edzőpálya szinonimái

főnév
 • gyakorlópálya, sportpálya

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megváltoztat

ige
 • átalakít, megmásít, módosít, megfordít, megreformál, átváltoztat, elváltoztat, modifikál (szaknyelvi), átformál, újjáalakít, alterál, megmásol (tájnyelvi), átnevel, meghamisít, átkölt, revideál, transzformál, átgyúr (bizalmas), átdolgoz, variál, felcserél

protestál

ige
 • tiltakozik, óvást emel, ellenvet, ellenvetést tesz, kifogásol, reklamál, ellentmond, ellenkezik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a edzőpálya szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

díszszemle

főnév
 • díszfelvonulás, parádé (régies)

cicomáz

ige
 • szépítget, ékesít, díszít, piperéz, cifráz, kicifráz, tarkít, cikornyáz (régies), ékít (választékos), ékesget (régies), ficeréz (régies), ficseréz (tájnyelvi), csicsáz (szleng)

bunyózik

ige
 • (szleng): verekedik
 • (bizalmas): öklöz, bokszol

beolvaszt

ige
 • egyesít, egységesít, hasonít, integrál, asszimilál, felszív, magába szív
 • összevon, bekebelez

dudás

főnév
 • csimpolyás (tájnyelvi)

elfajzik

ige
 • elüt, elhasonul, elhajlik
 • (tájnyelvi): (deszka) elvetemedik (tájnyelvi)
 • (régies): elfajul, elkorcsosul, elcsenevészedik, elhitványul, elsatnyul, elhasonlik (régies)

lerombol

ige
 • ledönt, szétrombol, elrombol, romba dönt, rommá tesz, letarol, leront, feldúl, szétdúl, lebombáz, elpusztít, a földdel egyenlővé tesz, felprédál (régies), elenyésztet (régies)
 • (hírnevet): tönkretesz, lejárat
 • (társadalmi jelenséget): megdönt, megsemmisít, felszámol, szétver
 • (tájnyelvi): kidönt (fát), ledönt

áthurcolkodik

ige
 • átköltözik, áttelepül, áttelepszik, átrakodik, átpakol

árukivitel

főnév
 • export, kivitel

babona

főnév
 • tévhit, hiedelem, bozsena (tájnyelvi), szupersztíció (idegen), balhit (régies), bűbáj (régies)

elhurcol

ige
 • elvisz, elhord, elcipel, elrabol, eloroz, elragad, elvonszol
 • rabszíjra fűz, deportál, internál

elsüt

ige
 • (fegyvert): kilő, kiröpít, fellő, ellő, kisüt, elcsattant, tüzel, robbant, katapultál (szaknyelvi)
 • túlad (valamin), elsóz
 • (poént): bedob
 • (tájnyelvi): elszárít, elfonnyaszt
 • (nap) leéget

főparancsnok

főnév
 • fővezér, hadvezér, tábornagy

felboncol, fölboncol

ige
 • felbont, kibont, kinyit, szétdarabol
 • elemez, analizál, ízekre szed, szétszed

egérfogó

főnév
 • csapda, csaptató (tájnyelvi), egérkelepce (tájnyelvi), egérütő (tájnyelvi)
 • szorult helyzet, kutyaszorító, kelepce (régies), tőr (régies)

diplomácia

főnév
 • diplomatikusság, tárgyalókészség, hajlékonyság, tapintat, ügyesség, rugalmasság, simulékonyság, ravaszság, furfang

elbizakodott

melléknév
 • önhitt, magahitt (régies), öntelt, önelégült, hetyke, beképzelt, büszke, kevély, dölyfös, gőgös, fennhéjázó, felfuvalkodott, arrogáns, fontoskodó, pökhendi, pöffeszkedő, nagyképű, nagy a mellénye, rátarti, hányaveti, biggyedt (tájnyelvi), nyegle

fejében

névutó
 • ellenében, helyében, viszonzásul, ellenértékként, ellenértékül
 • (régies): gyanánt, nevében (régies)

egyetemista

főnév
 • főiskolás, főiskolai hallgató, egyetemi hallgató, hallgató, diák, növendék, tanítvány

cirka

határozószó
 • körülbelül, mintegy, megközelítőleg, hozzávetőleg, nagyjából, majdnem, csaknem, durván, közel, cca, kábé (bizalmas), kb.

elél

ige
 • éldegél, eléldegél, eltengődik, elteng, tengődik, elsenyved, elvan, vegetál

felár

főnév
 • ázsió, felpénz (régies), túlfizetés