pihenőnap szinonimái

főnév
 • munkaszüneti nap, szabadnap, ünnepnap, szünnap, kimenőnap

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vizsga II.

melléknév
 • (régies): kutató, fürkésző, figyelő, vizsgálódó, vizsla

fatális

melléknév
 • végzetes, végzetszerű, sorsszerű, fátumszerű, bekövetkező, elkerülhetetlen, kivédhetetlen, kikerülhetetlen, megelőzhetetlen, halálos, katasztrofális, tragikus, ominózus
 • kellemetlen, sajnálatos, kínos, szerencsétlen, átkos, gyászos, jóvátehetetlen, javíthatatlan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pihenőnap szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

párosodik

ige
 • párzik, rüvik (tájnyelvi), sárlik (tájnyelvi), kanoz (tájnyelvi), összeragad (tájnyelvi), párosul (régies)
 • (nyúl, macska) bagzik
 • (kutya) bakalódik (tájnyelvi)
 • (kakas) cicerél (tájnyelvi)
 • (sertés) búg (tájnyelvi), (nőstény sertés) görög (tájnyelvi)

oktalan

melléknév
 • értelmetlen, esztelen, célszerűtlen, ésszerűtlen, tudatlan, értelem nélküli
 • ostoba, meggondolatlan, dőre, buta, bolond, oktondi, elővigyázatlan, botor, balga, balustyi (tájnyelvi), csacska, kótyagos, együgyű
 • alaptalan, ok nélküli, indokolatlan, megokolatlan, motiválatlan

nyugállomány

főnév
 • nyugalom, nyugdíj

mozgás

főnév
 • helyváltoztatás, haladás, forgás, lengés, kinézis (idegen)
 • (bizalmas): élet, nyüzsgés
 • futás, kocogás, járás
 • sportolás, sport, tréning
 • változás

pénzéhes

melléknév
 • pénzsóvár, pénzszomjas (régies), mohó, harácsoló, haszonleső, nyereségvágyó, kapzsi, észér (tájnyelvi), telhetetlen, nyereséghajhász

rab I.

melléknév
 • letartóztatott, bebörtönzött
 • elnyomott, leigázott, kiszolgáltatott
 • megigézett, elvarázsolt (szleng), megbabonázott, megbűvölt, rabul ejtett

megrongál

ige
 • tönkretesz, elront, sért, összetör, deformál, roncsol, eltorzít, elcsúfít, harcképtelenné tesz, elpusztít, megsziszál (tájnyelvi)

meglepődik

ige
 • elcsodálkozik, meghökken, megdöbben, ledöbben (bizalmas), elképed, megütközik, megütődik (régies), elámul, álmélkodik, elbámul, hüledezik, elhűl (bizalmas), nagyot néz, fennakad, frappírozva van (régies), meghőköl (tájnyelvi), meglebben (tájnyelvi), meglepetődik (tájnyelvi) Sz: földbe gyökerezik a lába; szeme-szája eláll a csodálkozástól; egyik ámulatból a másikba esik; leesik az álla; eláll a lélegzete; tátva marad a szája; sóbálvánnyá válik

kísérleti

melléknév
 • tudományos, tapasztalati, kutatási, vizsgálati, empirikus, experimentális (idegen), teszt-, kémleleti (régies)
 • vizsgált
 • próbaképpeni, időleges, átmeneti, ideiglenes, provizórikus (idegen)

megvesz

ige
 • megvásárol, beszerez, felvásárol, (jegyet) megvált
 • megveszteget, lepénzel, megken (szleng), lekenyerez (bizalmas), lefizet, korrumpál (idegen), bundázik (szleng), megfaggyúz (szleng), bezsebel (tájnyelvi)
 • (régies): (várat) bevesz, elfoglal, megvív (régies)
 • (régies): (nőt) megnyer, meghódít

rajta II.

módosítószó
 • hajrá!, egy-kettő!, gyerünk!, nyomás!, uccu!

ige
 • vés, bevés, karcol, metsz, rovátol (régies)
 • ír, feljegyez, felró
 • (tájnyelvi): számba vesz, összeír
 • (régies): illeszt (valahova), beilleszt
 • összeilleszt, hornyol
 • (utat): bejár, végigjár
 • (terhet, büntetést): kivet, kimér, kiszab, sújt (valamivel), hárít (valakire)

fátyolos

melléknév
 • (tekintet): homályos, ködös, párás, elmosódott, bizonytalan
 • (hang): rekedtes, rekedt, érdes, tompa, gyenge

taksál

ige
 • (valamire): értékel, becsül
 • (valamilyennek): gondol, vél, hisz, tart

számtan

főnév
 • aritmetika (szaknyelvi), számolás, számvetés (régies)
 • matematika, mennyiségtan
 • számtanóra, matekóra (bizalmas), matek (bizalmas)

pikula

főnév
 • kisfuvola, pikoló
 • furulya, tilinkó (tájnyelvi)
 • okarina
 • klarinét

parciális

melléknév
 • részleges, részbeni
 • egyoldalú, elfogult, részrehajló

prérifű

főnév
 • buffalófű, kék bivalyfű

szakorvos

főnév
 • specialista

platán

főnév
 • boglárfa (régies)

olvasztótégely

főnév
 • izzítócsésze

psziché

főnév
 • (szaknyelvi): lélek, szellet (régies)

számkivet

ige
 • kiközösít, kiutasít, elzavar, kiűz, kipenderít, kitilt, kitagad, kitoloncol, száműz, hontalanít, deportál, kitelepít, expatriál (választékos)