belefolyik szinonimái

ige
 • beleömlik, beleárad, beleáramlik, belecsorog, beletorkollik, belefut
 • beleszól, beleavatkozik, közbeavatkozik, beleszólása van (valamibe)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

puskagolyó

főnév
 • töltény, lövedék, töltés (régies), golyóbis (régies)

engedmény

főnév
 • kedvezmény, árkedvezmény, árleszállítás, ármérséklés, árengedmény, árcsökkentés, akció
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a belefolyik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bársonyos

melléknév
 • puha, bársonypuha, finom, sima, bolyhos, selymes, simogató, harmatos, üde
 • (hang): meleg, kellemes, megnyugtató, lágy, gyöngéd
 • (szín, fény): elmosódó, tompa
 • (vörösbor): testes, fanyar

állhatatlan

melléknév
 • ingatag, ingadozó, változékony, billenékeny, szeszélyes, gyenge
 • megbízhatatlan, inkonzekvens (idegen), verzatilis, következetlen, szószegő, kétkulacsos, szavajátszó (régies), hitszegő, köpönyegforgató Sz: arra hajlik, amerre a szél fújja; ingadozik, mint a nádszál; csepűfonálon áll a hite; állhatatlan, mint a szél; fordítgatja az ingét; fordítja hitét, mint a kását; szellő a hite
 • csapodár, hűtlen, csélcsap

alapítás

főnév
 • létesítés, létrehozás, megszervezés, felállítás, megteremtés, életre keltés, megalakítás, fundáció (régies)

behúzódik

ige
 • meghúzódik, meglapul, elbújik, elrejtőzik, elrejtőzködik, megbújik, elhúzódik, meghúzza magát, megvonja magát (régies), elrejtezik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): befelhősödik, beborul

bitangol

ige
 • (tájnyelvi): kóborol, csavarog, csatangol, csámborog, cselleng, kódorog
 • (tájnyelvi): tékozol, pazarol, veszteget, prédál (régies), rongál, pusztít
 • (tájnyelvi): bitorol

kesernyés

melléknév
 • fanyar, keserédes, keserés (tájnyelvi), kesernyős (tájnyelvi), keserőcske (tájnyelvi)
 • epés, gúnyos, maró, metsző, éles, szúró, szarkasztikus (választékos), fullánkos, gonoszkodó, csúfondáros

bojtorján

főnév
 • bogáncs, szamártövis

cenzúráz

ige
 • ellenőriz, átfésül, átvizsgál, felülvizsgál, kihagy, töröl, kivág, kihúz, meghúz (bizalmas)
 • (régies): szigorlatozik

elnyer

ige
 • megkap, elér, kivív, meghódít, hatalmába kerít, birtokba vesz, magáévá tesz, megszerez, kiérdemel, megnyer, (díjat) elvisz(valamitől)

döntő

melléknév
 • fontos, jelentős, fő, perdöntő, meghatározó, kulcsfontosságú, súlyos, megsemmisítő, elhatározó, sarkalatos, életbe vágó, központi, decizív (idegen), kritikus, válságos, releváns (szaknyelvi), determináns (idegen), kardinális, sorsdöntő
 • ragyogó, óriási
 • nagyon nagy, fölényes
 • felborító

belehel

ige
 • belélegez, szív, beszív (bizalmas), beszí (tájnyelvi), beszippant, inhalál (szaknyelvi)
 • befúj (szleng), befú (tájnyelvi), behomályosít, bepárásít

barátságtalan

melléknév
 • zord, komor, kedvetlen, kedélytelen, rosszkedvű, mísz, rideg, durva, nyers, goromba, mogorva, morcos, morgós, kellemetlen, fagyos, jeges, elutasító, visszautasító, hűvös, merev, morózus, mord (választékos), kimért, ellenséges, szúrós, tüskés, bántó, udvariatlan, érzéketlen, undok, emberkerülő, kummogós (tájnyelvi) Sz: olyan, mint a kölcsönkérés
 • sivár, kietlen, csúnya, hideg, borús, kopár, puszta, zord

betegszállító

főnév
 • mentőautó, mentő (bizalmas), beteghordó

divergál

ige
 • széttart, szétágazik, széthajol, kettéválik
 • megoszlik, elkülönül, különbözik, eltér

belváros

főnév
 • központ, városközpont, a város szíve, városmag, belterület, centrum, city (idegen)

alvad

ige
 • sűrűsödik, kocsonyásodik, angad (tájnyelvi)

bevon

ige
 • behúz, beborít, betakar, befed, belep, ellep
 • beken, bemázol, bevakol, malteroz, összemázol, kipingál, befest, befuttat, festékez, alapoz, galvanizál (szaknyelvi), galvánoz (szaknyelvi), bekandíroz (szaknyelvi), kencéz (szaknyelvi), firniszez (szaknyelvi), eloxál (szaknyelvi)
 • levon, leereszt, bevesz
 • visszavon, visszavesz
 • beszervez, bekapcsol

döcögős

melléknév
 • rázós (szleng), hepehupás, göröngyös, rögös, gödrös, zötyögős, egyenetlen
 • (ritmus): akadozó, sántító, darabos, nehézkes