gengszter szinonimái

főnév
 • bandita, maffiózó, rabló, útonálló, gonosztevő, bűnöző, gazember

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

érzelmes

melléknév
 • lobbanékony, hevülékeny, emocionális (idegen), szenvedélyes, fogékony
 • regényes, romantikus, szentimentális, lírai, megindító, megható

sallang

főnév
 • dísz, díszítés, cikornya, rojt, bojt, rojtozat, paszomány, csüngő-lüngő (tájnyelvi), csüngöllő (tájnyelvi), fityegő (tájnyelvi), (kardon, kalapon) bakló (tájnyelvi), (lószerszámon) csótár (tájnyelvi)
 • (pejoratív): cifraság, cafrang, cicoma
 • (pejoratív): szóvirág, cikornya, mesterkéltség, frázis, flosculus (régies)
 • (pejoratív): járulék, függelék
 • üres beszéd, smonca (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gengszter szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

freskó

főnév
 • falfestmény, mennyezetfestmény

felháborodás, fölháb

főnév
 • tiltakozás, méltatlankodás, neheztelés, visszatetszés, nemtetszés, dúlás-fúlás, düh, harag, méreg, ingerültség, megbántódás, megsértődés, indignáció (idegen), felindulás, megbotránkozás, szörnyülködés, konsternáció (idegen), reszenzus (idegen)

fékez

ige
 • lassít, megállít, visszafog, visszatart, zaboláz, gyeplőz (régies), kantároz (régies), eréz (régies)
 • akadályoz, hátráltat, tartóztat, gátol, korlátoz
 • mérsékel, enyhít, gyöngít, moderál (bizalmas), csökkent, tompít, redukál, csillapít, szelídít, leküzd

embléma

főnév
 • jelvény, címer, ismertetőjel, árujegy, védjegy, könyvjegy (szaknyelvi), jelkép, szimbólum

gabonaföld

főnév
 • gabonatábla, gabonavetés

gyűjtőlencse

főnév
 • domború lencse

őrültség

főnév
 • elmebetegség, bolondság, őrület, téboly, eszelősség, hülyeség, elmebaj
 • marhaság (bizalmas), agyrém, esztelenség, ostobaság, baromság

elfehéredik

ige
 • elsápad, elhalványul, kiszalad az arcából a vér

élcsapat

főnév
 • élgárda, élboly, élmezőny, előőrs, avantgárd (régies), előhad, elővéd

beigazolódik

ige
 • bebizonyosodik, bebizonyul (tájnyelvi), bejön (bizalmas)

ellankad

ige
 • elfárad, elgyengül, elpilled (tájnyelvi), elbágyad, eltikkad, kimerül, elcsügged (régies), ellanyhul (tájnyelvi), elszundikál (bizalmas), elernyed, elerőtlenedik
 • (virág): lekókad, hervadozik, fonnyad, lekonyul
 • (érdeklődés): megcsappan, lelohad

hajadon

főnév
 • leány, lány, szűz, kisasszony, férjezetlen (nő), házasulatlan (régies)
 • vénlány

havazik

ige
 • szállingózik, hulldogál, harmatozik, szitál, permetez, pilinkézik (tájnyelvi), pilinkél (tájnyelvi), pelyhedzik (tájnyelvi), havazkál (tájnyelvi) Sz: kiszakadt a menyasszony dunyhája; kiszakadt az angyalok dunyhája

kéreg

főnév
 • külszín, borítás, burkolat, bevonat, burok, héj, védőburok, haj (tájnyelvi), felszín, huzat, hántolék (tájnyelvi), hám, takaró, hártya, cortex (idegen)

internátus

főnév
 • diákotthon, tanulóotthon, kollégium, konviktus (régies)
 • nevelőintézet, intézet
 • szeminárium (régies), papnevelde
 • (szleng): börtön, dutyi (bizalmas), karcer (szleng)

geológus

főnév
 • (szaknyelvi): földtantudós, geológ (régies)

főnyeremény

főnév
 • fődíj
 • előny, nyereség, haszon

gyarapodás

főnév
 • növekedés, növedék, fejlődés, progresszió, nagyobbodás, szaporodás, szaporulat, sokasodás, felhalmozódás, felgyülemlés, akkumuláció (idegen), erősödés, fokozódás, öregbedés (régies)
 • hízás

inas II.

főnév
 • inasgyerek, inasfiú, tanuló, újonc, növendék, gyakornok, tanonc, legény (régies)
 • komornyik, szolga, hajdú, lakáj, kifutó, boy (idegen)
 • apród (régies), őrálló (régies), úr után járó (régies)

gombolyag

főnév
 • motring, gomolyag, spulni, tekercs, gubolya (tájnyelvi), tekerék (tájnyelvi), csomólék (tájnyelvi)

felkerekedik, fölker

ige
 • elindul, útnak indul, útnak ered, útra kel, felszedi a tábort, szedi a sátorfáját, felcihelődik, felfordul (tájnyelvi), felkavarodik (tájnyelvi), fellázul (tájnyelvi), felruccan (régies), elutazik, elmegy, eltávozik, elsétál, kereket old

gyógyulás

főnév
 • javulás, jobbulás, lábadozás, felépülés, rehabilitálódás, rehabilitáció
 • enyhülés, vigasztalódás, megnyugvás

inspekció

főnév
 • ügyelet, ügyeleti szolgálat (szaknyelvi)
 • szemle, vizsgálat, felügyelet, őrizet, megfigyelés (szaknyelvi)