rápillant szinonimái

ige
 • ránéz, rátekint, pillantást vet, rápislant, rásandít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

boglár

főnév
 • (régies): ékszergomb, díszcsat, csat, kapocs

malaclopó

főnév
 • köpönyeg, köpeny, felleghajtó (tájnyelvi), lebernyeg
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rápillant szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

prüszköl

ige
 • tüszköl (tájnyelvi), prüsszög, tüsszög, trüszköl
 • (ló): fújtat
 • dohog, tiltakozik, ellenkezik
 • húzódozik, vonakodik, fázik

ötvözet

főnév
 • öntvény (régies), elegyfém, alligáció (régies)
 • keverék

összeesik

ige
 • összeroskad, összeomlik, összerogy, összecsuklik, elterül, lerogy, leroskad, lerogyad (tájnyelvi), elesik, elbukik, felbukik, eldől, elnyal (szleng)
 • eszméletét veszti, elájul, elalél, kollabál (idegen), laskad (tájnyelvi)
 • elagg, megrokkan, összemegy, meglottyan (tájnyelvi), összetöpörödik, elerőtlenedik, legyengül
 • egybeesik
 • megegyezik, összevág

nyihog

ige
 • nyerít (pejoratív), nyihaházik (bizalmas)
 • vinnyog, nyifog
 • (pejoratív): vigyorog, viháncol, vihog, röhög

rágcsál

ige
 • rág, eszeget, eszik, majszol, harapdál, ropogtat, rágicsál, csócsál (bizalmas), rágogat, nyammog (bizalmas), csumelál (tájnyelvi), dörcöl (tájnyelvi), dörcölget (tájnyelvi), korcolgat (tájnyelvi), körmög (tájnyelvi), rácskotol (régies), rőg-rág (régies), kérődzik (bizalmas)

rostély

főnév
 • rács, rácsozat, gitter (szaknyelvi)
 • vasrács, tűzrács, kályhaellenző
 • sütőrostély, sütőrács, rostélyrács, rosta (régies)
 • sisakrostély

modern

melléknév
 • korszerű, mai, mostani, újszerű, divatos, menő (szleng), újmódi (régies)
 • korunkbeli, haladó

mezőny

főnév
 • játéktér

körömvirág

határozószó
 • borongóvirág, kenyérbélvirág, kenyérvirág, körmice, körömke

munkásszármazású

melléknév
 • munkáscsaládból való, fizikai dolgozók gyermeke, F-es

rút

melléknév
 • csúnya, ronda, csúf, csúfos, rusnya, ocsmány, ocsmonda (tájnyelvi), formátlan, alaktalan, idétlen, torz, idomtalan, difformis (idegen), butura (tájnyelvi)
 • kellemetlen, visszataszító, utálatos, undok, fertelmes, irtóztató, visszatetsző, éktelen
 • felháborító, aljas, gyalázatos, szégyenletes

spicc2

főnév
 • (bizalmas): mámor, kapatosság

fenekedik

ige
 • rosszat forral, bosszút forral, tör, acsarog, acsarkodik, áskálódik, agyarog (tájnyelvi), agyarkodik (tájnyelvi), dühöng, dühösködik, ellenségeskedik, gyűlölködik, feni a fogát, fenyegetőzik

tető

főnév
 • fedél, ernyő, borító
 • háztető, tetőzet, eszterhéj (tájnyelvi)
 • baldachin
 • csúcs
 • hegytető, orom, hegyorom, hegycsúcs
 • tetőfok, tetőpont, csúcspont, csúcs, netovábbja (valaminek), plafon, maximum

szolgai

melléknév
 • alárendelt, kiszolgáltatott, elnyomott
 • szolgalelkű, szervilis (pejoratív), alázatos, megalázkodó, meghunyászkodó, talpnyaló, hajbókoló, lakájtermészetű, csúszó-mászó, seggnyaló (durva)

ráront

ige
 • rátámad, megtámad, rárohan, ráveti magát, rátör, nekiesik, nekimegy, nekitámad, rajtaront (régies), rajtaüt, lecsap, megrohamoz

prohibíció

főnév
 • tilalom, tiltás
 • alkoholtilalom, szesztilalom

reváns

főnév
 • megtorlás, bosszú, bosszúállás, elégtétel
 • visszavágó, visszavágás

szippant

ige
 • szív, slukkol (szleng), cúgol (tájnyelvi)
 • felszív, beszív

régi

melléknév
 • réges-régi, ősrégi, ősi, ódon, avatag, ásatag, avult, elavult, avítt, ósdi, pókhálós, porlepett (választékos), szakállas (vicc), agg, aggott (régies), elaggott, ó (régies), öreg, vén, özönvíz előtti, békebeli (bizalmas), vízözön előtti, hajdani, hajdankori, őskori (bizalmas), muzeális, borjúvilágból való (tájnyelvi), idejétvesztett (tájnyelvi) Sz: talán az anyja is megfeledkezett róla; belepte azt már a hó is
 • antik, archaikus, régmúlt, korabeli, letűnt, elenyészett (választékos)
 • patinás
 • korábbi, hajdani, egykori, régebbi, azelőtti, előző, megelőző, néhai
 • (ruha) viseltes, kopott
 • (szokás): megrögzött, megcsontosodott

pamut

főnév
 • gyapot
 • gyapotfonal, pamutfonal, pamuk (tájnyelvi), cotton (szaknyelvi)

robbanás

főnév
 • detonáció, dörej, explózió (idegen), explodálás (idegen), kitörés, durranás, dörrenés
 • árrobbanás, krach

szófukar

melléknév
 • szűkszavú, szótlan, hallgatag, kevés beszédű, csendes