bicikli jelentése

 • kerékpár
 • angol bicycle ‘ua.’: latin bi(s) ‘kétszer’ | cycle ‘kör’ ← latin cyclusgörög küklosz ‘ua.’
 • lásd még: ciklus

További hasznos idegen szavak

karaffa

 • üvegkancsó
 • német Karaffefrancia carafespanyol garrafa ‘ua.’ ← arab gharráf ‘palack’ ← gharrafa ‘vizet húz’

börziáner

 • tőzsdeüzér, tőzsdei spekuláns
 • német Börsianer ‘ua.’, tréfás képzés, lásd még: börze
A bicikli és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

balalajka

 • zene háromhúrú, háromszögletes hangtestű orosz népi pengetős hangszer
 • orosz. ‘ua.’ ← tatár

duodióda

 • műszaki egy burokba szerelt kettős dióda
 • latin duo ‘kettő’ | lásd még: dióda

galopp

 • állattan vágta, a ló leggyorsabb futásmódja, ugrások sorozata
 • sport lóverseny
 • zene kétnegyedes ütemű, gyors oldallépésekből álló körtánc
 • német Galopp ‘ua.’ ← francia galop ‘ló vágtája’, lásd még: galoppíroz

poszter

 • falragasz, plakát
 • nagyméretű, szobafalra ragasztható reprodukció
 • angol poster ‘falragasz’ ← post ‘kitűz, felragaszt, kihirdet’ ← latin postis ‘ajtófélfa’, eredetileg postus, positus ‘felállított’ ← ponere, positum ‘helyez, állít’
 • lásd még: ponál

apperszonáció

 • orvosi személyiségváltozás, hasadásos elmezavarnál fellépő hamis azonosulás más személyiséggel vagy annak egy szeletével
 • tudományos latin appersonatio ‘ua.’: ad- ‘hozzá’ | persona ‘személy(iség)’, lásd még: perszóna

fotoadaptáció

 • növénytan a magasabb rendű növények alkalmazkodása a környezet fényviszonyaihoz
 • lásd még: foto-, adaptáció

ovogenezis

 • orvosi a peteérés folyamata
 • tudományos latin ovigenesis ‘ua.’: ovum ‘tojás, pete’ | lásd még: genezis

irrigáció

 • orvosi beöntés, +allövet
 • orvosi hüvelyöblítés
 • mezőgazdaság mesterséges öntözés
 • latin irrigatio ‘ua.’, lásd még: irrigál

doxológia

 • vallás Istent, különösen a Szentháromságot dicsőítő imaformula
 • görög, ‘ua.’: doxa ‘vélemény, tan, dicséret’ ← dokeó ‘vminek látszik, vél’ | lásd még: -lógia
 • lásd még: dogma

szomatikus

 • orvosi testi, a testre vonatkozó (a lelkivel szembeállítva)
 • orvosi a test élő anyagát károsító (sugárzás)
 • biológia testi (és nem szaporító) sejt
 • tudományos latin somaticus ‘ua.’ ← görög szómatikosz ‘testi’ ← szóma, szómatosz ‘test’

egzisztenciális

 • filozófia a létezésre vonatkozó
 • a megélhetéssel kapcsolatos
 • középkori latin existentialis ‘ua.’, lásd még: egzisztencia

alkalémia

 • orvosi lúgvérűség, a vér kémhatásának, ph-értékének eltolódása a lúgosság irányában
 • tudományos latin alcalaemia: lásd még: alkáli | görög haima ‘vér’
 • lásd még: hematit

febris scholaris

kiejtése: febrisz szkolárisz
 • tréfás iskolabetegség, iskolakerülés ürügyéül színlelt betegség
 • latin, ‘ua.’: lásd még: febris | scholaris ‘iskolai’ ← schola ‘iskola’ ← görög szkholé ‘időtöltés, tudományos beszélgetés, filozófusi iskola’

frekventál

 • rendszeresen látogat
 • latin frequentare, frequentatum ‘ua.’ ← frequens, frequentis ‘számos, népes, gyakori’