biliárd szinonimái

főnév
 • angol biliárd
 • karambolos biliárd
 • snooker (idegen), pool (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felpaprikáz

ige
 • felingerel, felbosszant, felmérgesít, feldühít, felidegesít, felbőszít, zabosít (szleng), dühbe hoz, dühbe gurít, kihoz a sodrából, méregbe gurít, haragra gerjeszt, felcukkol (szleng), bepörget (szleng), begerjeszt (szleng), bezsongat (szleng), bepöccent (szleng)

föl, fel1

határozószó
 • talpra! (bizalmas), ébresztő!
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a biliárd szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bepiszkít

ige
 • bepiszkol, beszennyez, összeken, bekoszol, összekoszol, bemaszatol, összemaszatol, bemocskol, foltot ejt (valamin), elrondít (tájnyelvi), befen (tájnyelvi), bepocskol (tájnyelvi), betojkol (tájnyelvi)
 • megbecstelenít, meggyaláz, szégyenbe hoz, szégyent hoz (valamire, valakire), lebecsmérel, lepocskondiáz, megrágalmaz, ócsárol, megszeplősít, besároz, sárba tipor
 • becsinál, berezel (bizalmas), berosál (szleng), bekakál (bizalmas), beszarik (durva), bepisál (durva), belőköl (tájnyelvi)

aszú I.

melléknév
 • száraz, kiaszott, kiszáradt, megaszalódott, aszott, fonnyadt
 • kiégett (mező), kiszikkadt
 • (régies): sovány, ráncos

aránytalanság

főnév
 • egyenlőtlenség, aszimmetria, eltérés, idomtalanság, diszproporció (idegen), ametria (idegen)

abrosz

főnév
 • asztalterítő, asztalkendő, terítő, asztalruha (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): lepel, lepedő, ponyva

betolakodik, betolak

ige
 • befurakodik, benyomul, benyomakodik, behatol, betör, berohan, beront, benyuródik (tájnyelvi)
 • beszemtelenkedik, beorcátlankodik (választékos), belopakodik, besompolyog, bepofátlankodik (durva), beszemétkedik (durva), beveszi magát, befészkeli magát

busa

melléknév
 • (fej, homlok): nagy, erős, széles
 • (haj, szemöldök): dús, sűrű, tömött, vastag
 • komor, haragos, keserű
 • (régies): önfejű, makacs, nyakas, konok
 • (hang): mély, vastag, öblös, telt

kilyukad

ige
 • kikopik, elvékonyodik, kidörgölődik, kivásik, kisuvad (tájnyelvi), kireped, kiszakad, széttépődik, beszuppan (tájnyelvi), kiég, átég
 • rést kap, léket kap
 • (valahova): jut, eljut, elérkezik, kerül

célegyenes

főnév
 • befutó, finis

csipkebogyó

főnév
 • csipkerózsabogyó, hecserli (tájnyelvi), hecsedli (bizalmas), hecsepecs (tájnyelvi), hecse (tájnyelvi)

ember

főnév
 • halandó, teremtmény, emberi lény, emberpéldány, teremtés, egyén, illető, valaki, személy, lélek, fő, pára, portéka
 • férfi, emberfia, alak, fráter, figura, pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), pasinger (bizalmas), pali (szleng), krapek (bizalmas), pofa (szleng), pók (bizalmas), pacák (szleng), mókus, muki (szleng), ipse (bizalmas), tag (bizalmas), ürge (szleng), buksó (szleng), csóró (szleng), fej, gádzsó (szleng), hapsi (szleng), hapek (szleng), mandró (szleng), manusz (szleng), muksi (szleng), muksó (szleng), szivar (szleng)
 • (valakinek az embere): híve, segítőtársa, kiszolgálója

eláraszt

ige
 • elönt, besugároz, beragyog
 • elborít, ellep, elözönöl
 • megtölt, betölt, beillatoz
 • elhalmoz, ellep
 • (érzelem): hatalmába kerít, eluralkodik, úrrá lesz, eltölt, betölt

bimbódzik, bimbózik

ige
 • rügyezik, (rügy) kipattan, feslik
 • születőben van, születik, születőfélben van, alakul

bennfentes

melléknév
 • bejáratos, járatos, otthonos, beavatott, bizalmas, meghitt, intim, benyalatos (tájnyelvi), benyalós (tájnyelvi), szakmabeli, brancsbeli (bizalmas) Sz: ismeri a dörgést; tudja a dörgést; ismeri a széljárást(idegen)

botorkál

ige
 • botladozik, bukdácsol, tántorog, támolyog, csetlik-botlik, dülöngél, bakalász (tájnyelvi), botolog (tájnyelvi), csötönöz (tájnyelvi)
 • tévelyeg

együttvéve

határozószó
 • együttesen, összesen, együtt, összegezve, összevéve, összesítve, mindenestül, mindent összevetve, en masse (régies), caklipakli (bizalmas)

bóbita

főnév
 • búb, tollbokréta, tollcsomó, tollpamat
 • fityula, főkötő

átír

ige
 • lemásol, átmásol, tisztáz, átvezet (szaknyelvi)
 • transzkribál (idegen), sifríroz (szaknyelvi)
 • átfogalmaz, átszövegez, átkölt, átalakít, átstilizál, átdolgoz, átigazít, kijavít, átgyúr, módosít, megváltoztat, átformál, átkomponál
 • áttesz, átültet, átdolgoz, feldolgoz, adaptál

buborék

főnév
 • bugyborék (tájnyelvi), légbuborék, légüreg (szaknyelvi), buggy (tájnyelvi)
 • szappanbuborék

elágazás

főnév
 • szétágazás, kettéágazás, csomópont, ramifikáció (idegen)