diaph- jelentése

További hasznos idegen szavak

nummulit

 • állattan korong alakú, meszes héjú őskövület, egy eocénkori hatalmas egysejtű váza
 • német Nummulit ‘ua.’ ← latin kicsinyítő képzős nummulus ‘pénzecske’ ← nummus ‘pénzérme’ | -it ásványnévképző

analekta

 • irodalom szöveggyűjtemény, szemelvénygyűjtemény
 • latin analectagörög analekta ‘ua.’ ← analegó ‘felolvas, összegyűjt’: ana- ‘fel’ | legó ‘olvas, gyűjt’
A diaph- és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

mouche

kiejtése: mus
 • divat fekete szépségtapasz nő arcán
 • francia, ‘ua.’, eredetileg ‘légy’ ← latin musca ‘ua.’
 • lásd még: moszkitó

diszkusszió

 • megvitatás, eszmecsere
 • fejtegetés, levezetés, kidolgozás
 • német Diskussionfrancia discussion ‘ua.’ ← latin discussio ‘szétrázás’, lásd még: diszkutál

probitás

 • megbízhatóság, becsületesség
 • latin probitas ‘ua.’ ← probus ‘derék, becsületes’

preponderál

 • másoknál nagyobb hatalma vagy tekintélye van
 • kitűnik
 • latin praeponderare ‘nagyobb súlya van’: prae ‘előtt, elé, fölé’ | ponderare ‘mérlegel’ ← pondus, ponderis ‘súly’ ← pendere ‘mér’ (függő mérlegen), eredetileg ‘függ’
 • lásd még: pendentif

intesztinoszolvens

 • orvosi bélben oldódó (gyógyszer)
 • tudományos latin intestinosolvens ‘ua.’: lásd még: intestinum | solvere ‘felold, oldódik’

persziflál

 • irodalom, művészet kigúnyol, kifiguráz, nevetségessé tesz (műalkotásban)
 • német persiflierenfrancia persifler ‘kinevettet’, tkp. ‘kifütyül’ ← siffler ‘fütyül’ ← latin sibilare ‘ua.’

patriarchátus

 • történelem apajogú társadalom, a törzsi társadalom korai állapota
 • német Patriarchat ‘ua.’, lásd még: patriarcha

militarizál

 • politika katonai jellegűvé formál
 • politika a háborús célok szolgálatába állít
 • katonai felfegyverez, hadba állít
 • német militarisierenfrancia militariser ‘ua.’, lásd még: militáris

duktilitás

 • nyújthatóság
 • angol ductility ‘ua.’, lásd még: duktilis

elektród

 • fizika villamos vezető végződése, amelyen az áram más közegbe lép át
 • villamosság hegesztőpálca
 • német Elektrodefrancia électrode ‘ua.’: lásd még: elektro- | görög hodosz ‘út’

galaktotrophusza

 • művészet gyermekét szoptató Mária, Madonna-típus a bizánci ikonfestészetben
 • görög, ‘tejjel tápláló’: gala, galaktosz ‘tej’ | nőnemű trophusza ‘tápláló’ ← trophé ‘táplálék’ ← trephó ‘táplál’

poikilotermizmus

 • biológia a testhőmérséklet alkalmazkodó képessége a környezet hőmérsékletéhez az állatvilágban
 • tudományos latin poikilothermismus ‘ua.’, lásd még: poikiloterm, -izmus

pszichokinézis

 • lélektan tárgyak mozgatása érintés nélkül, a lelki energia kisugárzása útján mint okkult jelenség
 • angol psychokinesis ‘ua.’, lásd még: pszicho-, kinézis

interlokúció

 • közbeszólás, közbevetés
 • latin interlocutio ‘ua.’ ← interloqui, interlocutus ‘közbeszól’: inter ‘között, közbe’ | loqui ‘beszél’

calando

kiejtése: kalandó
 • zene fokozatosan elhalkítva, elhalóan (adandó elő)
 • olasz, ‘ua.’ ← calare ‘leszáll, apad’ ← népi latin cal(l)are ‘ua.’ ← görög khalaó ‘lazít, csökkent’