szükség szinonimái

főnév
 • hiány, ínség, nyomor, szegénység, szorultság, szűkölködés, pénzhiány, nincstelenség
 • veszély, pénzzavar
 • (régies): szükséglet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

keretez

ige
 • rámáz, keretbe foglal, karimáz
 • paszpartúz (idegen)
 • körülvesz, szegélyez, övez, határol, elhatárol

intim

melléknév
 • bizalmas, magán, személyes, belső, saját, privát, egyéni, individuális
 • meghitt, bensőséges, családias, meleg, közvetlen, szívélyes, baráti, otthonos, fesztelen, derűs, hangulatos, idilli
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szükség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szívbeteg

melléknév, főnév
 • szívbajos, szíves (bizalmas)

strófa

főnév
 • versszak, szakasz
 • (bizalmas): dalszöveg, vers

sóhajt

ige
 • lélegzik, lélegzetet vesz, lehel
 • nyög, jajgat, nyöszörög
 • sóhajtozik, áhít, óhajt, kíván, sóvárog
 • imádkozik, fohászkodik

rendőrség

főnév
 • polícia (idegen), milícia (idegen), jard (szleng), policáj (régies)

szőlő

főnév
 • szőlőtőke, tőke, szőlőtő, borág (régies)
 • szőlőfürt, szőlőgerezd (tájnyelvi), szőlőfej (tájnyelvi)
 • szőlőszem, szőlőbogyó
 • szőlőskert, szőlőhegy

Tejút

főnév
 • Hadak útja (régies), Hadút (régies), Országút (régies), Tündérek útja (régies), Isten úttya (régies), Jézuskának az útja (tájnyelvi), Angyalútja (tájnyelvi), Árvákútjuk (tájnyelvi), Barátútja (tájnyelvi), Égútja (tájnyelvi), Halottakútjuk (tájnyelvi)

pisze

melléknév
 • turcsi, fitos, finta (tájnyelvi), tömpe, duni (tájnyelvi), tusza-pisze (tájnyelvi), tupisz (tájnyelvi)

pépes

melléknév
 • pépszerű, pempős, tésztás
 • híg, folyékony
 • (tájnyelvi): kásás

megtekintés

főnév
 • megszemlélés, megnézés, szemle, átnézés, vizsgálódás, inspekció (idegen), felülvizsgálat, revízió, szemrevételezés, megvizsgálás, vizsgálat, fürkészés

pöcegödör

főnév
 • emésztőgödör, trágyagödör, szennyvízgödör, szemétgödör
 • (szleng): hitvány ember

tengeri1

melléknév
 • óceáni, tengerjáró, tengerben élő, sósvízi

töltőceruza

főnév
 • csavarirón

holtverseny

főnév
 • döntetlen, remi

zubbony

főnév
 • katonakabát
 • dzseki
 • munkakabát
 • (tájnyelvi): gyermekruha

varázsoló

melléknév
 • igéző, bűvölő, hókuszpókuszoló

szülés

főnév
 • világrahozatal, életadás, lebabázás, lebetegedés
 • fialás, kölykedzés, ellés
 • megalkotás, létrehozás
 • előállítás, megteremtés

szintézis

főnév
 • összefoglalás, összegezés, summázat

tárlat

főnév
 • kiállítás, képkiállítás

vallat

ige
 • faggat, kérdez, kihallgat, kikérdez, vallatóra fog, számon kér, vizsgáztat, kérdőre von, firtat, puhatol, nyaggat, megdolgoz (bizalmas), kontat (tájnyelvi), fogtat (tájnyelvi), sallat (tájnyelvi), kicsigáz (régies)
 • vizsgál, kutat, fürkész, keres

takaró

főnév
 • pléd, pokróc, lepel
 • terítő, ponyva, szőnyeg, huzat
 • héj, kéreg, hüvely, burok, bevonat, tok, külszín

sűrűn

határozószó
 • gyakran, gyakorta, sokszor, rendszeresen, számtalanszor, rengetegszer, minduntalan, többször, több ízben
 • mindenütt, mindenhol, lépten-nyomon

távirati

melléknév
 • táviratbeli, sürgönyi

vándorol

ige
 • kóborol, csavarog, bolyong, barangol, kószál, csatangol, bumlizik (bizalmas)
 • úton van, kalandozik
 • bujdosik
 • jön-megy, jár-kel, utazgat
 • kézről kézre jár, sorba jár
 • kallódik