örökre szinonimái

határozószó
 • örökkön-örökké, mindörökké, végleg, örökké, egyszer s mindenkorra, minden időkre
 • mindhalálig, a sírig, a síron túl is

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

stáb

főnév
 • (régies): vezérkar, törzskar
 • csoport, csapat, team (idegen)
 • forgatócsoport
 • kíséret
 • vezetőség

besuszterol

ige
 • (bizalmas): beiktat, beprésel, beerőltet, benyom, begyömöszöl, becsempész, becsúsztat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a örökre szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

orozva

határozószó
 • orvul, alattomban, titokban, titkon, rejtve, lopva, suttyomban, észrevétlenül

nagyarányú

melléknév
 • nagyszabású, nagyfokú, nagyméretű, hatalmas, monstre (idegen), grandiózus (választékos), kolosszális (bizalmas), emberfölötti, szerfölötti, eget verő, gigantikus, egyedülálló, tekintélyes, tetemes, lenyűgöző, széles körű

mozgósítás

főnév
 • agitáció (idegen), mobilizálás (idegen), felhívás, buzdítás
 • behívás, besorozás, toborzás (régies), hadra hívás (választékos)

megszenved

ige
 • megbűnhődik, meglakol, megfizet, bán, megadózik (tájnyelvi)
 • (régies): elvisel, eltűr, elszenved

önellátó

melléknév
 • autark (idegen), önálló, maga ura

pártfunkcionárius

főnév
 • pártvezető, pártember, pártfunkci (bizalmas), funkci (bizalmas)

margaréta

főnév
 • margitvirág, papvirág (tájnyelvi), katókavirág (tájnyelvi)

magabiztosság

főnév
 • önbizalom, öntudatosság, hidegvér, magabízás (választékos)

képviselő II.

főnév
 • honatya, városatya, törvényhozó, szenátor, reprezentáns, felhatalmazott, deputátus (idegen), mandatárius (idegen), ablegátus (idegen), követ, küldött, kiküldött, exponens, delegátus (idegen), szószóló, szóvivő, közvetítő, közbenjáró, prókátor (régies), ügyvivő, megbízott

megbilincsel

ige
 • vasra ver, megbéklyóz, megbékóz (tájnyelvi), béklyóba ver, bilincsbe ver, rabszíjra fűz, megláncol, leláncol, láncra ver, odaláncol, megvasal (tájnyelvi)

példa

főnév
 • minta, recept, példakép, mintakép, eszménykép, ideál, exemplum (idegen), más (régies)
 • példaadás, példamutatás
 • tanulság, útmutatás
 • példázat, példabeszéd, parabola (szaknyelvi)
 • eset, adat, tény, előfordulás, precedens (idegen), alkalom
 • feladat, gyakorlat

prioritás

főnév
 • elsőbbség, elsőség

elutasít

ige
 • visszautasít, nemet mond, megtagad, (kérőt) kikosaraz, kosarat ad, elküld, kitolókását tálal (valakinek) (tájnyelvi), elvet, elejt, visszavet, visszadob, visszalök, leszavaz, elhárít, ellenez, (ötletet) lelő (szleng), beint (valakinek) (szleng)

szeméttelep

főnév
 • szemétlerakodó, lerakodóhely, szemétdomb, hulladékgyűjtő-telep, hulladékhányó

sarkantyú

főnév
 • bökentyű (régies)
 • (szaknyelvi): hullámtörő, kőgát, rekesztőgát (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): derelyemetélő, derelyemetsző, rádli (bizalmas)
 • ösztökélés, ösztönző erő

örömujjongás

főnév
 • örömrivalgás, örvendezés, üdvrivalgás, ováció, eufória

órabér

főnév
 • óradíj

palota

főnév
 • kastély, vár, rezidencia, úrlak (régies), fénylak (régies), díszlak (régies), fejedelemlak (régies), (török) szeráj
 • királyi udvar

ruház

ige
 • öltöztet, fölöltöztet, ellát, felszerel, ruhával ellát
 • ráruház, megbíz, átad, átenged
 • (szleng): ütlegel, ver, püföl, üt-ver, náspángol, elagyabugyál

összehány

ige
 • felhalmoz, gyamátol (tájnyelvi)
 • (pejoratív): felforgat, összedobál
 • összecsap, elsiet
 • összerókáz, összeokád

napellenző

főnév
 • napernyő, ellenző, ernyő
 • simléder (bizalmas), simli (bizalmas), sapkaellenző

paralel

melléknév
 • párhuzamos
 • megegyező, hasonló, megfelelő
 • analóg

sárga

melléknév, főnév
 • sárgás, aranyszínű, arany, aranysárga, napsárga, napszínű, szalmaszínű, mézszínű, kénszín (régies), kénsárga, sári (tájnyelvi), sáfránysárga, repcesárga
 • vörösessárga, okkersárga, okker
 • sötétsárga, mustár, mustársárga, mustárszínű
 • világossárga, halványsárga, pasztellsárga, citromsárga
 • (haj) szalmasárga, kanárisárga, szőke, hirtelenszőke
 • sápadt, viaszsárga, vértelen
 • (ló) fakó
 • (szleng): kínai, japán, ferde szemű (szleng), vágott szemű (szleng)