dörömböl szinonimái

ige
 • zörög, dobol, kopog, zörget, dörömböz (tájnyelvi), zörömböl (régies), kopogtat, kocog, dörget (tájnyelvi), dübögtet (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): dorombol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

visszafut

ige
 • hátrafut, hátraszalad, visszaszalad

kimondatlan

melléknév
 • ki nem mondott, hallgatólagos, megnevezetlen, elhallgatott
 • benne foglalt, beleértődő, beleértett, burkolt, rejtett, titkos, titkolt, ki nem fejezett, kifejtetlen, implicit (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a dörömböl szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

deprimált

melléknév
 • levert, letört, lehangolt, lesújtott, kedvetlen, elkedvetlenedett, kedveszegett, csüggedt, elcsüggedt, szomorú, szomorkodó, bánatos, bús, búsuló, búskomor, mélabús, búvalbélelt, gondterhelt, nyomott, elkeseredett, életunt, vigasztalan, gyászos, komor, depressziós, melankolikus, szplínes (régies), enervált (idegen)

bútoroz

ige
 • berendez, bebútoroz

bozontos

melléknév
 • torzonborz, borzas, kócos, fésületlen, összekuszált, kusza, lompos, csapzott, loboncos, boglyas, turcos (tájnyelvi)
 • (régies): bozótos

belekap

ige
 • belenyúl, belecsípad (tájnyelvi)
 • beleharap, belemar, megharap, megmar
 • belefog, belekezd, elkezd(valamivel)

divatáruüzlet

főnév
 • divatáru-kereskedés, divatcikküzlet, divatáruház, divatárubolt, butik, szalon

élclap

főnév
 • (régies): vicclap

lék

főnév
 • rés, nyílás, nyiladék (régies), hasadék (régies), vék (tájnyelvi)
 • repedés

áruló I.

melléknév
 • hitszegő, renegát, köpönyegforgató, kétkulacsos, szószegő, perfid, illojális, kétszínű, képmutató, hűtlen, hiteszegett (régies), hívtelen (régies)
 • árulkodó (jel)

apróvad

főnév
 • kisvad

atomerőmű

főnév
 • atomreaktor, atommáglya

életfelfogás

főnév
 • életszemlélet, életelv, életfilozófia, világnézet, gondolkodásmód, életérzés (választékos), mentalitás

elönt

ige
 • eláraszt, elborít, ellep, elözönöl, átáztat, megtölt, (verejték) kiver
 • (érzés): elfog, átjár, áthat, eltölt, elömlik (valakiben), elborít, erőt vesz (valakin)

folyó I.

főnév
 • folyam, folyóvíz

fázis

főnév
 • szakasz, időszak, ciklus, korszak, intervallum, periódus
 • állapot, stádium, etap, mozzanat, fok
 • (szaknyelvi): vezetékág, (elektromos) ág

drága

melléknév
 • borsos, méregdrága, expenzív (idegen), megfizethetetlen, költséges, drágás (tájnyelvi), ökörérő (tájnyelvi), pénzízű (tájnyelvi), áros (régies) Sz: Bécsben van az eladója; borsos az ára; drága, mint a muzsikaszó; egy vagyonba kerül; az Isten pénze is kevés hozzá; kész rablás; megkérik az árát; nem adják bagóért; olyan, mint a jóféle sáfrány; sok annak a farka alja
 • értékes, becses, nagybecsű, felbecsülhetetlen, megbecsülhetetlen, nagy értékű, drágalátos (régies), drágás (tájnyelvi)
 • kedves, szeretett, aranyos, édes, szerelmetes (régies), szerelmes, kedvenc, drágalátos

deklináció, deklinál

főnév
 • névszóragozás (szaknyelvi), ragozás, névragozás (régies), hajtogatás (régies)
 • mágneses elhajlás (szaknyelvi)

egységesít

ige
 • egybehangol, szabványosít, egyesít, összevon, egybeforraszt, összekovácsol, összeolvaszt, társít, összhangba hoz, uniformizál, integrál, standardizál, normalizál, sematizál, szintetizál (idegen)

fakultás

főnév
 • kar, tagozat
 • (régies): hivatás
 • rátermettség, képesség, tehetség, jogosultság

dzsúsz

főnév
 • gyümölcslé, gyümölcsnektár, narancslé, narancsszörp

cápa

főnév
 • kutyahal (régies)

éktelen

melléknév
 • (régies, választékos): dísztelen, díszítetlen
 • rút, csúnya, ronda, pocsék, ocsmány, rusnya, undok, formátlan, idomtalan, eltorzult, förtelmes
 • rendkívüli, rettenetes, borzasztó, szörnyű, rémes, hallatlan, határtalan, monstruózus (idegen), skandalózus (régies)
 • (régies): puszta, kietlen, vadon

fatális

melléknév
 • végzetes, végzetszerű, sorsszerű, fátumszerű, bekövetkező, elkerülhetetlen, kivédhetetlen, kikerülhetetlen, megelőzhetetlen, halálos, katasztrofális, tragikus, ominózus
 • kellemetlen, sajnálatos, kínos, szerencsétlen, átkos, gyászos, jóvátehetetlen, javíthatatlan