vaktában szinonimái

határozószó
 • találomra, látatlanban, ötletszerűen, hevenyén, hevenyészve, hasból, gondolomra, gondolomformán (tájnyelvi), blindre (bizalmas), szembehunyva (régies), ab invisis (idegen)
 • meggondolatlanul, megfontolatlanul, kapásból

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dekkol

ige
 • (szleng): rejtőzik, rejtőzködik, lapul, megbújik, bújkál, meghúzza magát, sunyít, kushad (bizalmas)
 • (szleng): áll, várakozik, szobrozik (szleng)

elektród

főnév
 • hegesztőpálca (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vaktában szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

utolér

ige
 • elér, beér, befog, behoz, felzárkózik, csatlakozik, megközelít
 • felnő (valakihez)

tetőfok

főnév
 • tetőpont, csúcspont, csúcs, netovábbja (valaminek), teteje (valaminek)
 • csúcsérték, forrpont
 • maximum
 • zenit (szaknyelvi), delelő (választékos)(szaknyelvi)

tenor

főnév
 • tenorista
 • hanghordozás, hangvétel, modor, hangnem, tónus
 • célzat, szándék

szószaporítás

főnév
 • bőbeszédűség, szóbőség (régies), terjengősség, szófecsérlés, mellébeszélés, szószátyárság, szószátyárkodás, szalmacséplés, szócséplés, szódara (tájnyelvi), szóhalmozás, szalmázás, fecsegés, rizsa (szleng)

űz

ige
 • kerget, üldöz, hajt, hajszol, hajhász, zargat, zavar, hajkurász, rezzent (tájnyelvi)(valaki elől)
 • siettet, nógat, zargat, abajgat (tájnyelvi)
 • végez, folytat, művel, foglalkozik (valamivel), (mesterséget) gyakorol, csinál

vész1

ige
 • veszik, pusztul, tönkremegy, megsemmisül
 • elvész, eltűnik, ott marad, odalesz
 • elpusztul, meghal

szálkás

melléknév
 • hegyes, szilánkos, szikáncsos (tájnyelvi)
 • érdes, rögös, borzas
 • (tájnyelvi): (kalász) toklászos, szakállas, bajuszos
 • (betű): hegyes, nyújtott, hosszúkás
 • rostos

süllyesztő

főnév
 • feledés, elmúlás, megsemmisülés
 • (régies): csapóajtó

önkielégítés

főnév
 • maszturbálás (szaknyelvi), maszturbáció (szaknyelvi), onanizálás (szaknyelvi), onánia (szaknyelvi), önfertőzés (régies), fürge ujjak öt perce (tréfás)
 • (férfié): rejsz (szleng), rejszolás (szleng), zsebhoki (tréfás), hokizás (szleng)

széjjel

határozószó
 • szét, szerte, szanaszét, szerteszét

vigasztalan

melléknév
 • kétségbeesett, bánatos, bús, mélabús, levert, csüggedt, deprimált, reményvesztett, vigasztalhatatlan
 • reménytelen, lehangoló, sivár, szürke, egyhangú, kietlen

zenede

főnév
 • (régies): zeneiskola

kificamodik

ige
 • kiugrik, kifordul, kimegy a helyéből, megrándul, kirándul, kibicsaklik, csikkan (régies), marjul, megmarjul (tájnyelvi), kimarjul (tájnyelvi), kicsuklik (tájnyelvi), kificamlik (tájnyelvi), kiszeglik (tájnyelvi), fitorodik (tájnyelvi)
 • elferdül, eltorzul

valahányszor

névmás
 • valamennyiszer, akárhányszor

utazik

ige
 • úton van, megy, bejár, ingázik, bumlizik (bizalmas), zarándokol, világot lát, vándorol
 • (utazik vmiben): ügynökösködik, ügynököl, foglalkozik (valamivel)
 • (utazik vmire, vkire): kellemetlenkedik (valakinek)

végtelen III.

főnév
 • végtelenség
 • korlátlanság
 • világmindenség, világűr

vámkezelés

főnév
 • vámvizsgálat
 • elvámolás

tisztelendő II.

főnév
 • (katolikus): pap, lelkész, lelkiatya, igehirdető, plébános, csuhás (pejoratív), lelki tanító (régies), reverendus (idegen)

verejték, veríték

főnév
 • izzadság, transpiráció (szaknyelvi), víz, nedvesség, loncs (tájnyelvi), harmat (régies)
 • kigőzölgés, párolgás
 • munka, fáradság, fáradozás, küzdelem