fasizmus szinonimái

főnév
 • nemzetiszocializmus, hitlerizmus, nácizmus
 • rasszizmus, antiszemitizmus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

homokzátony

főnév
 • homokpad, homokpadka, homoksziget

heveder

főnév
 • szíj, szalag, kötél, öv, tartószíj, gurtni (bizalmas)
 • (szaknyelvi): gerenda, párkány, pánt, híd, pallódeszka
 • tartólemez
 • (régies): szorító, kötő, póla (régies), hasszorító, haskötő
 • hajtószíj, gépszíj, futószalag
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fasizmus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eszme

főnév
 • idea, elképzelés, gondolat, fogalom, képzet, eszmény, meggyőződés
 • elv, alapelv, vezérelv, elmélet, teória
 • terv, ötlet, elgondolás, koncepció, lelemény

ellik

ige
 • fiadzik, fajzik (régies), kölykezik, szül, vemhedzik, vemhezik, világra hoz

élhetetlen

melléknév
 • gyámoltalan, tehetetlen, lehetetlen, ügyetlen, mafla, együgyű, mulya, málé, bamba, pipogya, anyámasszony katonája, tutyimutyi (bizalmas), lepényszájú (tájnyelvi), bibasz (régies)
 • (régies): erőtlen, tehetetlen, nyurga, nyápic, vézna, vanyiga (tájnyelvi)

dögtér

főnév
 • dögtemető, sintértelep

fagy2

főnév
 • hideg, jég, dér, zúzmara

felragaszt, fölragas

ige
 • fölenyvez, feltapaszt, odaragaszt, ráragaszt, felrak, kasíroz

monda

főnév
 • elbeszélés, rege, történet, legenda, história, mese

csapa

főnév
 • csapás, vadcsapás, lábnyom, nyom, nyomdok

cimbalom

főnév
 • virgyina (régies)

aggastyán

főnév
 • agg, öregember, vénember, matuzsálem, vénség, öreg csont, vén csont, pátriárka, apó

csillagos

melléknév
 • csillagfényes, csillagokkal telehintett, csillagozó (régies), csillagsugaras (választékos)
 • csillagdíszes, csillagmintás

feltép

ige
 • felszakít, felránt, felhasít, felszaggat, felszakaszt (tájnyelvi), felrepeget (tájnyelvi)
 • (levelet): felbont, felnyit(régies)

forgószél

főnév
 • ciklon, tornádó, orkán, hurrikán (szaknyelvi), tájfun, tromba (szaknyelvi), burana (szaknyelvi), szélörvény, széltölcsér, örvény (régies), boszorkányszél (régies)

hozzányúl

ige
 • tapint, érint, hozzáér, illet, megfog, megragad, megtapint, babrál, vacakol, piszkál, hozzápiszkál, hozzábabrál (tájnyelvi)
 • bánt, bántalmaz
 • elvesz (valamiből), elvon
 • sikkaszt
 • változtat, igazít, megbolygat

hajlékony

melléknév
 • hajlítható, hajlós, görbíthető, rugalmas, plasztikus, flexibilis (szaknyelvi), elasztikus, formálható, képlékeny, alakítható, kovácsolható
 • simulékony, alkalmazkodó, irányítható, befolyásolható, idomítható, nevelhető
 • készséges, engedelmes, engedékeny
 • ruganyos

fátum

főnév
 • sors, végzet, eleve elrendelés, determináció (idegen), predesztináció (idegen)
 • balsors, balszerencse

esküdözik

ige
 • fogadkozik, ígér, erősítget, bizonygat, bizonykodik, állítgat

felhangzik, fölhangz

ige
 • felcsendül, felcsattan, megszólal, felzeng, megzendül, felzúg, felharsan, felsír, felszárnyal, felzivatarlik (régies)

habozik

ige
 • tétovázik, ingadozik, tanakodik, tűnődik, bizonytalankodik, tipródik, spekulál, vacillál (bizalmas), hezitál Sz: két közben van; nincs lelkének hova lenni; sehogy se jut dűlőre

fejt

ige
 • hántol, hámoz, lehúz, bont, foszt, tisztít
 • kibont, kiold, kivesz, kiszed, hüvelyez, csimál (tájnyelvi), csumál (tájnyelvi)
 • (szenet): csákányoz, kitermel, felszínre hoz, bányászik
 • (rejtvényt): megfejt, megold

elnyúlik

ige
 • elhúzódik, elér, elhat (valameddig) (régies), terjed (valameddig), eltart (valameddig)
 • (valaki valahol): elterül, végignyúlik, eltehénkedik (bizalmas), elterpeszkedik

fellázít, föllázít

ige
 • felizgat, felbujt, feltüzel, uszít, felkavar, felheccel, lázadásra buzdít, zendülésre bír, fellázaszt (régies), felháborít (régies), felindít, ingerel (régies), felbizgat (régies), revoltál (régies)

hajdankor

főnév
 • őskor, előkor (régies), múlt, régmúlt, előidő (régies)