ápolt I. szinonimái

melléknév
 • gondozott, rendezett, rendes, rendben tartott, takaros, nett (bizalmas), karbantartott, tiszta

ápolt II. szinonimái

főnév
 • beteg
 • elmebeteg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megrendül

ige
 • megrázkódik, megmozdul, meginog, megdől, megtántorodik, zökken, döccen
 • meghatódik, elérzékenyül
 • összerezzen, megdöbben, megijed, megrémül, megtorpan, visszariad, megdermed, összeroppan, összeomlik, tönkremegy

döccen

ige
 • zökken, zöttyen, botlik, rázódik, megbillen
 • (ritmus): sántít, megtörik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ápolt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

alkotmány

főnév
 • alaptörvény, alapszabály, szabályzat, charta (régies), konstitúció (régies)
 • (régies): alkotás, teremtmény
 • építmény, szerkezet, konstrukció, csinálmány, alkotvány (régies), tákolmány

ambicionál

ige
 • törekszik (valamire), vágyik (valamire)
 • ösztönöz

ávós

főnév, melléknév
 • ÁVH-s, elhárító, államvédelmis

ispán

főnév
 • uradalmi tiszt, tiszttartó (régies), intéző, jószágfelügyelő, jószágigazgató, jószágkormányzó (régies), gazdatiszt, sáfár (régies)

bálterem

főnév
 • táncterem, tánchelyiség

bélyegez

ige
 • pecsétel, stempliz (bizalmas), megjelöl, billogoz (szaknyelvi), bélyeget süt (valamire)
 • frankíroz (régies), felbélyegez
 • blokkol (szaknyelvi)
 • (valakit valamilyennek): minősít, értékel, megbélyegez, stigmatizál

drágulás

főnév
 • áremelkedés, árnövekedés

címeres

melléknév
 • hírhedt, cégéres, megbélyegzett, hétpróbás
 • (régies): jeles, kiváló, nevezetes, neves

apró II.

főnév
 • aprópénz, váltópénzbankó
 • (bizalmas): apróhirdetés

alighanem

határozószó
 • valószínűleg, valószínűen, hihetőleg, bizonyára, remélhetőleg, feltételezhetően, feltételezhetőleg, minden bizonnyal, emberi számítás szerint, kétségkívül, alkalmasint

áthelyez

ige
 • átrak, átvisz, eltesz, elmozdít, elhelyez, áttelepít, átköltöztet, átirányít, átdob (bizalmas), átvezényel, transzferál (szaknyelvi), diszlokál (idegen)

cél

főnév
 • célkitűzés, terv, program, törekvés
 • elképzelés, elgondolás, szándék, óhaj, célzat, intenció (idegen)
 • rendeltetés, értelem, destináció (idegen)
 • végállomás, célállomás
 • céltábla, céltárgy, célpont, csapás (szaknyelvi), lőirány (szaknyelvi)

árgus

melléknév
 • (szem): szigorú, gyanakvó, éber

átszökik

ige
 • átlopódzik, átlopakodik, átoson
 • átáll, átpártol, megszökik, dezertál
 • átlóg (bizalmas), megpattan (szleng), lelép (szleng)
 • (régies): átszökell, átugrik, keresztülugrik

ciki I.

melléknév
 • veszélyes, veszedelmes, kockázatos, rázós (szleng), kényelmetlen, szorult, húzós (szleng), meredek (szleng), meleg (bizalmas), izgi (bizalmas), rizikós (bizalmas)(szleng)