tapintat szinonimái

főnév
 • tapintatosság, figyelmesség, udvariasság, körültekintés, előrelátás, odafigyelés, gyöngédség, kímélet, finomság, tisztelet, figyelem, diszkréció (idegen), diplomatikusság, diplomácia, respektus (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tudnivaló

főnév
 • ismeret, adat, tény, tanács, gondolat, ötlet, tanulság

esszencia

főnév
 • lényeg, kvintesszencia (választékos), veleje, magva
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tapintat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szükséges

melléknév
 • kellő, kívánatos, indokolt, muszáj, helyénvaló, elengedhetetlen, nélkülözhetetlen, elkerülhetetlen, óhatatlan, elmaradhatatlan, szükségszerű, szükségképpeni
 • fontos, létfontosságú

számkivet

ige
 • kiközösít, kiutasít, elzavar, kiűz, kipenderít, kitilt, kitagad, kitoloncol, száműz, hontalanít, deportál, kitelepít, expatriál (választékos)

süveg

főnév
 • föveg (régies), fejfedő, csalma (régies), sőg (tájnyelvi), sisak (régies), sinkó (régies)
 • boltozat, csúcs
 • (régies): cukorsüveg, cukortömb

ropogós II.

főnév
 • krokett (idegen)

támad

ige
 • keletkezik, kel, kerekedik, létrejön, kialakul, lesz, kezdődik
 • születik, ered, elindul, származik
 • felmerül, felvetődik, előadódik
 • szottyan, fakad
 • felkel, feljön, ébred, föltűnik, fölemelkedik
 • feltámad, feléled, éled
 • rohamoz, ostromol, bombáz, lő, szorongat, attakol (régies)
 • rátör, ráront, rátámad
 • kifogásol, bírál, kritizál
 • rágalmaz, gyaláz, sért, becsmérel, pocskondiáz, vádol

testestül-lelkestül

határozószó
 • teljesen, egészen, minden ízében, ízig-vérig, tetőtől talpig, maradéktalanul, szíve mélyéig, szőröstül-bőröstül (bizalmas), mindenestül

próbálkozás

főnév
 • kezdeményezés, kísérlet, erőfeszítés, igyekezet, erőkifejtés, erőlködés, törekvés, kísérletezés, dobás (szleng), húzás (szleng), próba, útkeresés, vállalkozás, kipróbálás

pontatlan

melléknév
 • rendetlen, fegyelmezetlen, hanyag, tunya, felületes, slendrián
 • helytelen, téves, inegzakt (idegen), kifogásolható, hibás, tökéletlen, kérdéses
 • megbízhatatlan

mennyiség

főnév
 • állomány, készlet, összeg, summa (bizalmas), kvantitás (idegen), volumen, kvantum (idegen), adag, dózis
 • mérték, méret, kiterjedés, darabszám, tömeg

ráförmed

ige
 • rákiált, rákiabál, ráordít, ráijeszt, ráparancsol, rátámad, megfélemlít, rárivall, ráripakodik, rámordul, lebaltáz (szleng), felförmed (régies), rárivakodik (régies), ráagyarkodik (tájnyelvi), ráacsarkodik (régies), ráberzenkedik (régies), rádördül, brüszkíroz (idegen), összeszid, letol (bizalmas), lebarnít (bizalmas)

tisztelendő I.

melléknév
 • tiszteletreméltó

túlsó

melléknév
 • túloldali, átellenes, szemközti, átalsó (tájnyelvi), arrólsó (tájnyelvi), átsó (tájnyelvi)

idefenn

határozószó
 • itt fent, fenn, fent

verés

főnév
 • ütlegelés, kikapás, bántalmazás, csépelés, páholás, nadrágolás, fenekelés, elnáspángolás, haddelhadd, nemulass (tréfás), pofozás, dádá (bizalmas), zupálás (régies), agyabugya (tájnyelvi), lazsnak (tájnyelvi), csihipuhi, ruha (szleng), zakó (szleng), zamek (szleng), csomag (szleng), hirig (szleng), sulykolás (régies)
 • büntetés, felelősségre vonás, nemulass
 • csapás, szerencsétlenség
 • szenvedés, fájdalom
 • préselés, érmekészítés
 • ütés, kongatás
 • dobogás, lüktetés, pulzálás

tapogatódzik, tapoga

ige
 • keresgél, matat, tapogat, kotorászik
 • puhatolódzik, puhatolózik, kérdezősködik, kérdezget, tudakozódik, érdeklődik, felvilágosítást kér, faggat, firtat

szúnyog

főnév
 • moszkitó, muska (tájnyelvi), musla (tájnyelvi)

templom

főnév
 • istenháza, szentély, úrháza (régies), székesegyház, katedrális, bazilika, dóm, kápolna, imaház
 • (zsidó) zsinagóga, (mohamedán) mecset, mosé (idegen), dzsámi, (buddhista) pagoda

végzet

főnév
 • sors, fátum (választékos), rendeltetés, predesztináció, csillagzat (választékos), osztályrész
 • balszerencse, balsors, bukás, nemezis (választékos)
 • (régies): végződés, toldalék (szaknyelvi)
 • (régies): bevégzés, befejezés, vég
 • (régies): határozat, döntés

tasli

főnév
 • pofon, füles, nyakleves, frász (bizalmas), pofleves (régies)

szarvas

főnév
 • fővad (régies), rőtvad, agancsár (régies)
 • szarvasbika
 • szarvastehén, ünő
 • szarvasborjú
 • (tájnyelvi): trágyadomb, ganajdomb
 • (régies): kifli, szarvacska (tájnyelvi)

teringettét

indulatszó
 • a nemjóját!, ejha!, láncos lobogós!, az ördögbe is!, a teremburáját!, a teremtésit!, a kutyafáját!

vérbélű

melléknév
 • piros bélű, vörös húsú
 • (tájnyelvi): pirospozsgás, életerős, egészséges