pénztárgép szinonimái

főnév
 • számlázógép, számológép, pénztár, kasszagép, kassza

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

terjedelmes

melléknév
 • nagy, széles, bő, vastag, hatalmas, nagyméretű, tetemes, jókora, vaskos, kiterjedt, nagy kiterjedésű, termetes, téres (régies), hosszadalmas, hosszú, kimerítő, részletes, mindenre kiterjedő
 • testes, kövér

öltözködés

főnév
 • ruházkodás, flanc (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pénztárgép szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

paprikajancsi

főnév
 • bohóc, komédiás, tréfacsináló, harlekin (választékos), pojáca, clown (idegen)
 • (pejoratív): mitugrász, macskajancsi, ripacs

odadob

ige
 • odavet, odahajít, odalök, lódít, odataszít, odavág, odaad
 • feláldoz, kiszolgáltat, lemond (valamiről)

nyergel

ige
 • felszerszámoz
 • indul

mondóka

főnév
 • rigmus, kiolvasó, kiszámoló, versike
 • (bizalmas): mondandó, mondanivaló, beszéd
 • elbeszélés, történet

patkány

főnév
 • buckány (tájnyelvi), bizgány (tájnyelvi), gugán (tájnyelvi), kaptányféreg (tájnyelvi), heréc (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): vakond
 • (tájnyelvi): pocok
 • (szleng): mocsok, szemét (durva), szemétláda, gané (szleng), rohadék (durva), tetű, gazember, gazfickó, csirkefogó, semmirekellő

provincializmus

főnév
 • vidékiesség, lokálpatriotizmus
 • korlátoltság, elmaradottság, szűklátókörűség
 • (szaknyelvi): tájszó, tájnyelvi sajátság

megnyitás

főnév
 • átadás, fölavatás, fölszentelés, megkezdés, kezdet
 • (szaknyelvi): kezdés, szerva (idegen), adogatás

megiszik

ige
 • kiiszik, felhajt, lecsúsztat a torkán, kihörpint, elfogyaszt, elkortyol, leönt (bizalmas), lehúz (bizalmas), bedob (bizalmas), bekap (bizalmas), benyakal (bizalmas), elnyel (bizalmas), bevedel, becselekszik (tájnyelvi), belök (tájnyelvi), belöttyint, bezökönt (tájnyelvi), betölt (tájnyelvi), betürköl (tájnyelvi)

kiolt

ige
 • elolt, elfojt, elnyom (tüzet), elfúj, kialít (tájnyelvi), kikapcsol
 • (indulatot, szenvedélyt): megszüntet, elfojt, elnyom, eloszlat, kiöl

megtart

ige
 • elbír, megbír
 • megőriz, fenntart, rezervál, megóv, megvéd
 • magában tart, elhallgat, eltitkol
 • teljesít, végrehajt, áll, bevált, betart, alkalmazkodik
 • éltet, életben tart
 • megül, megünnepel, megemlékezik, megrendez
 • megszentel
 • elvégez, véghezvisz
 • (régies): visszatart, feltartóztat, lekötve tart

rácáfol

ige
 • megdönt, megcáfol, halomra dönt (érvet), bizonyít, bebizonyít
 • ellentmond, ellenkezik, meghazudtol

retusál

ige
 • javít, javítgat, csiszol, szépít

fajta

főnév
 • változat, féleség, típus, zsáner (bizalmas), alfaj, válfaj, nem (szaknyelvi), osztály, csoport
 • kategória, jelleg, modell, minőség
 • faj (bizalmas), species (szaknyelvi), rassz (pejoratív), vér (választékos), nemzetség, nemzet, náció (régies)
 • népség, szerzet, fajzat

szünös-szüntelen

határozószó
 • folytonosan, szakadatlan, egyfolytában, egyvégtében, szakadatlanul, állandóan, mindig, éjjel-nappal, unos-untalan, mindegyre

szaknyelv

főnév
 • műnyelv, szakmai zsargon, szakzsargon, csoportnyelv, szakmai nyelv, szakmai tolvajnyelv
 • szakszókincs, szakterminológia, nómenklatúra (választékos)

pép

főnév
 • habarcs (régies), massza, paszta, sűrítmény
 • pempő, kása, kulimász, püré

pang

ige
 • romlik, poshad (tájnyelvi), peshed (tájnyelvi)
 • áll, megreked, vesztegel, szünetel, stagnál, lankad, lanyhul, tesped

poroszkál

ige
 • (ló): lépked, léptet
 • cammog, ballag, bandukol, baktat, kutyagol

szabadít

ige
 • fölment, megvált, felszabadít, kiszabadít

pillangóvirág

főnév
 • kertike, lepkevirág, menyecskeszem, pille

okkult

melléknév
 • rejtett, titkos, ezoterikus, titokzatos, felfoghatatlan, rejtélyes

préri

főnév
 • puszta, mező

szakdolgozat

főnév
 • diplomamunka