csecsemő szinonimái

főnév
 • újszülött, kisbaba, baba, bébi (bizalmas), pólyás, pólyás baba, pólyabeli (tájnyelvi), csecsszopó, szopós (régies), bölcsős gyerek (tájnyelvi), kisded, pici, csöppség, kicsi, kicsike

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyengül, gyöngül

ige
 • erőtlenedik, erejét veszti, lankad, fárad, tikkad, bágyad, satnyul, visszaesik, megcsappan, fogy
 • ernyed, enyhül, szelídül, mérséklődik, csillapodik
 • puhul, lágyul
 • halkul, (hang) elhal
 • esik, értéktelenedik, devalválódik (szaknyelvi)

bolond II.

főnév
 • bohóc, mulattató, buffó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csecsemő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

cézár

főnév
 • császár, imperátor (idegen), uralkodó, despota, diktátor
 • főnök, nagyfiú (bizalmas), kiskirály

berakás

főnév
 • behelyezés, beillesztés, beágyazás, beépítés
 • ránc, redő, redőzet, pliszé
 • intarzia, famozaik
 • becsavarás, bodorítás, hullámosítás, göndörítés, ondolálás (szaknyelvi)

beleharap

ige
 • megharap, ráharap (valamire), belekap, belemar
 • (láng): belekap

aszott

melléknév
 • aszalt, fonnyadt, kiszáradt, összeszáradt, töppedt, összezsugorodott, apadtas (tájnyelvi)
 • száraz, szikkadt, kiégett, megvénhedt (régies)
 • ráncos, töpörödött, pergamenszerű, ráncosodott, petyhüdt, hervadt, sovány, gérces (tájnyelvi), eltepedt (régies)

csakhogy II.

határozószó
 • végre, végre-valahára, valahára, végtére
 • kevés híján, kis híján, majdnem, csaknem

denevér

főnév
 • bőregér (tájnyelvi), bőrmadár (tájnyelvi), szárnyasegér (tájnyelvi), ciciegér (tájnyelvi), estilapatyika (tájnyelvi), tündelevény (régies), tendenevér (régies), tündevény (régies), púpdenevér (régies)

kötődik

ige
 • kötözködik, kötekedik, kötölőzik (tájnyelvi), ingerkedik, incselkedik, gonoszkodik, tréfálkozik, szurkálódik, civakodik, huzakodik, dévajkodik, enyeleg, évődik, pajzánkodik, böllenkedik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi)
 • szövődik, kialakul
 • (valakihez): ragaszkodik, kitart (valaki mellett)

agyagáru

főnév
 • fazekasáru, cserépáru, cserép, kerámia

alapítás

főnév
 • létesítés, létrehozás, megszervezés, felállítás, megteremtés, életre keltés, megalakítás, fundáció (régies)

diploma

főnév
 • oklevél, jeleslevél (régies), képesítőlevél (régies), képesítés, bizonyítvány
 • leirat, rendelet

egysejtű

melléknév, főnév
 • monocelluláris (szaknyelvi), unicelluláris (szaknyelvi)

felette, fölötte

határozószó
 • fölöttébb, igen, nagyon, igencsak, túlságosan, nagymértékben, rendkívül, szerfelett, erősen, módfelett

elújságol

ige
 • elmond, közöl, tudtul ad, tudtára ad

csel

főnév
 • cselfogás, fogás, fortély, furfang, ármány, cselszövés, cselszövény (régies), fondorlat, praktika, mesterkedés, trükk, firka (szleng), finesz (bizalmas), finta (régies), manőver, machináció (bizalmas)
 • hadicsel, hadifortély, hadifurfang

célállomás

főnév
 • végállomás, rendeltetési hely, végcél

csúcseredmény

főnév
 • csúcsteljesítmény, csúcsidő, rekord

elszenderedik, elsze

ige
 • elszunyókál, elszunnyad, elszundít, elbóbiskol, elrekken (régies), elszöntyöződik (tájnyelvi), elalszik, elpihen
 • meghal, elhuny, exitál (szaknyelvi)

csicsóka

főnév
 • csókapityóka, csókarépa, kocirépa, pucokrépa, földialma (régies), tótrépa (régies), pityóka (tájnyelvi)
 • krumpli, burgonya

beszédes

melléknév
 • közlékeny, bőbeszédű, cserfes, nyelves, csacsogó, fecsegő, locsi-fecsi, szószátyár, szószaporító, bőszavú, elokvens (régies), ékesszóló
 • kifejező, sokatmondó, meggyőző, árulkodó

dalos

főnév
 • énekes, énekmondó, dalnok, dalár (régies), igric (régies), lantos, regős (régies), trubadúr (régies), bárd
 • költő, poéta, rapszódosz (idegen)

eltökéltség

főnév
 • elszántság, határozottság, céltudatosság, rezolúció (régies)