felpattan, fölpattan szinonimái

ige
 • kinyílik, felnyílik, felkattan, kicsapódik, kivágódik, felfakad (régies)
 • felugrik, felszökik, felriad, felrugallik (régies), felszökell, felruccan (régies), felrittyen (tájnyelvi), felszottyan (tájnyelvi), felkel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

is

határozószó, kötőszó
 • szintén, még, ugyancsak, szintúgy, dettó, plusz (bizalmas)

poroszló

főnév
 • törvényszolga, hajdú, pandúr, rendőr, csatlós
 • (régies): börtönőr, pokoláb (régies), foglár, fegyőr, tömlöctartó (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felpattan, fölpattan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

feldúl, földúl

ige
 • felforgat, szétdúl, felhány, fölkever, szétzilál, felprédál
 • lerombol, elpusztít, tönkretesz, kirabol, kifoszt, letarol
 • felzaklat, felizgat, felidegesít, felkavar, megráz
 • (nyugalmat): megront, megzavar, tönkretesz

elvetemedik

ige
 • elferdül, elgörbül, elhajlik, kihajlik (szaknyelvi), megvetemedik
 • lealacsonyodik, elvetemül (régies), elaljasodik, elfajzik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (seb) elmérgesedik
 • (tájnyelvi): (kert) elgazosodik

elsőéves

főnév
 • elsős (bizalmas), gólya (bizalmas), róka (régies)

elbeszélés

főnév
 • előadás, narráció (idegen), leírás
 • novella, beszély (régies), kisregény, mese, rege, história, mítosz, legenda, monda, történet, sztori (bizalmas)

feljut, följut

ige
 • felkerül, felér, felhatol, felmegy, felmászik, felszáll
 • felvergődik, felkapaszkodik, felverekszi magát, feltornássza magát
 • felemelkedik, felhág

fogócska

főnév
 • fogó, fogósdi, cicajáték, cicázás, kergető, kergetőzés, cika (tájnyelvi), cicás (tájnyelvi), cika-mátka (tájnyelvi)

nekiszegez

ige
 • (fegyvert): ráirányít, ráfog, rátart, rászegez, megcéloz
 • (kérdést): címez (valakinek), intéz (valakihez)

darab

főnév
 • rész, részlet, fragmentum (idegen), töredék, diribdarab, falat, harapás, morzsa, szilánk, cserép, foszlány
 • elem, alkotó, alkotóelem, alkotórész, összetevő, tényező, faktor, komponens (szaknyelvi)
 • példány, egyed, termék, munkadarab, cikk
 • szakasz, táv, távolság
 • színdarab, színmű, színjáték, szerzemény
 • műalkotás, zenedarab, zeneszám, zenemű

csoportnyelv

főnév
 • zsargon, rétegnyelv

altatódal

főnév
 • altató, bölcsődal, altatónóta (régies), dajkarím (választékos), dudorékolóvers (tájnyelvi)

díszfelvonulás

főnév
 • díszszemle, díszmenet, parádé, kavalkád (régies), vakparádé (tájnyelvi)

formai

melléknév
 • formális, látszólagos, külsőleges

glaciális

melléknév
 • jégkorszaki, jégkorszakbeli

internátus

főnév
 • diákotthon, tanulóotthon, kollégium, konviktus (régies)
 • nevelőintézet, intézet
 • szeminárium (régies), papnevelde
 • (szleng): börtön, dutyi (bizalmas), karcer (szleng)

házasság

főnév
 • frigy (választékos), házasélet, életközösség, hímen (választékos), parti (bizalmas), connubium (régies), mariage (régies), matrimónium (régies)
 • házasságkötés, házasodás, egybekelés, esküvő, nász, menyegző, frigykötés (régies)

felragaszt, fölragas

ige
 • fölenyvez, feltapaszt, odaragaszt, ráragaszt, felrak, kasíroz

felbomlaszt, fölboml

ige
 • felforgat, szétzülleszt, megbont, zűrzavart idéz elő, feldúl, felfordít, elront, aláás

fészkelődik

ige
 • izeg-mozog, mozgolódik, feszeng, mocorog, forgolódik, nem leli a helyét, nem találja a helyét, helyezkedik, izgelődik-mozgolódik (tájnyelvi), vackolódik (tájnyelvi) Sz: nyű van a seggében; kukac van a seggében
 • (régies): fészkel, fészket ver, lakást ver

határvillongás

főnév
 • határincidens, határversengés (régies)

feltámad, föltámad

ige
 • életre kel, életre támad, megelevenedik, újjáéled, feléled, felél (tájnyelvi)
 • visszatér, felújul
 • fellángol, fellobban (választékos), felébred, felelevenedik, felelevenül (választékos)
 • (szél): kerekedik
 • (valaki, valami ellen): fellázad, felkel, zendül (régies)

émelyítő

melléknév
 • émelygős, érzelgős, émelyes (tájnyelvi), csömörletes (régies), édeskés, mézesmázos, szirupos, geil (bizalmas)

fizetéscsökkentés

főnév
 • bércsökkentés, elvonás

hazafias

melléknév
 • hazaszerető, hazafiúi, nemzeti, honfias (régies), patriotikus (régies), nacionális (régies)