visszautazás szinonimái

főnév
 • visszamenés, visszatérés, visszaérkezés, hazaút

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lőcsláb

főnév
 • ó-láb, karikaláb, görbe láb

földreform

főnév
 • agrárreform, földbirtokreform, földbirtokrendezés (régies), földosztás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a visszautazás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vezényel

ige
 • vezet, irányít, kommandíroz (idegen), parancsnokol (régies), kormányoz, igazgat
 • diktál, megszab, előír, parancsol
 • dirigál
 • küld, rendel, áthelyez

uszony

főnév
 • úszó, halszárny, úszószárny
 • (régies): uszály

tüsszent

ige
 • tüszköl (tájnyelvi), prüsszent, hapcizik, pisszent (tájnyelvi), trüsszent (tájnyelvi)

terjeszt

ige
 • széthord, szétvisz, továbbad, szétkürtöl, lanszíroz (idegen), közhírré tesz, kitereget, fűnek-fának elmond, elhint, dobra ver, kongázik (tájnyelvi), közzétesz, elhíresztel
 • (fényt) áraszt
 • osztogat, szétküld, forgalomba hoz, forgalmaz, árusít, áruba bocsát, kínál, elad, értékesít
 • sugároz, közvetít, ad, lead (bizalmas)
 • híresztel, hirdet, népszerűsít, propagál, reklámoz
 • beharangoz
 • megjelentet, kiad, sokszorosít, közzétesz, publikál, kihoz (bizalmas)
 • (kezet, szárnyat): tár, nyújt, tart
 • (valaki, valami elé): benyújt, javasol

viselős

melléknév
 • gravida (szaknyelvi), állapotos, másállapotos, másállapotban levő, terhes, teherben levő, várandós, babát váró, gyermeket váró, áldott állapotban levő, anyai örömök elé néző, másodmagával levő (bizalmas), várós (tájnyelvi), hasas (tájnyelvi), vastagodó (tájnyelvi), tolató (tájnyelvi), elődobos (tájnyelvi), nehézkes (tájnyelvi), vastag (tájnyelvi)
 • telt, terhelt

szögletrúgás

főnév
 • sarokrúgás, szöglet, korner

szívbaj

főnév
 • szívbetegség, szívbántalom, szívfájás, szívattak (régies), szívpanasz, szívzavar, csúnyabaj (tájnyelvi)
 • (bizalmas): bánat, szomorúság, csalódás

pihenőnap

főnév
 • munkaszüneti nap, szabadnap, ünnepnap, szünnap, kimenőnap

tájszólás

főnév
 • nyelvjárás, dialektus (szaknyelvi), tájnyelv, népnyelv

kormányzóság

főnév
 • helytartóság

visszavétel

főnév
 • visszavásárlás, visszaszerzés
 • visszahódítás, visszafoglalás
 • visszavonás, érvénytelenítés, megmásítás, retrakció (idegen), korrekció

vesztőhely

főnév
 • vérpad, máglya, akasztófa, bitófa, fővevő hely (tájnyelvi)
 • (szleng): tanterem

zúgó I.

melléknév
 • morajló, zsivajgó, lármázó, zajongó
 • orgonáló, dudáló, süvöltő, fütyülő
 • susogó, zizegő
 • zümmögő, zsongó, dongó, döngicsélő
 • búgó, berregő, zakatoló, morgó
 • hangos, zajos, dörgő

voltaképp, voltaképp

határozószó
 • valójában, lényegében, tulajdonképpen, gyakorlatilag, úgyszólván, jóformán, jószerével, végeredményben
 • eredetileg

utószó

főnév
 • epilógus, utóhang, zárszó, zárószó, záradék, végszó, peroráció (régies)
 • utóirat

zsírfolt

főnév
 • zsírpecsét, szennyfolt, plecsni (bizalmas), paca, maszat, piszok