napellenző szinonimái

főnév
 • napernyő, ellenző, ernyő
 • simléder (bizalmas), simli (bizalmas), sapkaellenző

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

országút

főnév
 • közút, úttest, műút, derékút (régies)

sokadalom

főnév
 • sokaság, tömeg, embertömeg, tolongás, csődület, csoportosulás, zsibongás, tumultus
 • (tájnyelvi): vásár, piac, kereskedőhely
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a napellenző szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mozgás

főnév
 • helyváltoztatás, haladás, forgás, lengés, kinézis (idegen)
 • (bizalmas): élet, nyüzsgés
 • futás, kocogás, járás
 • sportolás, sport, tréning
 • változás

megnyitás

főnév
 • átadás, fölavatás, fölszentelés, megkezdés, kezdet
 • (szaknyelvi): kezdés, szerva (idegen), adogatás

meghúzódik

ige
 • megfeszül, megrándul
 • megnyúlik, megvékonyodik, elvékonyodik
 • megbújik, elrejtőzik, meglapul, lapít, lapul, rejtőzködik, összehúzza magát, megbúvik (régies), gunnyaszt, sunyorog (tájnyelvi), kushad (bizalmas), kusmorog (tájnyelvi), kuttog (tájnyelvi), megtop (tájnyelvi)
 • meghúzza magát, bevackol (bizalmas), dekkol (szleng)

loccsan

ige
 • kicsap, kiömlik, lottyan, csobban, toccsan, poccsan (tájnyelvi), löbbenik (tájnyelvi)

művelődik

ige
 • tanul, képezi magát, tökéletesedik, nemesedik, pallérozódik (régies), csiszolódik, gyarapodik, fejlődik, kupálódik (bizalmas), kulturálódik(bizalmas)

nyugalmazott

melléknév
 • nyugdíjas, nyugállományú, nyugállományban levő
 • hivatalviselt, leszerelt, kiszolgált, kiérdemesült

kuruckodik

ige
 • (bizalmas): kurválkodik (durva)

közöny

főnév
 • nemtörődömség, közömbösség, érdektelenség, egykedvűség, közönyösség, flegma, érzéketlenség, apátia, tompultság, fásultság, szenvtelenség, részvétlenség, indifferencia (idegen), impasszibilitás (idegen), letargia, indolencia (idegen), tespedtség, nembánomság (tájnyelvi)

imazsámoly

főnév
 • térdeplő (régies)

lassít

ige
 • fékez
 • hátráltat, késleltet, visszatart, visszafog, akadályoz

odalenn, odalent

határozószó
 • ott lenn
 • vidéken
 • legalul

örökbefogadás

főnév
 • adoptálás, adoptáció

egyetért

ige
 • helyesel, osztja a véleményét (valakivel), osztja a nézetét (vkire, vmiben), osztozik, beleegyezik, belenyugszik, elfogad, aláveti magát (valaminek), hozzájárul, melléáll, pártjára áll, jóváhagy, aláír (valamit), azonosítja magát (valamivel), azonosul (valamivel), szót ért (valakivel), megfér (valakivel), kijön (valakivel), értődik (tájnyelvi), összetart (tájnyelvi), harmonizál Sz: egy nótát fúj (valakivel); egy malomban őröl (valakivel); egy gyékényen árul (valakivel)

ruhanemű

főnév
 • ruházat, öltözet, öltözék, cula (tájnyelvi), ruhaféle
 • fehérnemű
 • kendő, rongy
 • asztalnemű

potya II.

főnév
 • ingyenlakoma

napihír

főnév
 • újsághír, rövidhír

mosogató

főnév
 • mosogatódézsa (régies), dézsa (régies), vájdling (tájnyelvi)

nulla II.

főnév
 • senkiházi, nímand (bizalmas)
 • (jelzőként): értéktelen, haszontalan, jelentéktelen
 • (szleng): vacak, nudli (szleng), túró (szleng), lópikula (durva), szar (durva)

pólya

főnév
 • babadunyha (tájnyelvi), dunnika (tájnyelvi), póka (tájnyelvi)
 • fásli, kötszer, kötözőpólya, mullpólya (szaknyelvi), kötelék, gézpólya, vászonpólya, sebpólya, bandázs (idegen)
 • (régies): pelenka

nekiindul

ige
 • nekivág, elindul, nekilódul, startol, nekibódorodik (tájnyelvi), nekimegy, rajtol
 • (tájnyelvi): belefog, megkezd, nekikezd, nekilát, munkához lát(valamivel)
 • megindul, elindul, elkezdődik

megrendülés

főnév
 • megdöbbenés, döbbenet, megrázkódtatás, gyász, megrökönyödés, elképedés, konsternáció (idegen), perplexitás (idegen), megbotránkozás
 • meghatódás, megindultság

nyikkan

ige
 • mukkan, pisszen, szól

pótdíj

főnév
 • pótlék, portó