álmodozás szinonimái

főnév
 • ábrándozás, merengés, révedezés, fantáziálás, képzelődés, képzelgés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cirmos I.

melléknév
 • csíkos, csíkozott, sávos, sávozott, erezett, tarka, tarkázott, foltos, kendermagos (tájnyelvi), pettyegtetett, cirkás (tájnyelvi), iromba (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mocskos, piszkos, szurtos, szutykos, szurmos (tájnyelvi), kormos, szucskos (tájnyelvi), maszatos

tyúkhúr

főnév
 • libafű, lúdhúr, madárhúr, pipehúr, tyúkbegy
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a álmodozás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

akvirál

ige
 • szerez, gyűjt, beszerez

alkatrész

főnév
 • alkotóelem, alkotórész, tartozék, kellék, hozzávaló, komponens (szaknyelvi), összetevő, rész

áthelyez

ige
 • átrak, átvisz, eltesz, elmozdít, elhelyez, áttelepít, átköltöztet, átirányít, átdob (bizalmas), átvezényel, transzferál (szaknyelvi), diszlokál (idegen)

ingat

ige
 • lenget, lóbál, mozgat, csóvál, hintáztat, riszál, himbál (tájnyelvi), inogtat (tájnyelvi)

átutazó II.

főnév
 • turista, kiránduló, idegen

békéltet

ige
 • békít, kibékít, megbékít, összebékít

diplomatikus

melléknév
 • tapintatos, ügyes, tárgyalóképes, tárgyalókész, sima modorú, körültekintő, meggondolt, hajlékony, rugalmas, simulékony

buzgalom

főnév
 • buzgóság, buzgólkodás, igyekezet, szorgalom, hév, ügybuzgóság, igyekvés, iparkodás, törekvés, tűz, sürgés-forgás, fáradozás, odaadás, lendület, lobogás, tetterő, felbuzdulás, ambíció, stréberség
 • áhítat

álomszuszék

főnév
 • hétalvó, mormota, hétlusta, aluszékony, álomszuszi (bizalmas), álmostáska (tájnyelvi), álompipők (tájnyelvi), álomtarisznya (tájnyelvi), álomzsák (tájnyelvi) Sz: a hét aluvók közül való; jó alvókája van; már a hatodik falut járja a koldus, mikor az ágyából fölkel; tiszteli a hét aluvó szenteket; alszik, mint a bunda; alszik, mint a tej

akasztófáravaló

főnév
 • gonosztevő, gazember, gazfickó, lator, akasztófavirág, akasztófa címere, kötnivaló (tájnyelvi), kötélrevaló (tájnyelvi), akácfáravaló (tájnyelvi), akasztófa-rángató

arrogáns

melléknév
 • kihívó, öntelt, fennhéjázó, felfuvalkodott, pökhendi, pöffeszkedő, nagymellű, rátarti, hivalkodó, fölényes, szemtelen, tiszteletlen, pimasz, arcátlan, pofátlan (durva), impertinens (régies)

bugyi

főnév
 • bugyogó (régies), kisnadrág, alsónadrág, alsó

analógia

főnév
 • hasonlóság, hasonlatosság, hasonneműség, egyezés, rokonság, megfelelés, párhuzam

asztag

főnév
 • boglya, kazal, kalangya(tájnyelvi), kepe (tájnyelvi), kereszt, rakás

bútor

főnév
 • bútorzat, berendezés, garnitúra