tehetségtelen szinonimái

melléknév
 • nehézfejű, tompa agyú, antitalentum (idegen), lassú észjárású, értetlen, korlátolt, buta, hülye

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elfoglal

ige
 • birtokba vesz, hatalmába kerít, bevesz, meghódít, megvív, megszáll, leigáz, bekebelez, annektál (szaknyelvi), kisajátít, megszerez
 • leül, elhelyezkedik
 • (állást) betölt
 • (helyet): betölt, kitölt

serdülőkor

főnév
 • kamaszkor, tinédzserkor, tinikor (bizalmas), pubertás (szaknyelvi), ifjúkor
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tehetségtelen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tángál1

ige
 • (tájnyelvi): támogat, gyámolít, istápol, segélyez
 • (régies): ápol
 • táplál

szellőztet

ige
 • ventilál (idegen), levegőz (tájnyelvi)
 • kibeszél, kikürtöl, kifecseg, elhíresztel, széthord, elpletykál

szánakozik

ige
 • szánalmat érez, részvétet érez, sajnálkozik, megszán, szán, sajnál, részvéttel van, osztozik (valamiben), együtt érez, fájlal, bánkódik, könyörületet érez, szánakodik (tájnyelvi)

sarkall

ige
 • ösztökél, ösztönöz, biztat, serkent, bátorít, lelkesít, buzdít
 • nógat, noszogat, unszol, késztet, motivál, szorgalmaz, inspirál, stimulál, doppingol (bizalmas)
 • siettet, sarkantyúz, élénkít, gyorsít
 • hajt, űz, sürget

tartózkodás

főnév
 • időzés, időtöltés, maradás, ottlét
 • óvakodás, mértékletesség, türtőztetés
 • elzárkózás, önmegtartóztatás, lemondás, absztinencia (választékos), böjt, diéta
 • szemérmesség, szemérem, feszélyezettség, szégyenlősség, szerénység
 • gátlás
 • tapintat, tapintatosság, kímélet, finomság, gyengédség, gyöngédség, figyelmesség, diszkréció

tolvaj

melléknév, főnév
 • enyveskezű (bizalmas), lopós, kleptomániás, szarka, balkörmű (tájnyelvi), hollótermészetű (tájnyelvi), hosszúkörmű (tájnyelvi), félkézkalmár (régies), hosszú kezű, ragadós kezű, kezeragadó (tájnyelvi), zsebmetsző, zsebes (szleng), rajzoló (szleng), szajrés (szleng), trombitás (szleng) Sz: a szegek is megijednek a falban, ahova a lábát beteszi; amit a két szeme meglát, a keze ott nem hagyja; apjáról semmi sem maradt, maga sem keresett semmit, mégis dúsgazdag; egyben felveszi, ami láb alatt van; elcsípi, amire talál; elkanyarít mindent; ellopná az oltárról a terítőt is; kilopná a tehénből a borjút; korpája sincs, mégis lisztet árul; más keresményén hízik; még álmában is keríti a marhát; napnyugati kereskedő; pénz nélkül vesz a vásárban; semmit a helyén nem hagy; szeg is reszket a falban előtte; szurkos kezű kolompárnak fia; szurkos a körme; szurok van a hóna alatt; tud pénz nélkül vásárolni; úgy lop, mint a tűz

rag

főnév
 • toldalék, affixum (szaknyelvi), szuffixum (szaknyelvi), prefixum (szaknyelvi), posztfixum (szaknyelvi), ragaszték (régies), raggaték (régies)

provizórius, provizó

melléknév
 • ideiglenes, átmeneti

mindenütt

határozószó
 • mindenhol, széltében-hosszában, úton-útfélén, lépten-nyomon, jobbra-balra, világszerte, körös-körül, szerteszerint (régies), mindenfelé, akárhol Sz: a szélrózsa minden irányában; égen és földön; amerre csak a szem ellát

redőny

főnév
 • ablakredőny, gördülőredőny

töm

ige
 • nyomkod, belenyomkod, tömköd, gyömöszöl, dug, telezsúfol, zsúfol, gyöm (tájnyelvi), gyúr-gyömör (tájnyelvi)
 • (szalmazsákot): tölt, megtölt
 • (fogat): plombál
 • (kacsát, libát): hizlal, etet, kövérít
 • (pénzzel) ellát
 • (tömi magát): fal, habzsol, zabál (szleng), bepofáz (durva), két pofára eszik (durva), tömi a hasát, tömi a fejét, tömi a majmot (szleng)

újságol

ige
 • közöl, tudat, elmond, elmesél
 • híresztel, hírel (régies), elpletykál

imperialista

melléknév
 • gyarmatosító, hódító, leigázó

viharkabát

főnév
 • esőkabát, esőköpeny, anorák, orkánkabát, orkán

tejszín

főnév
 • krém, tej föle, tejeleje

támaszt

ige
 • nekitámaszt, nekidűt
 • támaszkodik (valamihez)
 • megerősít, dúcol, rögzít, peckel, póckol (tájnyelvi), karóz
 • előidéz, létrehoz, ébreszt, kelt, okoz, gerjeszt, provokál, indukál (szaknyelvi)

tetőfok

főnév
 • tetőpont, csúcspont, csúcs, netovábbja (valaminek), teteje (valaminek)
 • csúcsérték, forrpont
 • maximum
 • zenit (szaknyelvi), delelő (választékos)(szaknyelvi)

vetélkedik

ige
 • versenyez, verseng, mérkőzik, rivalizál, konkurál, pályáz
 • (valamivel): vetekedik, vetekszik, fölér
 • (régies): vitatkozik, vitázik, torzsalkodik

temperatúra

főnév
 • hőmérséklet, hőfok, grádus (régies), ájer (tájnyelvi)

szemlélet

főnév
 • nézés, szemlélés, szemle, látás, szemmel tartás, szemlélődés
 • felfogás, nézet, látásmód, szemléletmód, közelítésmód, beállítottság, meggyőződés

tisztelt

melléknév
 • nagyérdemű, nagyra becsült, nagybecsű, becses, tiszteletben álló, elismert, érdemes, respektált

vigasztalás

főnév
 • vigasz, konszoláció (idegen), orvosság, balzsam, ír, gyógyír
 • reménysugár, bátorítás, buzdítás