bakó szinonimái

főnév
 • hóhér, ítélet-végrehajtó, kínzó (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mandragóra

főnév
 • álomfű, alraun (idegen)

víg

melléknév
 • vidám, jókedvű, jókedélyű, derűs, boldog, joviális (régies), mókás, tréfás, bolondos, viccelődő, dévaj (régies), pajzán, bohó, bohókás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bakó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

átgázol

ige
 • átkel, átlábol (valakin) (tájnyelvi), átvádol (tájnyelvi), átal (tájnyelvi)
 • átvergődik
 • eltapos, eltipor, lesöpör, betonba tapos (szleng)

agitál

ige
 • rábeszél, unszol, buzdít, kapacitál
 • reklámoz, népszerűsít
 • izgat, lázít, bujtogat
 • korteskedik

autogejzer, autogejz

főnév
 • vízmelegítő, melegvíz-szolgáltató készülék (szaknyelvi), bojler

bélműködés

főnév
 • emésztés, anyagcsere

karakter

főnév
 • jellem, hajlam, természet, alaptermészet, lelkialkat
 • jelleg, jellegzetesség, sajátosság, jellemző vonás
 • egyéniség, jellemszilárdság, lelkierő
 • (szaknyelvi): írásjel, betű, leütés

berendezés

főnév
 • bebútorozás, felszerelés, rendbehozás
 • bútor, bútorzat, felszerelés, kellék, szerelvény (régies), tartozék, hozzávaló, belsőség (régies), garnitúra, ájriktum (tájnyelvi)
 • készülék, gép, szerkezet, műszer, masina (bizalmas), masinéria (tájnyelvi), szerkentyű (bizalmas), felszerelés, szerszám, eszköz
 • berendezkedés, rendszer, kormányzat, államigazgatás, hatalom, államapparátus, mechanizmus

bonyolódik

ige
 • összekuszálódik, gabalyodik, bogozódik, szövődik, alakul
 • (valamibe): belebonyolódik, beleakad, belekeveredik

elérzékenyül

ige
 • elérzékenyedik, meghatódik, megilletődik, megindul, ellágyul, elpárodik (tájnyelvi)

csúszik

ige
 • siklik, csuszamlik, csusszan, szánkázik, iszamodik (tájnyelvi), sikamodik (tájnyelvi), sikározik (tájnyelvi), szuvad (tájnyelvi), böcölézik (tájnyelvi), csesszen (tájnyelvi), (jégen) iringál (tájnyelvi)
 • (térden): kúszik, mászik
 • (kevésbé értékes helyre): visszacsúszik

balek

főnév
 • (bizalmas): mamlasz, tökfilkó, tökfej, fajankó, balfácán (bizalmas), balfék (bizalmas), palimadár (szleng), pali (szleng)

átbillen

ige
 • átfordul, átlendül, átbukik, átcsap

bejövetel

főnév
 • bejövés, megérkezés
 • (magyarok bejövetele): honfoglalás

csoportosulás

főnév
 • tömörülés, gyülekezés, gyülekezet, összejövetel, összesereglés, összeröffenés (bizalmas)
 • összefogás, szövetség, társulás, társaság, kartell, klikk (pejoratív), frakció, szekta, banda, konak (tájnyelvi), klán
 • tömeg, sokadalom, sokaság, csődület, tumultus, tolongás

bárka

főnév
 • csónak, ladik, dereglye, teknő, hajó (régies)
 • kocsi, batár

akad

ige
 • megakad, elakad, szorul, beszorul, beleszorul
 • beleakad, fennakad, akaszkodik
 • (valakire, valamire): ráakad, talál, rátalál, lel, rálel, meglel, bukkan, rábukkan, előtalál (tájnyelvi)
 • adódik, előadódik, előtűnik, kerül, kerülközik (tájnyelvi), van, találkozik (régies), található, kínálkozik, kapódzik (tájnyelvi), tűnik

belehal

ige
 • meghal, belepusztul, beleveszik, belevész, belegebed, beledöglik (durva), rámegy (valamire), elvérzik, elvisz (valakit valami), a sírba visz (valakit valami), az életével fizet (valamiért), beleveszekedik (tájnyelvi)

csuk

ige
 • becsuk, zár, bezár, összezár, lelakatol, bereteszel, ráfordítja a kulcsot, bedugaszol, lepecsétel, plombál, beszögez, elrekeszt, eltorlaszol, eltöm