egyenesen szinonimái

határozószó
 • közvetlenül, egyenest, sugáregyenesen, nyílegyenesen, simán, direkt, toronyiránt, légvonalban, árkon-bokron át, tüskön-bokron át, ungon-berken át
 • kiegyenesedve, feszesen, peckesen, katonásan, daliásan, délcegen, cövekesen
 • őszintén, nyíltan, tisztán, kereken, áperte (régies), nyilvánvalóan, becsületesen, félreérthetetlenül, magyarán, kertelés nélkül
 • éppen, éppenséggel, pontosan, apodiktice (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kóser

melléknév
 • tiszta, megbízható, elsőrangú, kiváló, megengedett(szleng)

példaszerű

melléknév
 • példás, tökéletes, kitűnő, kiváló, remek, eszményi, ideális, elsőrangú, elsőrendű
 • rendezett, páratlan, követendő, utánozandó, kifogástalan, mintaszerű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyenesen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

donga

főnév
 • duga, kádárfa, bognárfa, dorgafa (tájnyelvi)

cipőkenőcs

főnév
 • cipőkrém, paszta, cipőpaszta, cipőfénymáz, gyorsfény, suviksz (bizalmas), boksz

bűnrészes

főnév
 • bűntárs, tettestárs (szaknyelvi), bűnsegéd (szaknyelvi)
 • cinkos, cinkostárs, cimbora, kollaboráns (idegen), belebeszélő (szleng), násznagy (szleng), bűnbánó kabóca (szleng)

besereglik

ige
 • bemegy, becsődül, beárad, begyűl, beáramlik, benyomul

ebédel

ige
 • étkezik, delel (régies), ebédezik (tájnyelvi), délebédez (tájnyelvi), diníroz (idegen), löncsöl (bizalmas)

elhamvaszt

ige
 • eléget, elemészt (választékos), felperzsel, porrá éget
 • kremál (szaknyelvi)

létezik

ige
 • van, megvan, él, leledzik (régies), létez (tájnyelvi), egzisztál (idegen)
 • fennáll, előfordul

átsiklik

ige
 • átsuhan, keresztülsiklik, átszáguld, áthalad, végighalad, átjut
 • elkerüli a figyelmét, figyelmen kívül hagy, átugrik, mellőz, kihagy
 • áttér (más témára)
 • elnéz, megbocsát, szemet huny

asztalterítő

főnév
 • abrosz, asztalabrosz (tájnyelvi), terítő

balta

főnév
 • fejsze, szekerce, bárd, fokos, fokosbalta, balaska (tájnyelvi)

elkészít

ige
 • megcsinál, megalkot, létrehoz, előállít, kidolgoz, megvalósít, kivitelez, gyárt, megteremt, véghezvisz, befejez, végrehajt, teljesít, tető alá hoz
 • megfőz, megsüt

elterel

ige
 • elhajt, elvezet, elirányít, elkerget, elűz, eltérenget (tájnyelvi)
 • eltérít
 • (figyelmet): elvon, eltérít

fura

melléknév
 • furcsa, különös, meglepő, szokatlan, rendellenes, különc, különcködő, sajátos, sajátságos
 • nevetséges, komikus, bohókás, hóbortos, mókás, bolondos
 • groteszk, bizarr
 • (régies): fürge

felépít, fölépít

ige
 • megépít, felhúz
 • megvalósít, megteremt
 • megszerkeszt, megkonstruál, megalkot, alkot, összeállít
 • alapít, alapoz

egyenjogúsít

ige
 • egyenlősít, felszabadít, önállósít, függetlenít, emancipál (idegen)

dohánybolt

főnév
 • trafik, dohányáruda, dohánytőzs (régies), dohánytőzsde (régies)

elégia

főnév
 • panaszdal, kesergő, alagya (régies)
 • gyászdal, gyászének

felár

főnév
 • ázsió, felpénz (régies), túlfizetés

egyszerűség

főnév
 • kezdetlegesség, dísztelenség, keresetlenség, vegyítetlenség, szimplicitás (idegen), természetesség, hamisítatlanság
 • szerénység, igénytelenség, puritanizmus
 • tapasztalatlanság, járatlanság, együgyűség, ártatlanság, naivitás, romlatlanság, tisztaság
 • műveletlenség, tanulatlanság

csakis

határozószó
 • csak, csupán, kizárólag, pusztán, mindössze
 • hogyne, persze, természetesen, tényleg, csakugyan

életunt

melléknév
 • letargikus, kiégett, kiélt, deprimált, depressziós, szplínes (régies), mélabús, búskomor, fásult, enervált, csüggedt, kedvetlen, blazírt, levert, mísz (bizalmas), apatikus

felélénkül, fölélénk

ige
 • felvidul, megélénkül, megelevenedik, felbuzdul, nekihevül, tűzbe jön, fellelkesedik, erőre kap