elefántcsont szinonimái

főnév
 • ivor (választékos), elefánttetem (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tömény I.

melléknév
 • koncentrált, telített, sűrített, hígítatlan
 • nagyfokú (rosszindulat)

háziasít

ige
 • domesztikál, megszelídít, befog, betör
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elefántcsont szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

egyetemi

melléknév
 • főiskolai, akadémiai (régies)
 • tudományos

csikar

ige
 • (has): görcsöl, fáj, rág (régies), hamajog (tájnyelvi), facsar (régies)
 • (tájnyelvi): karmol, horzsol, karcol

csapda

főnév
 • kelepce, verem, tőr, lépes vessző, lépvessző, lép, hurok, háló, egérfogó, madárfogó, csapóvas (tájnyelvi), csaptató (tájnyelvi)
 • cselfogás, csel

biztosítótű

főnév
 • dajkatű, ziherájsztű (bizalmas), biztostű (tájnyelvi)

elágazás

főnév
 • szétágazás, kettéágazás, csomópont, ramifikáció (idegen)

előáll

ige
 • előlép, előjön, jelentkezik, kilép, megjelenik
 • (valamivel): előterjeszt, közzétesz, bejelent, bedob, kijelent (bizalmas), jön (valamivel) (bizalmas), javasol, proponál, indítványoz, hivatkozik (valamire), felhoz, említ, előad, kifejt, előjön (valamivel), előhozakodik (valamivel), bevall (valamit), kirukkol (bizalmas)
 • létrejön, keletkezik, alakul, formálódik, képződik, mutatkozik
 • bekövetkezik, előfordul, előadódik, megesik

magyaros

melléknév
 • magyar, hazai, honi
 • (étel): fűszeres, csípős, nehéz
 • (szaknyelvi): hangsúlyos, ütemhangsúlyos

basa

főnév
 • pasa, kormányzó
 • zsarnok, kényúr, kiskirály, türannosz (idegen)

bágyadt

melléknév
 • fáradt, gyönge, kimerült, lankadt, alélt, pilledt, vértelen, hervadt, beteges, kókadt, nyomott, mazna (tájnyelvi), gornyadt (tájnyelvi), gernya (tájnyelvi)
 • erőtlen (mosoly), színtelen, fakó, élettelen, halvány, elmosódott, halk, gyér, tompa (fény)
 • gyenge, harmatos, színvonaltalan

békéltet

ige
 • békít, kibékít, megbékít, összebékít

előtűnik

ige
 • előjön, előbukkan, feltűnik, megjelenik, előbújik, kikel, kibuggyan, kibukik, kibukkan, kikukucskál, láthatóvá válik, kilátszik, mutatkozik, felszínre jön, napvilágra bukkan, kiemelkedik, kiviccsanik (tájnyelvi)
 • kiderül, kitűnik, kicsillan, kirajzolódik, kiválik, kibontakozik, kisugárzik, megvilágosodik, kiütközik, megnyilatkozik, szembeötlik, kikerekedik, kiformálódik, alakot ölt, megmutatkozik, meglátszik, megnyilvánul

érdemrend

főnév
 • érdemérem, érem, rendjel, kitüntetés, ordó (régies), plecsni (pejoratív)

gimnazista

főnév
 • középiskolás, gimis (bizalmas), gimista (bizalmas)

felszabadít, fölszab

ige
 • megszabadít, kiszabadít, szabaddá tesz, szabadon enged, szabadon bocsát, szabadlábra helyez, kienged, elbocsát
 • felment, visszafoglal, visszahódít, visszaszerez, visszavesz
 • fölment, mentesít, megvált, kivált
 • (veszélyt) elhárít
 • egyenjogúsít, emancipál (idegen)
 • önállósít, nagykorúsít
 • (tájnyelvi): megpofoz, megver

eléget

ige
 • elhamvaszt, fölemészt, megemészt, elperzsel (régies), ellobbant (régies), felkojtol (tájnyelvi), felgyújt, lángra lobbant, eltüzel
 • odaéget, megéget, odakozmásít, elszenesít

egyenértékű

melléknév
 • megfelelő, azonos értékű, egyforma, egyenlő, hasonértékű, hozzáillő, identikus (idegen), egybevágó, egyenrangú, ekvivalens, egál (idegen), adekvát

elkönyvel

ige
 • bejegyez, felír, iktat, beiktat, bevételez, bekönyvel
 • javára ír, tulajdonít
 • (valakit valaminek): minősít

feloszlat, föloszlat

ige
 • szétszéleszt, szétszór, szétzavar, szétrebbent, szélnek ereszt, szétkerget, hazaküld, (ülést) berekeszt
 • megszüntet, felszámol, megsemmisít, likvidál

élez

ige
 • élesít, fen, köszörül
 • szít, éleszt, gerjeszt, fokoz

csiszolt

melléknév
 • (padló): gyalult, sima
 • metszett
 • finom, jól nevelt, jó modorú, kiművelt, pallérozott, választékos, kulturált, civilizált

elmegyógyintézet

főnév
 • ideggyógyintézet, bolondokháza, őrültekháza, zárt intézet (bizalmas), tébolyda (régies), diliház (bizalmas), vicces ház (szleng), vigyorgó (szleng), bolondház (régies)

felsikolt, fölsikolt

ige
 • felvisít, sivánkodik (tájnyelvi)