terrorista szinonimái

melléknév, főnév
 • zendülő, anarchista
 • rémuralmi, erőszakos, megfélemlítő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

üveg

főnév
 • üvegpalack, palack, butélia, flakon, flaska, flaskó, butykos, iveg (tájnyelvi), öveg (tájnyelvi), eveg (tájnyelvi)
 • üvegcse, fiola
 • üvegnemű, üvegtábla, táblaüveg, üvegcserép, üvegdarab, üvegszilánk
 • (jelzőként): üvegnyi

kihord

ige
 • kivisz, kicipel, kihurcol, kiszállít, kitalicskáz
 • házhoz szállít, kikézbesít, kolportál (régies)
 • méhében hord, kivisel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a terrorista szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

teherhajó

főnév
 • tehergőzős, tankhajó, uszály, slepp (idegen)

szétkerget

ige
 • széjjelkerget, szétzavar, szétugraszt, szétzargat (tájnyelvi), feloszlat, szétrebbent, szétszór, szétver, szétoszlat

szemlél

ige
 • vizsgál, tanulmányoz, szemügyre vesz, szemrevételez, megnéz, figyel, fürkész, figyuzik (szleng), spektál (régies), kontemplál (régies), mustrál (régies)

sláger

főnév
 • táncdal, dal, nóta (bizalmas), sikerszám
 • (bizalmas): divatcikk (bizalmas), kelendő áru
 • siker, bestseller (idegen)

tényleges

melléknév
 • valóságos, való, valódi, objektív, kézzelfogható, kétségtelen, igazi, valós, tulajdonképpeni, reális, ténybeli, effektív, konkrét, hamisítatlan, törzsökös, tősgyökeres, vitathatatlan, virtigli (bizalmas)
 • hathatós, hatékony
 • állományban lévő, aktív, reguláris (szaknyelvi)

transzparens I.

melléknév
 • átlátszó, áttetsző

rekettye

főnév
 • bozót, csalit, cserjés
 • rekettyefűz, fűzfa, rakottya (tájnyelvi)

rángás

főnév
 • rángatódzás, rángatózás, vonaglás, görcs, vergődés, konvulzió (szaknyelvi), tekergés
 • (régies): földrengés

munkadíj

főnév
 • bér, munkabér, díjazás, fizetés, fizetség, honorárium, gázsi (bizalmas), illetmény, járandóság, javadalmazás, juttatás, zsold (szleng), kereset, keresmény (régies), sallárium (régies)
 • órabér, hetibér, havibér

rézkarc

főnév
 • rézmetszet, réz, eau-forte (választékos), radierung (idegen)

túljut

ige
 • átgázol, átjut, átlábal, átlábol (tájnyelvi), átvergődik, átlép
 • keresztülmegy
 • túllép, meghalad, felülemelkedik, leküzd

űrlap

főnév
 • nyomtatvány, formanyomtatvány, blanketta, kérdőív, ív, formuláré, lepedő (szleng)

iszkol

ige
 • siet, fut, rohan, szalad, menekül, kotródik, szedi a lábát, kereket old, nyaka közé szedi a lábát, pucol (szleng), tép (szleng), tűz (szleng), söpör (szleng), rongyol (szleng), húz (szleng), sprintel (szleng), skerál (szleng), kotrecel (tájnyelvi), kotringol (tájnyelvi), licel (tájnyelvi), iszkódik (tájnyelvi), meglép

vizelde

főnév
 • pissoir (idegen), vécé

tervező

melléknév, főnév
 • tervkészítő, konstruktőr (idegen)

taxi

főnév
 • autótaxi, bérautó, bérkocsi, kockás (szleng)

tőgy

főnév
 • emlő, tejedény (régies)
 • (durva): mell, emlő, csecs, tejcsarnok (szleng), cici (bizalmas), didi (bizalmas), duda (szleng), csöcs (durva), lökhárító (szleng)

visszakér

ige
 • visszakövetel, megkér

tintahal

főnév
 • szépia
 • (szleng): iszákos, részeges, italozó (ember)

szimpatizál

ige
 • rokonszenvez, vonzódik, kedvel, rokonszenvet érez (valaki iránt), rokonszenvet táplál (valaki iránt)

törődött

melléknév
 • törött, ütődött, összenyomódott, sérült
 • megviselt, fáradt, megtört, kimerült, alélt, elgyöngült, gyengélkedő, elfáradt, elernyedt
 • idős

vitéz I.

melléknév
 • bátor, merész, hős, hősies, derék, vitézlő, dali