életmű szinonimái

főnév
 • munkásság, oeuvre (idegen), pályakör (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lehurrog

ige
 • elhallgattat, letorkol
 • leszid, lehord (bizalmas), lezúg (régies), ráförmed, meghurrogat (régies), letájcsol (tájnyelvi), ledarabol (tájnyelvi), lefalángat (tájnyelvi), lehurít (tájnyelvi)(valakinek)

ablakpárkány

főnév
 • ablakdeszka, ablakszemöldök, ablakhíd (régies), könyöklő (tájnyelvi), ablakkönyök (tájnyelvi), párkány
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a életmű szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

együttműködik

ige
 • kooperál, összedolgozik, kollaborál

csobban

ige
 • toccsan, loccsan, pottyan, zubban, lottyan (tájnyelvi)

csemege

főnév
 • ínyencfalat, ínyencség, finomság, édesség, nyalánkság, nass (bizalmas), desszert, delikatesz, konfekt (idegen), delicia (régies), bonbon, mandoletti (régies), poszpász (régies), konfitura (idegen)

bolha

főnév
 • bósi (tájnyelvi), feketemarha (tájnyelvi), kukusz (tájnyelvi)

elcsúfít

ige
 • elcsúnyít, elrútít, eléktelenít, eltorzít, elrondít, deformál

előremegy

ige
 • előrelép, előresiet, előrenyomul, megelőz, továbbmegy
 • előrehalad, felemelkedik, javul, halad, érvényesül, gyarapszik, növekszik, boldogul, sikert arat, feljavul, megjavul, tökéletesedik, nemesedik, kiművelődik, prosperál, virágzik, terjed, virul

maradvány

főnév
 • csonk, csökevény
 • rom, düledék (választékos), omladék
 • maradék, hulladék, reliktum (idegen)
 • utód, ivadék, leszármazott, sarj (választékos)
 • többlet, fölösleg, szaldó (szaknyelvi)
 • reziduum (szaknyelvi)
 • ősmaradvány, kövület (szaknyelvi), fosszília

beesik

ige
 • beleesik, bedől, beledől, befordul, belefordul, belepottyan, belehuppan, belezuhan, beleszédül, beroskad, beleroskad, beletántorodik, beborul, beleborul, bedől (tájnyelvi), beledől (tájnyelvi), bebükken (tájnyelvi)
 • (eső): befolyik, becsorog, becsepeg, beszivárog, behull, bever, becsap, bevág
 • bebukik, bebotlik, befut, bezuhan, besuppan (tájnyelvi) Sz: bevágódik, mint a féltégla (tréfás)
 • (arc): soványodik, belapul
 • (szem): karikásodik

bántódás

főnév
 • fájdalom, szenvedés, kín, baj, sérelem, sérülés, bántalom, kár, károsodás, ártalom

belelendül

ige
 • belemelegszik, belejön

elsős

főnév
 • elsőosztályos, elemista (régies), szecska (régies), kisiskolás
 • elsőéves, gólya

erszény

főnév
 • pénztárca, tárca, buksza (bizalmas), pénzeszacskó (régies), tarsoly (régies), bugyelláris (régies)

gömbkaktusz

főnév
 • tengerisün-kaktusz

felülmúlhatatlan, fö

melléknév
 • utolérhetetlen, páratlan, utánozhatatlan, megismételhetetlen, példátlan, egyedülálló, párját ritkító, felülhaladhatatlan (régies), elévülhetetlen

élettartam

főnév
 • élethossz, életidő (régies)
 • fennállás, létezés

egyoldalúság

főnév
 • egyenetlenség, aszimmetrikusság (idegen), egyenlőtlenség
 • elfogultság, részrehajlás, igazságtalanság, méltánytalanság, szubjektivitás (idegen), parcialitás (idegen), tendenciózusság (idegen)
 • egysíkúság, egyhangúság, unalmasság, színtelenség

elmegyógyász

főnév
 • elmeorvos, ideggyógyász, pszichiáter

félsz

főnév
 • félelem, ijedség, ijedelem, rettegés, reszketés, riadtság, aggodalom, gyengeség, lámpaláz, szurkolás, drukkolás (bizalmas)

elhasználódik

ige
 • elkopik, elvásik, tönkremegy, elromlik, elöregedik

csökken

ige
 • mérséklődik, kisebbedik, alábbhagy, csillapodik, ereszkedik, apad, fogy, kevesbedik (választékos), csappan, zsugorodik, lanyhul, gyengül, lankad, ernyed, bágyad, konyul, leülepedik, leszáll, lesüllyed, lenyugszik, összehúzódik, redukálódik, egyszerűsödik
 • (érték): romlik, devalválódik (szaknyelvi), elértéktelenedik
 • csillapul, enyhül, csökik (tájnyelvi)

előbukkan

ige
 • előbújik, kibújik, előjön, kijön, előtűnik, feltűnik, kiemelkedik, kinő, kihajt, felbukkan, mutatkozik, felszínre jön, felmerül, felemelkedik, megjelenik, előkerül, jelentkezik, kipattan, kiugrik, szembetűnik, nyilvánosságra kerül, napfényre kerül, megmutatkozik, nyilvánvalóvá válik, kiderül

feltűr, föltűr

ige
 • felhajt, visszahajt, felgyűr, felgyürköl (tájnyelvi)