kriminalista jelentése

 • jogtudomány bűnügyi szakértő, büntetőjogász
 • angol criminalist ‘ua.’, lásd még: kriminális

További hasznos idegen szavak

blazírt

 • fásult, közönyös, szenvtelen, unott
 • német blasiert ‘ua.’ ← francia blasé ‘kedvetlen, kiábrándult’, tkp. ‘zsibbadt’ ← blaser ‘elzsibbaszt’ ← holland blasen ‘felfúj’
A kriminalista és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

rediszkontál

 • kereskedelem (központi bank) más bankok által leszámítolt váltókat újra leszámítol
 • latin re- ‘újra, vissza’ | lásd még: diszkontál

izokromatikus

 • fényképezés a vöröst kivéve valamennyi színre azonosan érzékeny (film, fotópapír)
 • német isokromatisch ‘ua.’: görög iszosz ‘azonos, egyenlő’ | khróma, khrómatosz ‘szín’

connétable

kiejtése: konetabl
 • történelem katonai főparancsnok Franciaországban a 17. század előtt
 • ófrancia conestable ‘ua.’ ← késő latin comes stabuli ‘az istálló grófja’ (fontos császári, majd frank udvari tisztség): lásd még: comes | latin stabulum ‘istálló’, tkp. ‘állóhely’ ← stare ‘áll’

indignáció

 • méltatlankodás, felháborodás, megbotránkozás
 • neheztelés, harag, bosszúság
 • latin indignatio ‘ua.’, lásd még: indignálódik

parazita

 • biológia élősködő (növény, állat)
 • átvitt értelemben élősdi ember, ingyenélő
 • német Parasit ‘ua.’ ← latin parasitus ‘asztali vendég’ ← görög paraszitosz ‘valakinél étkező’, utóbb ‘kéretlen vendég, potyaaleső, máson élősködő’: para- ‘mellett, nála’ | sziteomai ‘étkezik’ ← szitosz ‘gabona, élelem, étkeztetés’

cassone

kiejtése: kasszóne
 • művészet festményekkel és faragványokkal ékített, ülőbútorként is használt reneszánsz kori kelengyeláda
 • olasz nagyító képzős, ‘ua.’ ← cassa ‘láda, doboz, pénztárszekrény’ ← latin capsa ‘tok, tartó, láda’

paramitia

 • irodalom mitológiai tárgyú tanítómese
 • latin paramythiagörög többes szám semlegesnemű paramüthia ‘ua.’: lásd még: para- | kicsinyítő képzős müthion ‘mesécske’ ← müthosz ‘mítosz, rege’

cire perdue

kiejtése: szir perdü
 • művészet viaszvesztés, az ókor óta használatos bronzöntési eljárás
 • francia, ‘ua.’: cirelatin cera ‘viasz’ | perdre, perdulatin perdere ‘elveszít’, lásd még: perdita

kontinencia

 • orvosi a vizelet és széklet visszatartásának képessége, szobatisztaság
 • tudományos latin continentia ‘ua.’, lásd még: kontinens

fractocumulus

kiejtése: fraktokumulusz
 • meteorológia foszlányfelhő
 • tudományos latin, ‘ua.’: fractus ‘megtört’ ← frangere, fractum ‘tör’ | lásd még: kumulusz

oligarchia

 • politika a leggazdagabb főnemesek vagy pénzemberek szűk körének uralma
 • középkori latin oligarchiagörög oligarkhia ‘kevesek uralma’: oligosz ‘kevés’ | arkhé ‘uralom’

higroszkopikus

 • fizika nedvszívó
 • német hygroskopisch ‘ua.’, lásd még: higroszkóp

kalauer

 • szóvicc, szójáték, gyenge vicc
 • német Kalauer ‘ua.’ ← francia calembour, lásd ott

akromatózis

 • orvosi színhiány, festékhiány (bőrben, szőrzetben)
 • tudományos latin achromatosis ‘ua.’: görög akhrómatosz ‘színtelen’, lásd még: akromát | -ózis (kóros folyamatra utaló toldalék)