forduló I. szinonimái

melléknév
 • (valamilyenné): változó, alakuló, váló
 • kanyarodó

forduló II. szinonimái

főnév
 • kanyar, kanyarulat
 • fordulás, fordulat
 • (mérkőzésen): szakasz, menet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szükségszerű

melléknév
 • szükséges, bekövetkező, elkerülhetetlen, kétségtelen, okvetlen, óhatatlan, biztos

utasít

ige
 • felszólít, kötelez, megparancsol, elrendel, előír, parancsol, instruál (idegen), kommandíroz (idegen)
 • (régies): eligazít, útbaigazít, tájékoztat, felvilágosít
 • (régies): küld, juttat
 • utal, irányít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a forduló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

feszeng

ige
 • feszélyezi magát, zsenírozza magát (bizalmas), szorong, feszeleg (tájnyelvi), peckélődik (tájnyelvi), zsénben van (bizalmas), zavarban van, fészkelődik Sz: egyik lábáról a másikra áll; parázson áll

fagy2

főnév
 • hideg, jég, dér, zúzmara

estélyi

főnév
 • estélyi ruha, báli ruha, báli öltözék, toalett (régies)

előír

ige
 • elrendel, rendelkezik, utasít, utasítást ad, megkövetel, megkíván, elvár, meghatároz, megállapít, megszab, kimond, kiköt, kijelöl, megjelöl, parancsol, előirányoz, kiró, törvénybe iktat, szabályoz, felszólít, kötelez
 • felír, javasol, meghagy

foghús

főnév
 • fogíny, íny

ginszeng

főnév
 • ginszenggyökér, erőgyökér, himfigyökér (régies)

olcsó

melléknév
 • jutányos, kedvező, filléres, garasos, potom, ingyen, potya, keveset érő, alacsony (árú), áron aluli, krajcáros (régies), mérsékelt (árú), méltányos, előnyös, a bolondnak is megéri
 • megszerezhető, elérhető, alkalmi
 • értéktelen, alacsonyrendű, jelentéktelen, vásári, silány, gyenge, könnyű, limonádé (szleng), bóvli, kommersz, nyamvadt, gyatra, sántító, átlátszó, rossz, alpári

egyenjogúság

főnév
 • egyenlőség, jogegyenlőség, egyenrangúság, rangegyenlőség, emancipáció (idegen)

durrog

ige
 • ropog, csattog, dörög, pufog
 • (tájnyelvi): dohog, pöröl, mérgelődik

átvonul

ige
 • átmegy, áthalad, keresztülmegy
 • átröpül, átkel

elárul

ige
 • elhagy, cserbenhagy, megtagad, elad, elpártol
 • felad, feljelent, besúg, beárul, elvádol (tájnyelvi), beköp (szleng), vámliz (szleng), befúj (szleng), feldob (szleng)
 • elmond, elbeszél, továbbad, kifecseg, kikotyog (bizalmas), kikottyant, kibeszél, kiad, kiszolgáltat, kifitít (tájnyelvi)
 • árulkodik (valamiről), vall, mutat
 • (elárulja magát): elszólja magát, kimutatja a foga fehérét
 • (régies): elad, elárusít, pénzzé tesz

görög1

ige
 • gördül, gurul, hengergőzik

hajózik

ige
 • navigál (szaknyelvi), hajókázik, hajón jár, hajón utazik, behajóz (tengert, légtért), bejár (tengert), tengeri utat tesz, evez, vitorlázik, csónakázik
 • repül, siklórepül, vitorlázó repülést végez, léghajózik, léghajón utazik, légi utat tesz

kallantyú

főnév
 • retesz, fogantyú, fazár (régies), závár (régies)
 • (régies): huszárbajusz
 • (régies): marokorsó

hullat

ige
 • hint, permetez, csepegtet, csörgedeztet, potyogtat, ejt

forgás

főnév
 • pörgés, örvénylés, kavargás, gomolygás, körben járás, kerengés, rotáció (szaknyelvi), perdület (szaknyelvi), forgatag (tájnyelvi)
 • váltakozás, irányváltoztatás, körfordulat
 • forgalom
 • kelep (szaknyelvi), piruett (szaknyelvi), megperdülés, orsó

férfi

főnév
 • férfiú (választékos), férfiember, ember (tájnyelvi), hím, fickó, fráter, alak, pacák (szleng), pali (bizalmas), pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), ipse (bizalmas), hapsi (szleng), krapek (szleng), manusz (szleng), muki (szleng), muksó (szleng), mókus (bizalmas), fazon (szleng), tag (szleng), fej (szleng), csávó (szleng), szivar (szleng), ürge (bizalmas), pofa (szleng), a teremtés koronája

galád

melléknév
 • rossz, gonosz, elvetemült, gyalázatos, erkölcstelen, becstelen, nemtelen (régies), komisz, mocsok, pimasz, alávaló, aljas, hitvány, alacsonylelkű, semmirekellő, szégyentelen, istentelen, bűnös

hotel

főnév
 • szálloda, szálló, fogadó, penzió, motel

főnyeremény

főnév
 • fődíj
 • előny, nyereség, haszon

fáradalom

főnév
 • fáradság, fáradozás, vesződség, erőfeszítés, igénybevétel, strapa (bizalmas), viszontagság

gémeskút

főnév
 • ágaskút (tájnyelvi), kankalikos kút (régies)

húg

főnév
 • nőtestvér, lánytestvér, nővér
 • unokahúg