felhőátvonulás szinonimái

főnév
 • felhőjárás, felhőmozgás, felhősödés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szakács

főnév
 • konyhamester, ínyesmester, bukatár (tájnyelvi)
 • hadtápos (szaknyelvi), konyhás (szleng)
 • kukta

kiterjed

ige
 • megnagyobbodik, kitágul, kiteljesedik, növekedik, mélyül, gyarapszik, expandál (szaknyelvi)
 • elterjed, szétterjed, kiszélesedik, kibontakozik, kifejlődik, kifejtekezik (régies), fejledez (régies)
 • magában foglal, tartalmaz, felölel, vonatkozik (valamire), áll (valamiből)
 • elnyúlik, elér (terület), kiterjeszkedik, elterül, elhelyezkedik, húzódik, átnyúlik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felhőátvonulás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fegyverzet

főnév
 • fegyverek, armatúra (idegen), hadifelszerelés
 • haditechnika, harci technika
 • felkészültség, rátermettség

elszegődtet

ige
 • szerződtet, felfogad, szolgálatba vesz, alkalmaz(valakinek)

elöljáróság

főnév
 • felsőbbség, hatóság, igazgatás, helyhatóság, önkormányzat, tanács (régies), magisztrátus (régies), prefektúra (régies)
 • vezetőség

egységesen

határozószó
 • szervezetten, összefogva, egy emberként, együtt

felelevenít, fölelev

ige
 • feléleszt, felébreszt, feltámaszt, felmelegít, előszed, újjáéleszt
 • reaktivál (szaknyelvi), felújít, felidéz, felpiszkál, újrateremt, megifjít
 • felfrissít, fellendít, felüdít, felpezsdít, színt visz (valamibe), felvillanyoz

figyelmesség

főnév
 • előzékenység, kedveskedés, udvariasság, figyelem, tapintat, körültekintés, kulantéria (választékos)
 • ajándék, szívesség

csordultig

határozószó
 • színültig, színig, telítve, tele, fölig, telis-tele, telesde-tele (tájnyelvi), csordultó-csurranásig (tájnyelvi), csurig (tájnyelvi), csurommal (tájnyelvi), csurtig (tájnyelvi), pirjáig (tájnyelvi), színyártig (régies), tetézve (régies)

csigolya

főnév
 • nyakcsiga (tájnyelvi), csigó (tájnyelvi), gerinccsontocska (tájnyelvi), spondylus (szaknyelvi), vertebra (szaknyelvi)

alkony, alkonyat

főnév
 • szürkület, napnyugta, naplemente, napszállta, kora este, sötétedés, félhomály, estpír (régies), esthajnal (régies), éjkorány (régies), napeste (régies), naphajlat (tájnyelvi), napszentület (tájnyelvi), napáldozat (tájnyelvi), szürkönyet (tájnyelvi), sürvedés (tájnyelvi)
 • (választékos): hanyatlás, pusztulás, vég

délutáni

melléknév
 • ebéd utáni (bizalmas)

fogaskerekű

főnév
 • fogaskerekű villamos, fogaskerekű vasút, hegyi vasút, fogas

gargarizál

ige
 • gargalizál, öblöget (torkot), gargajáz (tájnyelvi), gurgulázik (tájnyelvi)

illetéktelen

melléknév
 • jogosulatlan, nem meghatalmazott, nem hivatalos, avatatlan, hívatlan, hozzá nem értő, inkompetens (idegen), kívülálló

hasonlatos

melléknév
 • hasonló, hasonszőrű, rokon

félig

határozószó
 • feléig, felerészben
 • valamennyire, félig-meddig, nem egészen, nem teljesen, némileg, tökéletlenül, félen (tájnyelvi), félent (tájnyelvi), feleszeg (tájnyelvi), féligformán (tájnyelvi), félkészségig (tájnyelvi)
 • majdnem, szinte
 • fél lábbal

fecsegés

főnév
 • csevegés, csevej, trécselés, terefere, teretura (régies), diskurálás, társalgás, beszélgetés
 • locsogás, szószaporítás, mellébeszélés, szájjártatás, lárifári, handabanda (bizalmas), blabla (bizalmas), duma (szleng), hanta (szleng), kvaccs (bizalmas), smonca (szleng), szódara (tájnyelvi), rizsa (szleng), paláver (szleng), szósz (szleng), süketelés (szleng), letyelótya (tájnyelvi), lityifityi (tájnyelvi), diridara (tájnyelvi), pipereszarka-csörgés (tájnyelvi)
 • szóbeszéd, mendemonda, mese (bizalmas), pletyka Sz: csépelt szalma beszéde; koca koca tarka, se füle, se farka

felvétel, fölvétel

főnév
 • alkalmazás, szerződtetés, szegődtetés
 • beiktatás
 • fénykép, fotográfia (régies), fotó
 • hangfelvétel, magnófelvétel
 • lemezfelvétel
 • filmfelvétel, filmezés
 • tévéfelvétel

hánytorgat

ige
 • fölemleget, emleget, előhoz, szemére vet, szemére hány, hánydál (tájnyelvi)
 • hány-vet, dobál

felnő, fölnő

ige
 • megnő, felnövekszik, felserdül, felcseperedik, felnőtté válik, cseperezik (tájnyelvi), felgingárodik (tájnyelvi), megiperedik (tájnyelvi), felsúdul (tájnyelvi), felterem (tájnyelvi), kifejlődik
 • kivirul, kivirágzik
 • felnevelkedik Sz: veri az anyja tolla; kinőtt az Isten markából; benőtt a feje lágya; nem lehet már az ágy alá dugni; liba volt, most lúd; nem játszik már dióst

eltöpreng

ige
 • elgondolkozik, eltűnődik, elrágódik (bizalmas), eltépelődik, elfelhőzik (tájnyelvi)

fércel

ige
 • összeölt, aggat (tájnyelvi), összeaggat (tájnyelvi), áglál (tájnyelvi), baggat (tájnyelvi)

háryjánoskodik

ige
 • henceg, dicsekszik, handabandázik
 • füllent, nagyít, felnagyít, lódít, hantázik (szleng)