hírvivő szinonimái

főnév
 • hírnök, hírmondó, hírhozó, küldönc, kifutó, herold (idegen), futár (régies), fullajtár, kurír (régies), üzenetvivő, ordonánc (régies), kengyelfutó (régies), követ
 • hírharang, hírhordó, pletykafészek, falu szája, szószatyor

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

aszimmetrikus

melléknév
 • egyenlőtlen, aránytalan, szabálytalan, részaránytalan (régies), egyoldalú

rádió

főnév
 • rádióadó, adóállomás, rádióállomás
 • vevőkészülék, rádióvevő, műsorszóró, világvevő (régies), hírhordó (régies), pletykafészek, zajláda (tréfás)
 • rádióműsor, műsor, adás
 • rádióadás, sugárzás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hírvivő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

házikó

főnév
 • házacska, kis ház, lak (régies), kunyhó, vityilló, kulipintyó (bizalmas), házicskó (tájnyelvi), kalyiba, bódé (pejoratív), viskó, bodega (pejoratív), putri, házka (tájnyelvi), kásze (tájnyelvi), gurgyal (régies)

guggol

ige
 • guggon ül, kucorog, kuporodik, kulcsol (tájnyelvi), gugyorodik (tájnyelvi)
 • (régies): gúnyol, csúfol, kinevet, tréfát űz (valakiből)

germán

melléknév, főnév
 • teuton, német

fertőzés

főnév
 • infekció (szaknyelvi), szepszis (szaknyelvi), kontamináció (szaknyelvi), ragály

heveredik

ige
 • telepedik, fekszik, hencserkedik (tájnyelvi)

igazság

főnév
 • igaz, való, bizonyosság, valóság, tény, tényállás, ténylegesség, hitelesség, realitás, őszinteség, veritas (idegen)
 • igazságszolgáltatás, bíróság

rápillant

ige
 • ránéz, rátekint, pillantást vet, rápislant, rásandít

fantázia

főnév
 • képzelet, képzelőerő, képzelőtehetség, lelemény, kreativitás
 • ábránd, ábrándkép, látomás, álmodozás, képzelődés, merengés, fantazmagória, hallucináció, légvár, álomvilág, agyszülemény

evickél

ige
 • kapálódzik, fickándozik, ficánkol, kecmereg, vergődik, kepesztet (tájnyelvi), hebickel (tájnyelvi)

csapda

főnév
 • kelepce, verem, tőr, lépes vessző, lépvessző, lép, hurok, háló, egérfogó, madárfogó, csapóvas (tájnyelvi), csaptató (tájnyelvi)
 • cselfogás, csel

félbolond

melléknév
 • féleszű, félkegyelmű, félőrült, dilis, süsü (bizalmas), félnótás, félnadrág, gügye, gyagyás, hangyás (szleng), hibbant, hóbortos, ütődött (bizalmas), tökéletlen, sügönye (bizalmas), hülye, bogaras, kelekótya, eszement, hiányzik egy kereke, kibillent az esze, eszelógi (tájnyelvi), félcédulás, keszegferke (tájnyelvi), kótyomfitty (tájnyelvi), hőbörödött (tájnyelvi), háromkerekű (tájnyelvi), esztelen

impérium

főnév
 • birodalom, világbirodalom
 • államhatalom, uralom

jelzés

főnév
 • jeladás, inger (szaknyelvi)
 • tünet, szimptóma (szaknyelvi)
 • útmutatás, avizó (régies)
 • figyelmeztetés, intés, utalás, célzás, előjel, ómen
 • jel, szimbólum, ábra, felirat, márka, védjegy, szignatúra (idegen)
 • szignál (idegen)
 • jelzet, katalógusszám (szaknyelvi)

körözvény

főnév
 • körlevél, körirat, körrendelet, hirdetmény, cirkuláré (régies)
 • körözőlevél, kurrens (régies)

kifoszt

ige
 • kirámol, markecol, kizsákmányol, kirabol, megkopaszt (bizalmas), kiszipolyoz, kiuzsoráz, kiforgat (valamiből), kisemmiz, levetkőztet (szleng), prédál, kipakol, megfoszt, elszed, zabrál (szleng), meghámoz (szleng), kizsebel (bizalmas), mezgel (tájnyelvi)

hisztérikus

melléknév
 • (szaknyelvi): hisztériás (idegen), ingerlékeny, eszeveszett, eszelős, zaklatott, őrült, őrjöngő
 • tomboló, mániákus, felindult, felkorbácsolt

hazafiság

főnév
 • hazaszeretet, hazafiúság, patriotizmus, honszeretet (régies), honszerelem (régies), honfiság (régies)

hurok

főnév
 • kötés, csomó, bog, szem, csimbók, pányva
 • tőr, kelepce, csapda, cekle (régies)

kidomborodik

ige
 • feltüremlik, feldudorodik, felgyűrődik, kidülled, kihasasodik, feldagad, felduzzad, megduzzad
 • kifejeződik, kifejezésre jut, kiemelkedik, kitűnik

holdvilágos

melléknév
 • holdas, holdfényes, hold világította (régies)
 • romantikus, ábrándos, ábrándozó

gyapjas

melléknév
 • göndör, bongyor (tájnyelvi), bodros
 • szőrös, pelyhes, bolyhos, pihés
 • (régies): gazdag

ideggyógyász

főnév
 • idegorvos, elmegyógyász, neurológus (idegen)

kifizet

ige
 • megfizet, kiad (valamire), szaldíroz (idegen), kiegyenlít, leró, letesz, törleszt, rendez, visszafizet, visszatérít, megad, leszúr (szleng), leszurkol, leperkál (szleng), kiguberál (bizalmas), letejel (szleng)
 • elbocsát
 • elbánik (valakivel), elintéz