úszkál szinonimái

ige
 • úszik, fürdik, lubickol, uszkorál (tájnyelvi), evickél, strandol
 • (folyadékban): lebeg, lábog (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rátér

ige
 • ráfordul, rákanyarodik
 • fordítja a szót (valamire), áttér

öklendezik

ige
 • böffen, böfög, cikákol (tájnyelvi), bokákol (tájnyelvi), öklődik (tájnyelvi)
 • fuldokol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a úszkál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

túlsó

melléknév
 • túloldali, átellenes, szemközti, átalsó (tájnyelvi), arrólsó (tájnyelvi), átsó (tájnyelvi)

tegez2

főnév
 • puzdra, nyíltartó, nyíltok

tapintat

főnév
 • tapintatosság, figyelmesség, udvariasság, körültekintés, előrelátás, odafigyelés, gyöngédség, kímélet, finomság, tisztelet, figyelem, diszkréció (idegen), diplomatikusság, diplomácia, respektus (idegen)

szertelen I.

melléknév
 • nagyfokú, extrém, túlfűtött, túlhajtott, túlzott, mértéktelen, határtalan, korlátlan, tomboló, végtelen, szélsőséges
 • aránytalan, túlméretezett, enormis (idegen)
 • heves, erős
 • csintalan, pajkos, oktalan, rakoncátlan, fegyelmezetlen
 • féktelen, zabolátlan, egzaltált (idegen), heves, szenvedélyes

ugye

határozószó
 • nemde, nemdebár, nemdenem (tájnyelvi), ugyebár, ugyi (tájnyelvi), ugyebizony (tájnyelvi)
 • lám

vargabetű

főnév
 • kerülő, kerülő út, kitérő
 • cselugrás, oldalszökés

sorshúzás

főnév
 • sorsolás, sorsvetés (régies), sorsozás (régies), nyílhúzás (régies)

sikátor

főnév
 • köz, mellékutca, utcácska, átjáró, közle (régies), útcika (régies), zugutca (régies), szegle (régies)
 • zsákutca, kutyaszorító (régies)

okol

ige
 • hibáztat, szemére hány, elítél, kritizál, vádol, fedd, megró, vet (valakire) (régies)

süsü1

főnév
 • (tájnyelvi): kapucni, csuklya

végbemegy

ige
 • megtörténik, megvalósul, megesik, bekövetkezik, beteljesedik, lefolyik, lezajlik, lebonyolódik, lejátszódik, lepereg (választékos), kitelik (tájnyelvi)

viszonoz

ige
 • meghálál, honorál (választékos), megjutalmaz, visszaszolgál (tájnyelvi)
 • visszaad, visszafizet, törleszt, kiegyenlít, revanzsál (régies), rekompenzál (idegen)
 • felel, válaszol

keresztanya

főnév
 • komaasszony, kereszt (bizalmas), keresztmama, keresztke (bizalmas), tatámasszony (tájnyelvi)

utál

ige
 • undorodik, irtózik, iszonyodik, idegenkedik, borzad, visszaborzad Sz: kiveri a hideg tőle; borsódzik a háta tőle; hideglelést kap tőle; elhányja magát tőle; ki lehet vele kergetni a világból; se teste, se lelke nem kívánja
 • ellenszenvet érez (valaki iránt), ki nem állhat, nem szenvedhet, megvet, gyűlöl, rühell (bizalmas) Sz: a háta közepére se kívánja; akkor lássam, mikor a hátam közepét; diót törne a homlokán, úgy szereti; ha eléri, szemét kikörmöli; ki lehetne kergetni a világból (valamivel); megfojtaná egy kanál vízben; örülnek neki, mint a büdösféregnek; szereti, mint a tiszahátiak az árvizet; szereti, mint a macska a sarat; szereti, mint a vak a gödröt; szereti, mint a fogfájást; szereti, mint eb a macskát; szereti, mint ördög a tömjént; úgy szereti, mint a seggében a tövist; úgy szereti, mint a hideglelést; utálja, mint a bűnt

tudta

főnév
 • ismerete, tudása, engedélye

vagyonos

melléknév
 • gazdag, módos, jómódú, birtokos, pénzes, tehetős, zsíros, dúsgazdag, bírhatós (tájnyelvi), potens (régies)

üdülés

főnév
 • pihenés, nyaralás, táborozás, rekreáció (idegen), felfrissülés, kikapcsolódás
 • víkend
 • (régies): gyógyulás, enyhülés, megnyugvás

telefonszámla

főnév
 • távbeszélőszámla, számla

valóban

határozószó
 • igazán, tényleg, csakugyan, valójában, kétségkívül, bizonyosan, persze, igazában, komolyan