atomerőmű szinonimái

főnév
 • atomreaktor, atommáglya

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

előterjeszt

ige
 • beterjeszt, javasol, előirányoz, indítványoz, felajánl, előad, kezdeményez, benyújt, jelent, közread, nyilvánosságra hoz, exponál (idegen), prezentál, proponál (régies), közzétesz, kifejt, beszámol, referál, megismertet(valamitől)
 • (valakit valamire): javasol, ajánl, felterjeszt

finánc

főnév
 • pénzügyőr, vámőr, vámtisztviselő, vámos, vámszemlész (régies), spenótbakter (pejoratív), spenótfogdász (pejoratív), dohánycsősz (tájnyelvi), krumplijancsi (tájnyelvi), zöldhuszár (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a atomerőmű szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

áristom

főnév
 • börtön, fogház, fogda, tömlöc, zárka
 • sitt (szleng), kóter (régies), dutyi (bizalmas), karcer, cella, börtöncella, stekli (szleng), kalitka, kaszni (bizalmas), steka (szleng), áresz (szleng), hűvös (bizalmas), bála (szleng), kaptár (szleng)
 • szabadságvesztés, fogság, őrizet, letartóztatás

ateista

melléknév
 • istentagadó, hitetlen, istentelen, vallástalan, pogány
 • vallásellenes, szkeptikus, szabadgondolkodó

beindít

ige
 • megindít, elindít, üzembe helyez
 • (motort): berúg, begyújt, bekurbliz (bizalmas), felkurbliz
 • megindít, megkezd, elkezd, hozzáfog (valamihez), belekezd, kezdeményez

kába

melléknév
 • kábult, bódult, mámoros, kótyagos, szédelgő, tántorgó, álmos, narkotizált (szaknyelvi), gagyós (tájnyelvi), bóka (tájnyelvi), zavart
 • eszméletlen, öntudatlan, ájult, alélt
 • ostoba, balga, buta, hóbortos, eszelős, füves, tébolyodott, eszefordult (tájnyelvi) Sz: olyan, mint a szédült liba

belekapaszkodik

ige
 • belefogódzik, belefogódzkodik, megfog, belekarol, megmarkol, megragad, megszorít, belecsimpaszkodik, belecsimpajgózik (tájnyelvi), belecsimpajkodik (tájnyelvi)
 • beleköt, beleakaszkodik, fennakad

bitorol

ige
 • kisajátít, megkaparint, uzurpál (idegen), bitangol (tájnyelvi)

ekképpen

határozószó
 • ekként, így, ilyenformán, eszerint (régies)

csip-csup

melléknév
 • apró-cseprő, apró, jelentéktelen, lényegtelen, mellékes, elhanyagolható, említésre sem méltó, csekély, kisszerű (választékos), piszlicsár, piszlicsáré (bizalmas), bagatell, vicik-vacak, csipicsupi (tájnyelvi), csiribiri (tájnyelvi), piti (bizalmas), szir-szar (durva)

átrepül, átröpül

ige
 • keresztülrepül, átszáll, átszel, átvág, átvonul, áthalad, átkel, átrepdes (régies), átmegy, általéd (tájnyelvi)

áraszt

ige
 • (fényt, levegőt): kibocsát, lövell, kilövell, ont, záporoztat, zúdít
 • (lelkiállapotot): sugároz, lesír (valakiről valami), lerí (valakiről valami)

bársony

főnév
 • velúr, plüss

cserebere

főnév
 • csere, cserélgetés, adásvétel, adásvevés, árucsere, csereüzlet, csereügylet, csakli (tájnyelvi)

avítt

melléknév
 • elviselt, viseltes, elkoptatott, kopott, ásatag, elhasznált, ócska, nyűtt, elnyűtt, ósdi, divatjamúlt, ódivatú, avult

abbamarad

ige
 • félbemarad, félbeszakad, megszakad, megáll, megszűnik, vége szakad, elakad, (eső) eláll, (zaj) elül
 • elhallgat, elalszik

beerősít

ige
 • beleerősít, bever, beszorít, beleszorít, rögzít, beépít, beleilleszt, beszerel, beágyaz

csillapodik

ige
 • csillapul, csillapszik, csökken, mérséklődik, enyhül, tompul, lanyhul, alábbhagy, gyengül, gyaludik (tájnyelvi), szűnik, múlik, halkul
 • csendesedik, csitul, engesztelődik, juházik (tájnyelvi), csihad (tájnyelvi), csiggad (tájnyelvi)(szleng)