elismerés szinonimái

főnév
 • méltánylás, megbecsülés, nagyrabecsülés, tisztelet, megtiszteltetés, hódolat, reverencia (idegen), vállveregetés, méltatás, dicséret, gratuláció, kitüntetés, jutalom, prémium, rendjel, érdemérem, babér, cím, előléptetés
 • beismerés, bevallás, gyónás, vállalás
 • jóváhagyás, szentesítés, törvénybe iktatás, becikkelyezés, ratifikálás (szaknyelvi), legitimáció (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szurokfekete

melléknév
 • koromfekete, ébenfekete, éjfekete, hollófekete, hollószínű, szénfekete
 • vaksötét, koromsötét

telek

főnév
 • házhely, kert, föld, földbirtok, háztáji, kiskert, parcella, kisbirtok, fundus (régies), birtok (bizalmas), grund (bizalmas), porta (tájnyelvi), belhely (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elismerés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elcsigáz

ige
 • elfáraszt, kimerít, agyonhajszol, agyonfáraszt, megerőltet, strapál (bizalmas), meghajt, agyonterhel, túlhajszol, kiszipolyoz, megvisel

csücsörít

ige
 • csucsorít, kerekít, csucsornyásonyít (tájnyelvi) Sz: csókra áll a szája

csíramentes

melléknév
 • steril, fertőzésmentes, baktériummentes, fertőtlenített, aszeptikus (szaknyelvi), pasztőrözött, pasztörizált, sterilizált, homogénezett (szaknyelvi), tartósított (tejtermék)
 • steril, meddő, terméketlen, csírátlanított, magtalan

bök

ige
 • (valami): szúr, döf, gyak (tájnyelvi), szurdal (régies)
 • (tájnyelvi): öklel, szarval
 • (valamire): rámutat

elfojt

ige
 • (tüzet): elolt, kiolt, elfúj, lelocsol, elfullaszt (régies)
 • (érzést): visszatart, visszafog, visszafojt, féken tart, magába rejt, magába zár, palástol, leplez, takargat, titkol, legyőz, leküzd, türtőztet, visszaszorít, lebír
 • (mozgalmat): lever, letör, megszüntet, meghiúsít, megsemmisít, megakadályoz, elnyom, eltapos, eltipor, megzaboláz, megfékez, elnémít, elhallgattat, betilt

elszigetelődik

ige
 • elhatárolódik, korlátozódik, magára marad

megad

ige
 • juttat, nyújt, szolgáltat
 • megítél, megszavaz
 • engedélyez, megenged
 • megfizet, visszafizet, kifizet, megtérít, törleszt, visszaad
 • (információt): feltüntet, megállapít, közöl
 • (megadja magát): behódol, meghódol, felad (harcot)
 • (feladatot): meghatároz, előír, megszab

beleárt

ige
 • (beleártja magát): beleavatkozik, beleelegyedik (választékos), belekontárkodik, beleüti az orrát, belekotyol (tájnyelvi), belebakalászik (tájnyelvi), belekapcáskodik (tájnyelvi), belekotyog (bizalmas), beledumál (szleng), belekavar (szleng), belepofázik (durva), beleugat (durva), közbepofázik (durva), közbeugat (durva)

befásliz

ige
 • bepólyál, bepólyáz, bebugyolál, bebagyulál (tájnyelvi), becsavar, beteker, körülteker, körülköt, körülkötöz, bekötöz

bepótol

ige
 • helyrehoz, behoz, ledolgoz, jóvátesz, belecsinál (tájnyelvi)

elváltozik

ige
 • megváltozik, átalakul, átváltozik, (arc) színt vált, elfajlik (tájnyelvi), elhasonlik (régies)

etet

ige
 • táplál, étet (tájnyelvi), ellát, kosztol, élelmez, jóltart
 • szoptat
 • (állatot): takarmányoz, abrakol, legeltet, tart, hizlal
 • (szleng): félrevezet, becsap, áltat, ámít, hiteget, szédít (bizalmas), bolondít

gyarapodás

főnév
 • növekedés, növedék, fejlődés, progresszió, nagyobbodás, szaporodás, szaporulat, sokasodás, felhalmozódás, felgyülemlés, akkumuláció (idegen), erősödés, fokozódás, öregbedés (régies)
 • hízás

fészkelődik

ige
 • izeg-mozog, mozgolódik, feszeng, mocorog, forgolódik, nem leli a helyét, nem találja a helyét, helyezkedik, izgelődik-mozgolódik (tájnyelvi), vackolódik (tájnyelvi) Sz: nyű van a seggében; kukac van a seggében
 • (régies): fészkel, fészket ver, lakást ver

eljárás

főnév
 • bánásmód, intézkedés, ténykedés, cselekvés, közbelépés, beavatkozás, akció, tett, megoldás
 • mód, módszer, művelet, algoritmus (szaknyelvi), szertartás, technika, technológia, know-how (idegen), procedúra, taktika, stratégia, szisztéma
 • nyomozás, vizsgálat

elbitangol

ige
 • (tájnyelvi): eltéved, elkóborol, elcsavarog, elkalandozik, elkószál, elszéled
 • (tájnyelvi): elpazarol, eltékozol, elveszteget, elfecsérel

előre I.

határozószó
 • előrefelé, tovább, egyenesen, toronyiránt, az élre, elfele (tájnyelvi), eléfelé (tájnyelvi), előnek (tájnyelvi)
 • eleve, jókor, korán, idejekorán, előbb, korábban, már, idejében, előlegben, előzőleg, hirtelen, korábbra, előlegesen, először, kezdetben, a priori (idegen)

fenőkő

főnév
 • köszörűkő, kaszakő

ellenkezőleg

határozószó
 • inkább, sőt, másként, fordítva

degesz II.

főnév
 • (tájnyelvi): has, gyomor

elrémít

ige
 • megrémít, elijeszt, elborzaszt, megijeszt, megfélemlít, elképeszt, megrendít

festékpárna

főnév
 • bélyegzőpárna