tájszólás szinonimái

főnév
 • nyelvjárás, dialektus (szaknyelvi), tájnyelv, népnyelv

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

keret

főnév
 • ráma, foglalat, foglalvány, tok
 • szegély, vonal
 • háttér, környezet, körítés, miliő, atmoszféra, aura (idegen), kör
 • helyzet, körülmény
 • kerettörténet
 • létszám
 • állomány, káder
 • fedezet, összeg, pénzösszeg
 • korlát
 • kötöttség

túlkapás

főnév
 • visszaélés, önkényeskedés, hatalmaskodás, féktelenkedés
 • kihágás, szabálysértés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tájszólás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szomszéd I.

főnév
 • tőszomszéd
 • szomszédság

sütöde

főnév
 • pékség, pékműhely, péküzem, péküzlet, sütőkamra, sütőhelyiség, sütőház

sötétkék

melléknév, főnév
 • mélykék, éjkék (választékos), tintakék, acélkék, tengerészkék, ultramarinkék, öregkék (régies)

részvét

főnév
 • együttérzés, megértés, vigasztalás, szánalom, szánakozás, sajnálat, könyörület
 • részvétnyilvánítás, kondoleálás
 • (régies): részvétel
 • (régies): érdeklődés, figyelem

szuszakol

ige
 • gyömöszöl, tömköd, zsúfol

télvíz

főnév
 • (régies): tél, télidő, zimankó

polémia

főnév
 • vita, nézeteltérés, nézetkülönbség, véleménykülönbség

piktúra

főnév
 • festészet, festőművészet
 • festmény, kép

megvesz

ige
 • megvásárol, beszerez, felvásárol, (jegyet) megvált
 • megveszteget, lepénzel, megken (szleng), lekenyerez (bizalmas), lefizet, korrumpál (idegen), bundázik (szleng), megfaggyúz (szleng), bezsebel (tájnyelvi)
 • (régies): (várat) bevesz, elfoglal, megvív (régies)
 • (régies): (nőt) megnyer, meghódít

prókátor

főnév
 • (régies): ügyvéd, ügyfolytató (régies), fiskális (régies), védőügyvéd
 • szószóló

terjesztés

főnév
 • kiteregetés, elhíresztelés, szétkürtölés
 • szétküldés, forgalomba hozatal, árusítás, eladás, értékesítés
 • sugárzás, szórás, közvetítés, adás
 • beharangozás, hirdetés, népszerűsítés, közzététel, közhírré tétel, reklám, propaganda
 • megjelentetés, kiadás, nyomtatás, sokszorosítás, publikálás

törülköző

főnév
 • fürdőlepedő, kéztörlő, kendő, dörgölődző (tájnyelvi), kendező (tájnyelvi), kendőző (tájnyelvi)

hozzá

határozószó
 • mellé, közelébe
 • kiegészítésül, ráadásul, azonkívül, tetejében, sőt mi több

zsilip

főnév
 • vízrekesztő, gát, tócsap (régies), vízfogó, zúgó

védekezés

főnév
 • ellenállás, elhárítás
 • visszavonulás, defenzíva (idegen)
 • fogamzásgátlás
 • (betegség ellen): megelőzés, profilaxis (szaknyelvi), óvintézkedés
 • mentegetődzés, mentség

takarékoskodik

ige
 • félretesz, félrerak, gyűjt, összegyűjt, spórol (bizalmas), beoszt, gazdálkodik, összehúzza magát, kuporgat, megszorít (valamit), korlátoz Sz: összehúzza a nadrágszíjat; fogához veri a garast

szokatlan

melléknév
 • idegen, ismeretlen, új, újszerű, rendhagyó
 • furcsa, fura, különös, különleges, meglepő, bizarr, rendkívüli, kivételes, egyedülálló, szélsőséges, extrém, abnormális, abnormis (idegen), egzotikus, extraordinarius (idegen) Sz: különös, mint a tejbetök; különös, mint a májszósz

távírász

főnév
 • távírdász (régies), táviratfelvevő

varázsló

főnév
 • mágus, boszorkánymester, halottlátó (tájnyelvi), javas, bűbájos, jós, jövendőmondó, vajákos (régies), kuruzsló, garabonciás (régies), esőcsináló, táltos, sámán
 • szemfényvesztő, bűvész

tánc

főnév
 • táncolás, csörgés (szleng), lötyögés (szleng), rázás (szleng), lejtés (bizalmas)
 • táncmulatság, táncvigalom, bál, muri (bizalmas), buli (bizalmas), dalidó (régies), döcögtető (tájnyelvi)
 • mozgásművészet

szakácsnő

főnév
 • szakácsné, főzőné (tájnyelvi), bukaterica (tájnyelvi), főzőasszony (tájnyelvi)

tekercs

főnév
 • orsó, rolni (bizalmas), guriga
 • gombolyag, motring (szaknyelvi), gömbölyeg, göngyöleg
 • rolád, roló, bejgli, patkó

vastüdő

főnév
 • lélegeztető gép, lélegeztető készülék