demoralizál szinonimái

ige
 • (közösséget): bomlaszt, zülleszt, destruál (idegen)
 • megmételyez, megront, megtántorít, lealjasít, lealacsonyít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

koncepció

főnév
 • felfogás, felfogásmód, nézőpont, nézetrendszer
 • felépítés, konstrukció
 • meglátás, elgondolás, elképzelés, terv, ötlet, alapeszme, idea, szándék
 • fogamzás, fogantatás

mielőbb

határozószó
 • mihamarabb, minél hamarabb, késedelem nélkül, hamar, nemsokára, csakhamar, gyorsan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a demoralizál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csodálkozás

főnév
 • meglepődés, megütközés, elképedés, álmélkodás, ámulat, bámulat

bontatlan

melléknév
 • lezárt, érintetlen, sértetlen, eredeti, originál (idegen), hiánytalan, csomagolt

bizalmas I.

melléknév
 • meghitt, intim, baráti, közvetlen, közeli, mesterkéletlen, keresetlen, mély, fesztelen, familiáris, családias, bensőséges, testi-lelki, konfidenciális (régies), őszinte, bizodalmas (régies)
 • belső, titkos, diszkrét, magántermészetű, magán-, privát, személyes, magánjellegű, zártkörű

bátorság

főnév
 • merészség, mersz, lélekjelenlét, kurázsi (bizalmas), virtus, hősiesség, vagányság (bizalmas), rettenthetetlenség, elszántság, vakmerőség, vitézség

dada

főnév
 • dajka, dadus, pesztra, pesztonka, csecsemőgondozó, gyermekgondozó, bébicsősz (tréfás), gyereklány (régies), táplálóné (tájnyelvi), nörsz (idegen), baby sitter (idegen)

egyelőre

határozószó
 • ideiglenesen, átmenetileg, pillanatnyilag, jelenleg, e pillanatban, a jelen pillanatban, momentán (bizalmas), per pillanat, most, ideig-óráig

lapos

melléknév
 • sima, sík, egyenes
 • laspadt (tájnyelvi), lapútyi (tájnyelvi)
 • csapott
 • beesett, horpadt
 • hétköznapi, közönséges, érdektelen, prózai, közhelyszerű, agyoncsépelt, elcsépelt, semmitmondó, elnyűtt, triviális, banális, platt (idegen)
 • unalmas, egyhangú, színtelen
 • (nő): deszkamellű, deszka, formátlan, sovány

ámen II.

főnév
 • vége, befejezés
 • jóváhagyás, beleegyezés

államcsíny

főnév
 • puccs

argumentum

főnév
 • érv, bizonyíték, okadat (régies), indok, észok (régies)

egyszerűség

főnév
 • kezdetlegesség, dísztelenség, keresetlenség, vegyítetlenség, szimplicitás (idegen), természetesség, hamisítatlanság
 • szerénység, igénytelenség, puritanizmus
 • tapasztalatlanság, járatlanság, együgyűség, ártatlanság, naivitás, romlatlanság, tisztaság
 • műveletlenség, tanulatlanság

elkényeztetett

melléknév
 • elkapatott, félrenevelt, agyondédelgetett, kényes, kényeskedő, nyafogó, nyafka, elpuhult, puhány, gedélt (tájnyelvi)

ferdít

ige
 • torzít, hamisít, elferdít, félremagyaráz

ésszerű

melléknév
 • logikus, célszerű, racionális, okszerű (választékos), következetes, indokolt, helyénvaló, praktikus, átgondolt, megfontolt, eszélyes (régies), értelmes, eszes, bölcs, helyes, józan, okos, alapos

derekasan

határozószó
 • nagyon, alaposan, istenigazában (bizalmas), istenigazából (bizalmas)

csíptet

ige
 • megfog, beszorít, odaszorít, erősít, rögzít, becsíp

dudor

főnév
 • kidomborodás, daganat, duzzanat, tipli (bizalmas), púp, búb, kinövés, megnagyobbodás, bibircsók, bütyök, pukli (bizalmas), csomó, görcs (tájnyelvi), göcs (tájnyelvi), göcsört (tájnyelvi), bog (tájnyelvi), göb (tájnyelvi), gumó

érzékletes

melléknév
 • szemléletes, festői, plasztikus (választékos)

dinamika

főnév
 • erőtan, mozgástan (régies)
 • dinamizmus, mozgékonyság, ütőerő, lendület, elán, hév

bosszús

melléknév
 • ingerült, haragos, dühös, bosszankodó, zsémbes, neheztelő, epés, pipa (szleng), indulatos, zabos (bizalmas), ideges, felindult, zaklatott, mogorva, mérges

édesanya

főnév
 • szülőanya, anya, mama, anyika, anyácska, anyuka, anyuska, mamácska, mamóka, mámi, mamuska, mámika, anyuci, szüle (tájnyelvi), édesmama (tájnyelvi), édesszüle (tájnyelvi), édes (tájnyelvi), kedvesanya (tájnyelvi), muter (szleng)

eszmél

ige
 • ébred, magához tér, ocsúdik, föleszmél, eszére tér, észhez tér, eszénkedik (tájnyelvi)
 • (valamire): ráeszmél, ráébred, rájön, rádöbben