elcsügged szinonimái

ige
 • reményét veszti, kedvét veszti, letör (bizalmas), elhagyja magát, elkedvetlenedik, elkeseredik, elszontyolodik, kétségbeesik, lehangolódik, elanyátlanodik, elkámpicsorodik, elkeskenyedik (bizalmas), lehervad (bizalmas), lelombozódik (szleng), lelankad Sz: fülét-farkát elereszti; letörik, mint a bili füle

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

irtó I.

melléknév
 • rettenetes, szörnyű, irtózatos

iránytű

főnév
 • tájoló, delejtű (régies), kompasz (régies), busszola (régies), mágnestű (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elcsügged szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

egyenlősdi

főnév
 • egalitarizmus (idegen)

csibe

főnév
 • csirke, kiscsirke, pipi (bizalmas), pizse (tájnyelvi), pipe (tájnyelvi), tyúkfi (tájnyelvi), pitye (tájnyelvi)
 • (bizalmas): kislány, leánygyermek, leányka

csalóka

melléknév
 • megtévesztő, félrevezető, hamis, csalfa, csalárd, csalékony (választékos), cselt vető (régies), csali (tájnyelvi), ámító, illuzórikus, délibábos, csába (tájnyelvi), hiú (ábránd, remény)
 • hazug, alaptalan
 • (régies): alakos, alakoskodó, csalárd, tündérkedő (régies), színmutató (régies), képmutató, hamis, ál

bizonytalankodik

ige
 • habozik, tétovázik, ingadozik, hezitál, vacillál (bizalmas) Sz: azt se tudja, mihez kapjon

eközben

határozószó
 • időközben, ezalatt, közben

eloldoz

ige
 • elold, kioldoz, elköt, kibont, szétnyit, szétkapcsol, kikapcsol, felbont, elenged, elereszt, szabadjára enged, megszabadít

magnókazetta

főnév
 • hangkazetta, kazetta

bármekkora

névmás
 • akármekkora

babonás

melléknév
 • hiszékeny Sz: fél a kakukkszólástól is
 • (választékos): csodás, csodálatos, elbűvölő, igéző

békanyál

főnév
 • békahártya (tájnyelvi), békahínár (tájnyelvi), békalencse (tájnyelvi), békakása (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): ökörnyál

előrukkol

ige
 • előhozakodik, előáll, indítványoz, előhoz (valamit), kirukkol
 • (régies): előlép

érdekeltség

főnév
 • elfogultság, érintettség, érdek
 • részvétel, részesedés
 • (régies): érdeklődés

gesztenyés I.

melléknév
 • gesztenyeízű, gesztenye ízesítésű, gesztenyével töltött

felsóhajt, fölsóhajt

ige
 • feljajdul, felfohászkodik (régies), felnyög
 • fellélegzik, megkönnyebbül

eldugott

melléknév
 • félreeső, Isten háta mögötti

egybevet

ige
 • összehasonlít, összevet, szembeállít, összemér, összeolvas, egyeztet, összeegyeztet, összeilleszt, kollacionál (régies), komparál (idegen)

elkeveredik

ige
 • elvegyül, elegyedik
 • egyesül, beleolvad
 • elvész, elhányódik, elkallódik
 • eltéved, elkóborol
 • (valakibe): eljut, elvetődik

felnéz, fölnéz

ige
 • feltekint, felbámul, felpillant, felles
 • (valakire): tisztel, méltányol, becsül, nagyra tart, értékel, csodál, bámul, imád
 • fellátogat, felmegy, felugrik

életpálya

főnév
 • pályafutás, foglalkozás, hivatás, érvényesülés, karrier
 • sors, életmenet (régies), élet, életút

csíptető

főnév
 • csipesz, szorítókapocs, szorító, kapocs, kapocsfa (régies), sikattyú (szaknyelvi), pincetta (régies)
 • orrcsíptető, cvikker, csikkantó (tájnyelvi)
 • klipsz
 • körömvágó, körömcsipesz

éllovas

főnév
 • élsportoló, élcsapat

félretol

ige
 • félretesz, félrelök, eltuszkol
 • eltávolít, hárít, elhárít, eloszlat, megszüntet