áthúz szinonimái

ige
 • átvonszol, átvontat
 • átfűz, átdug, átbújtat
 • kihúz, kitöröl, töröl, kiikszel, érvénytelenít, hatálytalanít, deleál, sztorníroz (szaknyelvi), annullál (szaknyelvi)
 • keresztülhúz, meghiúsít, megakadályoz
 • átvonul

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

göndörít

ige
 • bodorít, bodrosít, felbodroz, kondorít, hullámosít, becsavar, besüt, fodorít (régies), kisüt, dauerol, berak, ondolál (szaknyelvi), göndörget (tájnyelvi)

terméketlen

melléknév
 • eredménytelen, terméketlen, sikertelen, elégtelen, hiábavaló, hatástalan, haszontalan, hasztalan, kárba veszett, ineffektív (idegen), improduktív
 • (föld): sovány, rossz, kopár, sivár, puszta, kietlen, parlag, ugar, megműveletlen
 • meddő, magtalan, nemzésképtelen, fogamzásképtelen, ivartalanított, csírátlanított, steril
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a áthúz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

aránylik

ige
 • viszonyul, viszonylik

aszimmetrikus

melléknév
 • egyenlőtlen, aránytalan, szabálytalan, részaránytalan (régies), egyoldalú

befordul

ige
 • bekanyarodik, behajt, bevág, becsap, bemegy, bejön, belép, betér, betoppan, beállít, beköszön, betámít (tájnyelvi)
 • falnak fordul
 • belefordul, bedől, beledől, beborul, beleborul, beleesik, belepottyan, belehuppan, belezuhan, beleszédül, beletántorodik, bekavarodik (tájnyelvi), beserül (tájnyelvi), betekeredik (tájnyelvi)

jótállás

főnév
 • felelősség, kezesség, kötelezettség, kötelezettségvállalás
 • szavatosság, garancia, biztosíték
 • óvadék, kaució (régies), zálog, obligó (régies)

bekonferál

ige
 • bejelent, bemutat, beajánl, bevezet
 • (szleng): elmond, beszámol

bicsaklik

ige
 • ficamodik, marjul, nyaklik (tájnyelvi)
 • (hang): gikszerez, nyeklik

együttes I.

melléknév
 • összetartozó, összekapcsolt, velejáró, kapcsolt, közös, egyesült, társas, csoportos, összeállt, összesített, összetes (régies), kombinált, kollektív, kooperatív (idegen), kumulatív (idegen), korporatív (idegen), aggregált (idegen), agglomerált (idegen)
 • egybeeső, egyidejű, megegyező, szinkrón (idegen), szimultán

csicsereg

ige
 • (madár): csiripel, csivitel, csipog, csivog (tájnyelvi), csirikel (tájnyelvi), csicsog (tájnyelvi), csicserékel (tájnyelvi), ficserékel (tájnyelvi), hangicsál (régies), fütyül, csattog, dalol, énekel, trillázik
 • csacsog, fecseg, csiripel, csivitel, traccsol (bizalmas), locsog, kotyog, karattyol (bizalmas)

átjáró

főnév
 • aluljáró, felüljáró, átkelőhely, folyosó, sikátor, köz, utcácska, passzázs, korridor (régies)

aprólék

főnév
 • belsőség, faradék (régies), ázalék (tájnyelvi)
 • (régies): apróság
 • aprójószág (tájnyelvi)

bányász

főnév
 • vájár, bányamunkás, aknász, csillés, hevér (régies), kőfejtő (régies), kövész (régies), bányaműves (régies), ércásó (régies), kohász (régies)

cselekmény

főnév
 • tett, tevékenység, cselekedet, cselekvés, eljárás, művelet, ténykedés, intézkedés, beavatkozás, cselekvény (régies), akció, aktus
 • történet, történés, előrehaladás, előremenet, mese, meseszövés, bonyodalom, sztori

átültet

ige
 • áttesz, átrak, áthelyez, átplántál, átvisz, meghonosít, áttelepít
 • átdugványoz
 • (választékos): lefordít, áttesz, transzponál
 • (szervet) behelyez, beoperál

beavatkozik

ige
 • beleavatkozik, közbeavatkozik, interveniál (szaknyelvi), beleszól, közbelép, belekotnyeleskedik (bizalmas), beleártja magát, beleüti az orrát

cserkész, cserkészi

ige
 • kutat, keres, kémlel, szaglász, nyomoz, vizslat, kajtat, koslat, szimatol, bürkész (régies), fürkész, leselkedik, lesben áll, busíroz (régies), cserkel (tájnyelvi), csapáz (tájnyelvi), fitykéz (tájnyelvi)
 • (nőkre): hajt (szleng), nőzik, csajozik (szleng), vadászik (szleng)
 • kószál, bolyong, kujtorog, kóborol