bemutatkozás szinonimái

főnév
 • ismerkedés
 • szereplés, fellépés, prezentáció (idegen), premier, debütálás (idegen), entrée (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elsajátít

ige
 • megtanul, kitanul, eltanul, betanul, (ismeretet) megszerez, birtokába vesz, befogad, sajátjává tesz, megért, bevág (bizalmas), benyel (szleng), beemel (szleng)
 • elvesz, ellop, elcsen, eltulajdonít, magáévá tesz (tréfás)

beüvegez

ige
 • (ablakot) becsinál (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bemutatkozás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

begörcsöl

ige
 • görcsöt kap, görcsbe rándul
 • (tájnyelvi): becsomóz, beköt

anakronisztikus

melléknév
 • kortévesztő
 • korszerűtlen, idejétmúlt

államelnök

főnév
 • államfő, köztársasági elnök

beleköt

ige
 • (valamibe, valakibe): kifogásol, helytelenít, fennakad, belekapaszkodik, kikezd (valakivel), kötözködik, kötekedik, kritizál, kákán is csomót keres, belekapcáskodik (tájnyelvi), belebojtorkodik (régies)

bokszol2

ige
 • (cipőt): beken, fényez, fényesít, suvickol (bizalmas)

kiadó II.

főnév
 • könyvkiadó, nyomtató (régies)
 • kiadóhivatal
 • csomagkiadó (régies)

borul

ige
 • beleborul, bukfencezik (valamibe)
 • dől, feldől, fordul, esik
 • ömlik, hullik, omlik
 • roskad, rogy, ereszkedik, nehezedik, dől
 • (valami valamire): ráborul, elborít, elfed, eltakar, takar, ellep, lep
 • felhősödik, fellegesedik, fellegzik (választékos), homályosodik, sötétül, elborul, beborul

cölöp

főnév
 • karó, oszlop, pillér, pózna, gerenda, cölöpfa (szaknyelvi), pilóta (szaknyelvi), pilótafa (szaknyelvi), támfa, bitó, culáp (tájnyelvi)

élősködik

ige
 • lopja a napot, szipolyoz (valakit), potyázik (bizalmas), a nyakán él (valakinek), a vérét szívja (valakinek), tarhál (szleng), dúlókodik (tájnyelvi) Sz: más asztalához törli a kését; szereti más almáját enni

ébenfa

főnév
 • ében

benn, bent

határozószó
 • idebenn, idebent, belül, odabenn, odabent, bévül (tájnyelvi), ittbent (tájnyelvi)

befagy

ige
 • (folyó, tó): megfagy, bejegesedik, beáll, bepillézik (tájnyelvi), bőrödzik (tájnyelvi), bebőrödzik (tájnyelvi), becserjegezik (tájnyelvi), begérázik (tájnyelvi), behártyásul (tájnyelvi), bepelyhedzik (tájnyelvi), bepókhálósodik (tájnyelvi), göcsörödik (tájnyelvi)
 • (terv, remény) meghiúsul, (tárgyalás) megszakad, elakad

biléta

főnév
 • (tájnyelvi): belépőjegy, jegy, menetjegy
 • vámcédula, cédula, bárca, levélke
 • (tájnyelvi): jelvény, kitüntetés

dresszíroz

ige
 • idomít, betör, betanít, edz
 • szoktat, ránevel, nevel, treníroz, rákapat (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): formáz

beskatulyáz

ige
 • beoszt, besorol, bekategorizál

aprít

ige
 • apróz, darabol, tördel, hasogat, metél, darál, porít (régies), vág, összevág, vagdal, szegdel (régies), trancsíroz, szeletel, tör, zúz, sziláncsol (tájnyelvi), szecskáz (tájnyelvi), aprogat (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): üt-vág, kaszabol, öldös

biztosít

ige
 • ad, juttat, megad, nyújt, szolgáltat, garantál, kezeskedik (valamiről), fedez
 • lefoglal, leköt, rezervál
 • megőriz, megóv, oltalmaz, véd, védelmez, őriz, asszekurál (idegen, régies)
 • biztosítást köt (valamire)
 • (valakit valamiről): bizonygat, erősítget, kezeskedik (valamiről)

dűlőút

főnév
 • szekérút, földút, gyepút, marhahajtó út (tájnyelvi), kabalaút (tájnyelvi), lénia (régies)