gitt szinonimái

főnév
 • kitt, ragacs, ablakragacs

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tehermentesít

ige
 • szabaddá tesz, mentesít, felment

vérfertőzés

főnév
 • vérbűn, incestus (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gitt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fúzió

főnév
 • társulás, egyesülés, összeolvadás, egybeolvadás

felkeres, fölkeres

ige
 • meglátogat, beugrik, felugrik, benéz, felnéz, bekukkant, látogatóba megy, vizitbe megy, vizitel (régies), tiszteletét teszi, hazakeres (tájnyelvi)
 • eljár, elzarándokol
 • kikutat, felkutat, megkeres, felhajt, kifürkész, kinyomoz, kikurkász (régies)

feldönt, földönt

ige
 • eldönt, felborít, fellök, felfordít, felbillent, feltaszít, lábáról leüt, felöklel, eldűt (tájnyelvi)
 • (durva): lefektet, teherbe ejt, felcsinál (durva), feldűt (tájnyelvi)
 • meghiúsít, összezavar, összekuszál

enyhít

ige
 • csökkent, csillapít, csitít, gyengít, szelídít, temperál (idegen), tompít, orvosol, gyógyít (idegen), olt, fékez, apaszt, eloszlat, elhalványít, (erejéből) elvesz, lecsendesít, meglágyít, lehűt, kisebbít, redukál, mérsékel
 • könnyít

gázmérő

főnév
 • gázóra, gázfogyasztásmérő (szaknyelvi)

haditudósító

főnév
 • harctéri tudósító

összegyűjt

ige
 • összehord, összeszed, akkumulál (idegen), felhalmoz, felgarmadol, egybegyűjt, gyűjt, összetarhál (pejoratív), begyűjt, felgyűjt (tájnyelvi), megszed, szerez, szert tesz, elraktároz, betakarít
 • megtakarít, összekuporgat, összekapar (bizalmas), összehoz (bizalmas), összead, összedob (bizalmas), felhalmoz, összeharácsol, félretesz, félrerak, félrerakosgat, takarékoskodik
 • összetoboroz, összeverbuvál, összedobol, összekürtöl, összetrombitál, összehív, egybehív

elhatároz

ige
 • eldönt, elszánja magát, elgondol, eltökél (választékos), megfogad, feltesz, fejébe vesz (valamit), ráadja a fejét (valamire), szándékozik (tájnyelvi), rezolvál (régies)
 • elrendel, megparancsol, parancsba ad, előír, kijelöl, megszab

élénk

melléknév
 • eleven, friss, mozgékony, életteli, izgő-mozgó, nyüzsgő, virgonc, csintalan, játékos, ugrabugra, temperamentumos, dinamikus, energikus
 • gyors, fürge, szapora
 • mozgalmas, eleven, pezsgő, parázs (vita)
 • heves, zajos
 • rikító, harsány, harsogó, feltűnő, csiricsáré
 • (stílus): szemléletes, fordulatos, lendületes, plasztikus

beleaprít

ige
 • belevagdal, belevagdos, belevág, belemetél, beledarabol, beletördel, belemorzsol, beleszegdel (tájnyelvi)

elmegyógyintézet

főnév
 • ideggyógyintézet, bolondokháza, őrültekháza, zárt intézet (bizalmas), tébolyda (régies), diliház (bizalmas), vicces ház (szleng), vigyorgó (szleng), bolondház (régies)

hajtókar

főnév
 • forgattyú (szaknyelvi), kurbli (bizalmas), hajtórúd

heccel

ige
 • bosszant, ingerel, ugrat, cukkol, frocliz, hergel, húz, szurkapiszkál, cikiz
 • felloval, bujtogat, uszít

kérődzik

ige
 • rágódik, rág, rágcsál, rágicsál, nyámmog, csócsál (tájnyelvi), kérődik (tájnyelvi), kérődzködik (tájnyelvi), emészt, böfög (régies)
 • (valamin): ismétel, emleget, átgondol, töpreng, megemészt, elmélkedik, tűnődik, mereng, megfontol, elmélázik, mérlegel, latolgat, gondolkozik, fontolóra vesz, tanakodik

irodalmár

főnév
 • irodalomtudós, irodalomkutató, irodalomtörténész, filológus (idegen), irodalombúvár (választékos)
 • író, tollforgató, literátor (régies)

gobelin

főnév
 • faliszőnyeg, falikárpit, falikép
 • gobelinhímzés

furfang

főnév
 • lelemény, ravaszság, ravaszkodás, csalafintaság, góbéság, agyafúrtság, mesterkedés, ördöngösség, ügyeskedés, huncutság, fondorlat, ármány (választékos), rafináltság, fortély, trükk, csel, cselfogás, csíny, ötlet, fifika (bizalmas), finesz (szleng), fakció (tájnyelvi)

gyógyíthatatlan

melléknév
 • menthetetlen, orvosolhatatlan, megváltoztathatatlan, reménytelen, halálos, végzetes, súlyos, rosszindulatú, enyhíthetetlen, inkurábilis (szaknyelvi)
 • élőhalott, magatehetetlen
 • javíthatatlan

integrál

ige
 • összesít, egyesít, egységesít, összevon, egybeolvaszt
 • integrálszámítást végez(szaknyelvi)

görög2

melléknév, főnév
 • görögországi, hellén (idegen), ógörög
 • görög hitű, görög katolikus, görögkeleti, pravoszláv, óhitű, ortodox
 • (régies): kereskedő, kalmár

felől2

határozószó
 • fölül

gyűjtő

főnév
 • műgyűjtő
 • iratgyűjtő, dosszié
 • (bizalmas): gyűjtőfogház, fogda

irdatlan I.

melléknév
 • óriási, roppant, hatalmas
 • ormótlan, esetlen