szemüveg szinonimái

főnév
 • pápaszem (régies), okuláré (régies), ókula (régies), lornyon (régies), cvikker, kukucsüveg (tájnyelvi), monokli, kukker (szleng), üvegszem (tréfás), szem (tréfás)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hajócsavar

főnév
 • hajtócsavar, propeller (szaknyelvi)

kibékülés

főnév
 • kiengesztelődés, megbékülés, megbékélés, összebékülés, békekötés, béke, békesség, megenyhülés, békeszerződés, lecsillapodás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szemüveg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szándék

főnév
 • akarat, akarás, cél, célzat, intenció (idegen), velleitás (idegen), tervezés, törekvés, elhatározás, föltét (régies), óhajtás, eltökélés, aspiráció, ambíció, végzés, elszánás, szántszándék, elgondolás, célkitűzés, terv, előirányzat, óhaj, készület (tájnyelvi), tetszés (tájnyelvi)
 • hajlam, hajlandóság

röhögés

főnév
 • hahotázás, vihogás, kacagás, röhej, nevetés
 • nyerítés (pejoratív), nyikogás (tájnyelvi)

rikít

ige
 • (szín): elüt, kirí, virít, kiabál, ordít
 • (tájnyelvi): rikolt

pökhendi

melléknév
 • kihívó, szemtelen, fölényes, fölfújt, kevély, rátarti, dölyfös, arrogáns, felfuvalkodott, öntelt, pimasz, goromba, megvető, lekicsinylő, nyegle, pofátlan, arcátlan, kekk (bizalmas)

széllelbélelt

melléknév
 • léha, üresfejű, megbízhatatlan, komolytalan, mitugrász

szőlőszem

főnév
 • szőlőbogyó, szem, bogyó

összezördül

ige
 • összevész, veszekedik, összekülönbözik, összetűz, összekoccan, összekap, összeugrik, összeütközik, összeszólalkozik, összezörren, összezajdul (tájnyelvi), összejön (tájnyelvi), hajba kap, összerúgja a port, összerúgja a patkót

összeesik

ige
 • összeroskad, összeomlik, összerogy, összecsuklik, elterül, lerogy, leroskad, lerogyad (tájnyelvi), elesik, elbukik, felbukik, eldől, elnyal (szleng)
 • eszméletét veszti, elájul, elalél, kollabál (idegen), laskad (tájnyelvi)
 • elagg, megrokkan, összemegy, meglottyan (tájnyelvi), összetöpörödik, elerőtlenedik, legyengül
 • egybeesik
 • megegyezik, összevág

megdöbbent

ige
 • meghökkent, meglep, megrendít, elképeszt, megdermeszt, letaglóz, szíven szúr, sokkol, lesújt, ledöbbent (szleng), kifektet (szleng), kibuktat (szleng), kiakaszt (szleng), kiüt (szleng), megbotránkoztat, megráz, megriaszt, frappíroz (idegen), elborzaszt

parázslik

ige
 • izzik, ég, hevül, parazsal (tájnyelvi), zsarátnokol (tájnyelvi)
 • pislákol, pislog, hamvadozik (tájnyelvi)

szül

ige
 • világra hoz, életet ad, lebabázik, megbabázik, gyermekezik (régies), lebetegszik (régies)
 • fiadzik, kölykezik, ellik Sz: csontot vet; letörött az ángya szekere
 • okoz, létrehoz
 • előidéz, teremt, eredményez, kivált
 • előállít, alkot, készít

tejeskávé

főnév
 • kapucíner, cappuccino (idegen)

hármas II.

főnév
 • trió, tercett (szaknyelvi)
 • (osztályzat): közepes, arany közép (szleng), galamb (szleng), kos (szleng), kígyó (szleng), középfazon (szleng), kukac (szleng), madár (szleng), sün (szleng), teve (szleng), tizenegyes (szleng), tripla (szleng), trojka (szleng)

vétkes II.

főnév
 • tettes, gonosztevő, bűnöző, bűnelkövető, elkövető, delikvens (régies), malefaktor (régies)

ugyebár

módosítószó
 • nemde, nemdebár, nemdenem (tájnyelvi), ugye, ugyi (tájnyelvi), ugyebizony (tájnyelvi)

szendvics

főnév
 • rakott kenyér, kanapé (szleng)

számít

ige
 • kiszámol, kalkulál, összeszámol, összegez
 • felszámít, felszámol, hozzáad, figyelembe vesz, csap (valamihez), számba vesz
 • datál, kalkulál
 • sorol, tekint (valaminek), minősít
 • tartozik, minősül, ér (valamennyit), jelent, cernál (tájnyelvi)
 • (valakire, valamire): alapoz, bazíroz (bizalmas), támaszkodik, épít, számol (valakivel, valamivel), aspirál (valamire), pályázik (valamire), számot tart (valamire), bízik (vkiben, vmiben), elvár, remél, vár (valakit, valamit)
 • képvisel, jelentősége van, súllyal bír, számba jön
 • fontos, érvényes

szivarfa

főnév
 • bigebecő (tájnyelvi), trombitafa

tünet

főnév
 • jel, szimptóma (szaknyelvi)
 • panasz
 • (régies): tünemény, jelenség, látszat
 • lidérc, kísértet, jelenés

szerte

határozószó
 • széjjel, szét, szerteszéjjel, szerteszét, szanaszét, szanaszéjjel
 • mindenütt, sok helyütt, sokfelé, mindenfelé
 • elszórtan, összevisszaságban

sajog

ige
 • fáj, lüktet, hasogat, ég, éget, zsibong (tájnyelvi), zsiborog (tájnyelvi), bizsereg (tájnyelvi)
 • (régies): csillog, ragyog, fénylik

szomjas

melléknév
 • szomjú (választékos), szomjazó, tikkadt
 • szomjazik, szomjúhozik (választékos)
 • (választékos): sóvárgó, vágyódó, vágyakozó, epedő, epekedő, sóvár

ugrifüles II.

főnév
 • (választékos): nyúl, tapsifüles