bejövetel szinonimái

főnév
 • bejövés, megérkezés
 • (magyarok bejövetele): honfoglalás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felmelegít, fölmeleg

ige
 • megmelegít, átmelegít, átforrósít, felhevít
 • feléleszt, újra kezd, felelevenít, felenyhít (tájnyelvi)

ballépés

főnév
 • botlás, hiba, tévedés, megtévelyedés, vétség, kisiklás, gikszer (bizalmas), baki (bizalmas), melléfogás, baklövés
 • félrelépés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bejövetel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bánatos

melléknév
 • szomorú, szomorkás, bánkódó, bús, búsuló, mélabús, búskomor, búbánatos, búvalbélelt, elkeseredett, kesergő, rosszkedvű, kedvetlen, lehangolt, levert, letört, boldogtalan, csüggedt, vigasztalan, örömtelen, elszontyolodott, komor, deprimált, depressziós
 • melankolikus, elégikus, borongós, borús, keserű, gyászos

alkalom

főnév
 • lehetőség, mód, esély, helyzet, sansz (bizalmas), körülmény, apropó, okkázió, ziccer (bizalmas)
 • időpont
 • ünnep, összejövetel, szórakozás, buli (bizalmas)

akkumuláció

főnév
 • fölhalmozás, felhalmozódás, felgyülemlés, halmozódás, akkumulálás, akkumulálódás

bedönt

ige
 • beledönt, befordít, beleborít, belefordít, beborít, betaszít, beomlaszt, beledűt (tájnyelvi), bedűt (tájnyelvi), ledönt
 • (szleng): felhajt, megiszik, lehörpint, bedob, lecsúsztat a torkán, bevedel, behajít a gallérja mögé (tréfás), bekap (bizalmas), benyakal (bizalmas), benyal (szleng), benyom az inge alá (szleng), bepuszil (szleng), beszlopál (szleng)

bevonat

főnév
 • borítás, burok, burkolat, kéreg, takaró, huzat
 • firnisz (tájnyelvi), lepedék, zománc, lakkréteg, politúr (szaknyelvi), fénymáz, lenolajkence, glazúr (tájnyelvi), film, futtatás
 • máz, cukorbevonat, cukorjég, cukormáz, tortabevonat

kerékvágás

főnév
 • keréknyom, nyom, kerékróna, szekérnyom, kocsinyom, barázda, csapás (tájnyelvi), csapa (tájnyelvi)

bizonyosan

határozószó
 • biztosan, bizonyára, bizonnyal, minden bizonnyal, bízvást, kétségkívül, kétség nélkül, kétségtelenül, száz százalékig, tagadhatatlanul, vitathatatlanul, vitán felül, bizton (régies), tutira (szleng)

büntetett

melléknév, igenév
 • rovott múltú, börtönviselt, refes (bizalmas), sok van a rovásán, rovatos (ember) (régies)

ellentmondás

főnév
 • tiltakozás, ellenvetés, cáfolat, óvatkozás (régies), feleselés, visszaszólás, szembeszegülés, szembenállás
 • ellentét, következetlenség, logikátlanság, antinómia (szaknyelvi), paradoxon, kontradikció (régies), diszparitás (szaknyelvi)

dobogó

főnév
 • emelvény, pódium, esztrád, katedra, tribün
 • (tájnyelvi): fahíd, gyaloghíd

bekebelez

ige
 • annektál (szaknyelvi), csatol, kapcsol, magába olvaszt, asszimilál, elfoglal, meghódít, megszerez
 • elfogyaszt, megeszik, behabzsol, felfal, bezabál (durva), bekajál (szleng), beburkol (szleng), besimogat (tájnyelvi), betestesít (régies)

baldachin

főnév
 • ágymennyezet, tető, szuperlát (régies), ágysátor (régies)

besegít

ige
 • bejuttat, beajánl(bizalmas)(bizalmas)
 • (munkában): segít, részt vesz

differencia

főnév
 • különbség, eltérés, különbözés, különbözőség, különbözet, difi (bizalmas)
 • nézeteltérés, nézetkülönbség, véleménykülönbség, véleményeltérés, diszharmónia, diszkrepancia (idegen), egyenetlenség, súrlódás

belélegez

ige
 • belehel, beszív (bizalmas), inhalál (szaknyelvi), inspirál (szaknyelvi)(szaknyelvi)

állatvilág

főnév
 • fauna (szaknyelvi), állatország

betemet

ige
 • betöm, betölt, behány, bevet, betakar, beföldel, elhantol, bekapar

díszvacsora

főnév
 • bankett, díszlakoma (régies), társasvacsora, estély, fogadás