hard edge jelentése

kiejtése: hard edzs
 • művészet az Egyesült Államokból az 1960-as években indult festészeti irányzat, jelemzője a tiszta, erős színek, éles kontúrok és a geometrikus formák használata
 • angol, ‘ua.’, tkp. ‘kemény él’: hard ‘kemény’ | edge ‘él, szegély’

További hasznos idegen szavak

dioptrika

 • fizika sugártöréstan
 • német Dioptrik ‘ua.’ ← görög dioptrika ‘távolságmérés (szintező műszerrel)’

heredopátia

 • orvosi öröklött kóros állapot
 • tudományos latin heredopathia ‘ua.’: latin heres, heredis ‘örökös’ | pathosz ‘szenvedés, betegség’
A hard edge és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

geomedicina

 • orvosi egy adott terület földtani és geokémiai viszonyai, ill. egyes betegségek fellépése közötti összefüggéseket kutató orvostudományi ág
 • lásd még: geo-, medicina

préri

 • földrajz hatalmas füves pusztaság Észak-Amerikában
 • francia prairie ← késő latin prataria ‘mezőség’ ← pratum ‘rét, mező’
 • lásd még: prairial, premontrei

kolonializmus

 • politika gyarmatszerző vagy gyarmattartó politika
 • angol colonialism ‘ua.’, lásd még: koloniális, -izmus

a conto

kiejtése: akontó
 • kereskedelem előleg
 • kereskedelem törlesztés
 • olasz a conto ‘számlára: alatin ad ‘rá’ | conto ‘számla ← középkori latin comptus, computus ‘számolás, számadás’ ← latin computare ‘számlál’: con- ‘össze’ | putare ‘vél, fontol, felbecsül’
 • lásd még: komputáció

szuprakosztális

 • anatómia borda feletti
 • tudományos latin supracostalis ‘ua.’: lásd még: szupra- | costalis ‘bordával kapcsolatos’ ← costa ‘borda, oldal’

legalis praetensio

kiejtése: legálisz pretenzió

farceur

kiejtése: farszőr
 • tréfás kedvű, tréfacsináló ember
 • komolytalan, megbízhatatlan ember
 • francia, ‘ua.’, lásd még: farce

dolce far niente

kiejtése: dolcse fár njente
 • édes semmittevés
 • olasz, ‘ua.’: dolce latin dulcis ‘édes’ | far(e)latin facere ‘tesz, csinál’ | niente ‘semmi’, tkp. ‘nem lévő’: latin ni, ne ‘nem’ | ens, entis ‘való, létező’ ← esse ‘lenni’

charter party

kiejtése: csarter parti
 • kereskedelem hajóbérleti szerződés
 • angol, ‘ua.’, lásd még: charter, parti

diametrális

 • átellenes, szemben fekvő
 • éles, szöges (ellentét)
 • angol, német diametral ‘ua.’, lásd még: diaméter

postscriptum

kiejtése: posztszkriptum
 • utóirat (rövidítve p. s.)
 • latin, ‘ua.’: post ‘után’ | scriptum ‘írás’ ← scribere, scriptum ‘ír’

haer-