folyó I. szinonimái

főnév
 • folyam, folyóvíz

folyó II. szinonimái

melléknév
 • folyékony, híg, folyós, olvadt
 • mostani, jelenlegi, aktuális

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

geobotanika

főnév
 • (szaknyelvi): növényföldrajz

após

főnév
 • ipa (tájnyelvi), másikapó (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a folyó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ferences

melléknév, főnév
 • ferences rendi, Ferenc-rendi, franciskánus, kapucinus, minorita, cserifakó (régies, pejoratív)

ezerféle

melléknév
 • sokféle, sokszínű, tarka, változatos

érző

melléknév
 • érzékeny, fogékony
 • gyengéd, részvétteljes, szenzitív (szaknyelvi), érző szívű, mély érzésű, együtt érző, szerető, lágyszívű

eloldoz

ige
 • elold, kioldoz, elköt, kibont, szétnyit, szétkapcsol, kikapcsol, felbont, elenged, elereszt, szabadjára enged, megszabadít

foci

főnév
 • (bizalmas): labdarúgás, futball
 • (bizalmas): futball-labda, focilabda, bőrlabda, futball, laszti (bizalmas), bőrgolyó (tájnyelvi), bogyó (szleng), pöttyös (bizalmas)

géptan

főnév
 • gépészet, mechanika

oklevél

főnév
 • diploma, képesítés, bizonyítvány, jeleslevél (régies), képesítőlevél (régies)
 • okirat, okmány, adománylevél (régies), pergamen (régies)
 • bulla, dekrétum

egybeesik

ige
 • megegyezik, azonos, egybevág, összevág, megfelel, összeillik, összetalálkozik, hasonlít, kongruens (idegen), koincidál (idegen)

dúc

főnév
 • támfa, gyámfa, pillér, merevítő, támaszfa, nyilaló, pecekfa, gyámpillér, támaszték, cölöp, gyám, szárfa, oszlop, konzol, gyámfal, támasztógerenda, támpillér, ellenfal
 • nyomódúc, nyomóforma, nyomólemez, lemez, képdúc
 • galambdúc
 • (tájnyelvi): gyürke, domó (tájnyelvi)

átszűrődik

ige
 • átszivárog, átcsöpög, átfolyik, átszüremlik, átszüremkedik
 • átsüt (napfény), áttör (fény), átfénylik, áttetszik
 • áthallatszik

ekképpen

határozószó
 • ekként, így, ilyenformán, eszerint (régies)

goromba

melléknév
 • durva, kíméletlen, modortalan, erőszakos, bárdolatlan, faragatlan, neveletlen, nyers, paraszt, udvariatlan, otromba, ledorongoló, ordináré, bumfordi (tájnyelvi), iromba (tájnyelvi), közönséges, útszéli, csiszolatlan, darabos, pórias (régies), ripők (régies), pallérozatlan, illetlen, tapintatlan, bugris, barbár, bunkó, vulgáris, indiszkrét (választékos), ildomtalan (tájnyelvi), parlagi, barátságtalan
 • (tájnyelvi): érdes, durva tapintású
 • (régies): oktalan, meggondolatlan

hajladozik

ige
 • hajlong, leng, lengedezik, himbálódzik, libeg, billeg, imbolyog, inog, ingadozik, ring, integet (választékos), dülöng, hintázik, gabbadoz (tájnyelvi), bukdosik (tájnyelvi), hajlókázik (tájnyelvi)
 • alázatoskodik, görbedez (régies)

kaja

főnév
 • (szleng): étel, élelem, eledel, eleség, ennivaló, elemózsia, élemény (régies), táplálék, étek (választékos), élés (régies), harapnivaló, betevő falat (bizalmas), tápszer, koszt (bizalmas), zaba (szleng)
 • ellátás

hölgy

főnév
 • úrinő, úriasszony, dáma, lady (idegen), nő, delnő (régies), hölgyemény (pejoratív), női hölgy (tréfás), kegyes (régies)
 • (régies): hermelin

folytat

ige
 • továbbcsinál, továbbvisz, újrakezd
 • végez (valamit), gyakorol, űz, művel, foglalkozik (valamivel), szenteli magát (valaminek)
 • bonyolít, kultivál

fenyegetés

főnév
 • fenyegetődzés, ijesztgetés

füstöl

ige
 • dohányzik, cigarettázik, szív, bagózik (bizalmas), pipál (tájnyelvi), lisztel (tájnyelvi), kaptol (tájnyelvi), pöfékel
 • tartósít (füstön)
 • fertőtlenít, tömjénez
 • párolog, párázik, gőzölög, gőzöl

hordár

főnév
 • teherhordó, tróger (bizalmas), fogdmeg (bizalmas), hórukk-ember (bizalmas), szállító, hamal (idegen)
 • küldönc, kifutó, közszolga (régies), levélhordó, kézbesítő

főkötő

főnév
 • fejkötő, bóbita, csepesz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): pofon
 • (régies): konty

fakszni

főnév
 • szeszély, hóbort, bogár, rigolya, dili, rapli (bizalmas), hepp (szleng)

gatya

főnév
 • százráncú (tájnyelvi)
 • (bizalmas): nadrág, pantalló, gatyó (bizalmas), naci (szleng)
 • alsónadrág, alsó, gatyó (bizalmas), lábravaló (régies), ingmássa (régies)
 • (szaknyelvi): combtollazat

hozzászólás

főnév
 • beleszólás, közbeszólás
 • észrevétel, hozzáfűznivaló, bírálat, vélemény, megjegyzés
 • felszólalás

A folyó szó kiejtése