csobbanás szinonimái

főnév
 • toccsanás, loccsanás, pottyanás, lottyanás (tájnyelvi), zubbanás (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mesterséges

melléknév
 • művi, csinált, emberkéz alkotta, mű, szintetikus
 • fiktív

futtat

ige
 • szalaszt, futamtat (régies), futtaszt (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): versenyeztet, indít (versenyzőt), benevez (lovat)
 • (bizalmas): támogat, népszerűsít, felkarol, patronál, favorizál
 • (valamivel): bevon, befuttat
 • (szleng): prostituál, (nőt) áruba bocsát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csobbanás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csapda

főnév
 • kelepce, verem, tőr, lépes vessző, lépvessző, lép, hurok, háló, egérfogó, madárfogó, csapóvas (tájnyelvi), csaptató (tájnyelvi)
 • cselfogás, csel

bevetődik

ige
 • betéved, betoppan, beállít, bebotlik, beesik, beugrik, betévelyedik, ott terem, belődörödik (tájnyelvi), betalálkozik (tájnyelvi), beténfereg (tájnyelvi), bevetemedik (tájnyelvi)

bérmentes

melléknév
 • díjtalan, ingyenes, térítésmentes, díjmentes, illetékmentes, portómentes (régies)

átutazó I.

melléknév
 • áthaladó, tranzit, átmenő

csevice

főnév
 • (tájnyelvi): savanyúvíz, ásványvíz, borvíz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): vinkó, lőre
 • (tájnyelvi): pálinkaseprő, cefre

dombocska

főnév
 • boly, halom, halmocska, bucka, kupac, magaslat, földrakás, földtúrás, földhányás, hant, rakás, homp (tájnyelvi), ponk (tájnyelvi), dombika (tájnyelvi)

kristályosodik

ige
 • jegecesedik, jeged (régies), jegecül (régies)
 • (gondolat): formálódik, kialakul, alakot ölt

alapító II.

főnév
 • ős, szülő

ajánlott

melléknév
 • ajánlatos, javasolt, javallott (választékos), indikált, tanácsos

álmodozás

főnév
 • ábrándozás, merengés, révedezés, fantáziálás, képzelődés, képzelgés

dugattyú

főnév
 • ramács (régies), kolbni (idegen)

elefántcsont

főnév
 • ivor (választékos), elefánttetem (régies)

felölt, fölölt

ige
 • felvarr, felfércel, felfog (tájnyelvi)
 • felvesz, magára vesz, felhúz, magára ölt, belebújik, felszed, felrángat, felcsatol, felövez (régies)

építés

főnév
 • építkezés, felhúzás

csodálkozás

főnév
 • meglepődés, megütközés, elképedés, álmélkodás, ámulat, bámulat

családapa

főnév
 • családfő, családatya
 • családgazda (tájnyelvi), pater familias (idegen)

deszkakerítés

főnév
 • palánk, léckerítés, rács, borona (tájnyelvi)

emelkedő

főnév
 • kapaszkodó, emelkedés, kiemelkedés, bukkanó, meredek, domb, magaslat, halom, bucka, lanka, hát, földhát, kaptató (tájnyelvi), part (tájnyelvi)

csúcseredmény

főnév
 • csúcsteljesítmény, csúcsidő, rekord

bíró

főnév
 • ítélőbíró, rendőrbíró, hadbíró, békebíró, ítélőmester (régies), törvénytevő (régies), igazlátó (régies), törvénylátó (régies), seriff (idegen), kádi (régies)
 • játékvezető, játékbíró, döntőbíró, mérkőzésvezető, célbíró, versenybíró, sípmester

díszemelvény

főnév
 • dísztribün, pódium

enyhül

ige
 • csillapodik, csillapszik, csendesedik, halkul, csökken, mérséklődik, gyengül, lágyul, szelídül, ellanyhul, alábbhagy, mérséklődik, alábbszáll, szűnik, csitul, enyhed (régies), enged, nyugszik, megcsappan, tompul, kevesbedik, fogy, apad, sorvad, fogyatkozik, múlik, kisebbedik, elül, elenyészik, gyaluszik (tájnyelvi)
 • melegszik, melegedik, tavaszodik