aktatáska szinonimái

főnév
 • irattáska, diplomatatáska

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szekíroz

ige
 • zaklat, zargat, háborgat, kellemetlenkedik, piszkál, bosszant, bánt, idegesít, ingerel, hergel, nyaggat, abajgat, nyúz, macerál (bizalmas), molesztál, vegzál (régies), szekál (bizalmas), heccel, ugrat, csúfol, frocliz (bizalmas), zrikál (szleng), cseszeget (durva), buzerál (szleng)(valakiről)

tudakozódik

ige
 • érdeklődik, kérdezősködik, vizsgálódik, tudomást szerez, utánajár, tájékozódik, híreket szerez, informálódik, nyomoz, tudakol, tapogatózik, szétnéz, kutakodik, puhatolózik, szimatol, kémlelődik, káderez (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a aktatáska szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ágyterítő

főnév
 • ágytakaró

áramvonalas

melléknév
 • (szleng): elegáns, jó alakú, jó formájú

idea

főnév
 • eszme, fogalom
 • gondolat, ötlet, elképzelés, elgondolás, tipp, sziporka, elmeszikra (régies), éca (bizalmas), écesz (szleng)
 • alapeszme, vezéreszme, teória
 • sejtelem

ártáblázat

főnév
 • árgrafikon, árlejtés (régies), árjegyzék, katalógus

bankett

főnév
 • díszvacsora, díszebéd, társasvacsora (régies), társasebéd (régies), lakoma, díszlakoma (régies), estély, fogadás, közebéd (régies), ünneplakoma (régies)

csúfol

ige
 • gúnyol, lekicsinyel, ugrat, frocliz (bizalmas), csúfot űz, csúffá tesz (valakit), gúnyt űz (valakiből), gyaláz, megszégyenít, kinevet, kifiguráz, lealacsonyít, bolondot csinál (valakiből), öltöget (régies), szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), csúfít (tájnyelvi), rútol (tájnyelvi), lemocskol, szatirizál (régies), bázsokurál (tájnyelvi), kuníroz (tájnyelvi), gusztál (tájnyelvi), kámpol (tájnyelvi), cikiz (szleng)

borda

főnév
 • oldalcsont
 • bordaszelet, kotlett (régies), karaj
 • kiemelkedés, kidudorodás

akvirál

ige
 • szerez, gyűjt, beszerez

altató I.

melléknév
 • álmosító, álomhozó
 • kábító, narkotizáló (szaknyelvi)
 • nyugtató, andalító, zsongító

bója

főnév
 • jelzőbója, világítóbója, úszó

alávet

ige
 • ledob, lehajít
 • (régies): hatalma alá hajt, uralma alá hajt, leigáz, legyőz, meghódít, szolgaságba dönt, rabigába dönt (választékos)
 • kényszerít, kötelez
 • (aláveti magát): elfogad (valamit), engedelmeskedik, beleegyezik, hozzájárul, vállal, belemegy, belenyugszik, tudomásul vesz, alkalmazkodik, elvisel, eltűr, elszenved
 • behódol

antagonisztikus

melléknév
 • kiengesztelhetetlen, kibékíthetetlen

bomlaszt

ige
 • ront, rombol, rothaszt, korhaszt, dekomponál (idegen), aláaknáz, zülleszt, demoralizál, destruál (választékos), dezorganizál, atomizál