ankét szinonimái

főnév
 • értekezlet, ülés, vitaülés, konferencia, tanácskozás
 • körkérdés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tudomány

főnév
 • tan, tárgy, scientia (idegen), diszciplína
 • hozzáértés, szakértelem, ismeret, jártasság, tudás

olajozatlan

melléknév
 • akadozó, görcsös
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ankét szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

alfa

főnév
 • kezdet, alap, alapfeltétel

alsó I.

melléknév
 • lenti, alulsó, al-
 • földszinti
 • alsóbbrendű, alárendelt, alsóbb fokú, alsóbb rangú

átvevő

főnév
 • befogadó, elfogadó, megajándékozott
 • címzett

irodalom

főnév
 • literatúra (régies), szépirodalom, belletrisztika (szaknyelvi)
 • szakirodalom, bibliográfia
 • kitalálás, kitaláció, mese

bajos

melléknév
 • fáradságos, megerőltető, nehéz, nehézkes, bonyolult, problémás (bizalmas), kényes, vesződséges

beleszédül

ige
 • beleájul, beleesik, belezuhan, belefordul
 • elszédül (valamitől), megszédül (valamitől), megtántorodik (valamitől)
 • (bizalmas): beleszeret, belebolondul, belegabalyodik (bizalmas), belehabarodik, beleesik (bizalmas), belezúg (bizalmas)

döcögős

melléknév
 • rázós (szleng), hepehupás, göröngyös, rögös, gödrös, zötyögős, egyenetlen
 • (ritmus): akadozó, sántító, darabos, nehézkes

cibál

ige
 • húzgál, rángat, ráncigál, huzigál, megtépáz, tépáz, tépdes, húz, vonszol, szaggat, cibáz (tájnyelvi), cincál (tájnyelvi), csupáz (tájnyelvi), gyámbál (tájnyelvi), gyámbász (tájnyelvi), gyepál (tájnyelvi)

antiszemita

melléknév, főnév
 • zsidóellenes, zsidógyűlölő

alárendel

ige
 • alávet, szolgálatba állít, szubordinál (régies)
 • leigáz
 • háttérbe szorít, mellőz, kiiktat

átcsúszik

ige
 • átkúszik, átbújik, átmegy, átsiklik, átvergődik, átevickél

bűntett

főnév
 • bűncselekmény, bűn, bűntény, törvényszegés, törvénytelenség, törvénysértés, vétség, vétek, jogsértés, büntetendő cselekmény (szaknyelvi), deliktum (régies), törvénytiprás, jogtiprás, bűnvádi (szleng)

aranyozott

melléknév
 • aranyos, aranyfestéses

átlép

ige
 • áthalad, átmegy, keresztülmegy, túljut, keresztüllép, átlábol (tájnyelvi), általmegy (tájnyelvi)
 • kilép, elszakad (valahonnan)
 • átigazol, átszerződik
 • (szabályt): áthág, megsért, megszeg, keresztülhág, általhág, túllép
 • (életkort): betölt, elér

centrifugál

ige
 • kiröpít, kipörget, pörget
 • kifacsar, kicsavar, víztelenít