rátesz szinonimái

ige
 • rárak, odatesz, odarak, ráhelyez, feltesz, felrak
 • (szerencsejátékban): feltesz, kockáztat, hozzátesz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

globális

melléknév
 • teljes, összefoglaló, teljes körű, átfogó

variáció

főnév
 • változat, verzió
 • eltérés, módosulás, változás, mutáció (szaknyelvi)
 • változatosság, különféleség
 • csoportosítás, elrendezés, kiválasztás, osztályozás
 • csoport
 • átirat, átdolgozás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rátesz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pulya2

melléknév
 • elpuhult, tehetetlen, gyáva, hitvány, pipogya, nyúlszívű, elkényeztetett, kisszerű

pakol

ige
 • csomagol
 • rakodik, rámol, rendezget, rakosgat

összehány

ige
 • felhalmoz, gyamátol (tájnyelvi)
 • (pejoratív): felforgat, összedobál
 • összecsap, elsiet
 • összerókáz, összeokád

nyolcéves

melléknév
 • nyolcesztendős, nyolcadfű (jószág) (tájnyelvi)

rajtakap

ige
 • rajtacsíp, elkap, elcsíp, meglep, tetten ér, lefülel, megtalál, megfog, megcsíp (bizalmas), fülön fog (bizalmas), nyakon csíp (bizalmas), rajtaér (régies), rajtafog (régies), érőn ér (tájnyelvi), véren ér, sarkon ér, in flagranti ér

rozs

főnév
 • rozsbúza (tájnyelvi)

mond

ige
 • kifejez, közöl, kijelent, állít, szól, nyilatkozik, beszél, említ, kifejt, előhoz, felhoz (bizalmas), szpíkel (bizalmas), hadovál (szleng), pofázik (durva)
 • előad, szaval, énekel, regél, mesél, gajdol (pejoratív)
 • (vminek, vmilyennek): nevez, nyilvánít, vall, értékel, titulál
 • kifejez, tükröz, ábrázol, leír

militarizál

ige
 • felfegyverez

köszöntő I.

melléknév
 • üdvözlő, tisztelgő, éljenző, gratuláló, vivátozó, tapsoló, ünneplő

mű-

melléknév
 • művészi, művészeti
 • mesterséges, művi, csinált, szintetikus
 • hamis, színlelt, tettetett, utánzott, ál
 • műszaki
 • szakmai

sakkfigura

főnév
 • sakkbábu, bábu, figura

stampedli

főnév
 • pohárka, kispohár, kupica, stramperli (tájnyelvi)

fénykép

főnév
 • fényképfelvétel, felvétel, fotó, fotográfia (régies), fényrajz (régies), dagerrotípia (idegen), kép

tikkasztó

melléknév
 • rekkenő, fülledt, perzselő, bágyasztó, lankasztó, forró, hév, izzó, égető, lángoló, fullasztó, fojtó, fojtogató, vakmeleg (tájnyelvi)

szór

ige
 • szétszór, széjjelszór, hint, széthint, dobál, gór (tájnyelvi), hány, hányogat (tájnyelvi), terít
 • (vizet): permetez, spriccel, preckel (tájnyelvi)
 • oszt, osztogat, áraszt, terjeszt, sugároz, (lángot) okád
 • (pénzt): pazarol, herdál, tékozol, fecsérel, elver, elveszteget

rávarr

ige
 • ráölt, ráfércel, rágépel, rátűz, felvarr, odavarr, fölerősít
 • (rávarrja magát): nyakába varrja magát, ráakaszkodik

pruszlik

főnév
 • ingváll, mellényke, mellény, vállfűző, lajbi (régies)

riadt

melléknév
 • ijedt, rémült, nyúlszívű, félős

szívgörcs

főnév
 • szívszorulás, stenocardia (szaknyelvi)

rekviem

főnév
 • gyászmise
 • gyászzene

papír

főnév
 • papírlap, papiros (bizalmas), cédula
 • irat, okmány, okirat, dokumentum, oklevél, igazolvány, igazolás
 • (jelzőként): eldobható, egyszer használatos

rokoni

melléknév
 • vérségi, vér szerinti, atyafiságos (régies), atyafiúi (régies), testvéries

szomjazik

ige
 • szomjas, szomjúhozik (választékos), ihatnékja van, eleped a szomjúságtól, kiszáradt a gigája (bizalmas)
 • (választékos): vágyódik, vágyakozik, sóvárog, eped, epekedik, epedezik, áhít, ácsingózik, áhítozik(valamit)