vágás szinonimái

főnév
 • metszés, nyírás, hasítás
 • nyom, hasadék, rés, hasadás
 • seb, sebhely, heg, hegedés, var, forradás, forradat (régies), forrács (tájnyelvi)
 • ütés, csapás, sújtás
 • irtás, fakitermelés
 • vágat, szelet
 • ölés, disznóölés, mészárlás
 • aratás, sarolás, betakarítás, kaszálás, aratat (tájnyelvi)
 • montázs (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nevetség

főnév
 • kinevetés, csúfság, szégyen, közröhej (pejoratív), fölsülés, blama (bizalmas), gúny

bólogat

ige
 • biceget (tájnyelvi), bickel (tájnyelvi), bólingat, bóktat (tájnyelvi), bólongat (tájnyelvi)
 • (valamire): igenel, helyesel, jóváhagy, egyetért, beleegyezik, belemegy (bizalmas), bólint (valamire)
 • (tájnyelvi, régies): szundikál, bóbiskol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vágás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

utánnyomás

főnév
 • újranyomás
 • utánnyomat

tervezet

főnév
 • terv, elképzelés, tervvázlat, tervjavaslat, javaslat, ajánlat, projektum (régies), elaborátum (idegen), fogalmazvány, piszkozat, vázlat, skicc (bizalmas), séma

teljesen

határozószó
 • egészen, teljességgel, hiánytalanul, százszázalékosan, totál (szleng), mindenestül, szőrén-szálán, minden ízében, testestül-lelkestül, ízig-vérig, szőröstül-bőröstül (bizalmas), tetőtől talpig, nyakig, gyökeresen, merőben, tisztára (bizalmas), abszolúte (bizalmas), állatjára (tájnyelvi)
 • fenékig, földig, csonkig
 • nyomtalanul, tökéletesen, végleg

szólongat

ige
 • szólítgat, hívogat

üreg

főnév
 • mélyedés, lyuk, odú, vacok, kotorék, padmaly (tájnyelvi), vájat, vágat, gödör, verem, medence, teknő, vápa (régies), kaverna (régies)
 • (régies): barlang, grotta (régies), akna, tárna

verőfény

főnév
 • napsütés, ragyogás, napfény
 • életöröm, derű, vidámság

szakadatlan

melléknév
 • folytonos, folyamatos, éjjel-nappal, szünös-szüntelen, állandó, végtelen, véges-végtelen (választékos), vég nélküli, szüntelen, egyfolytában, megállás nélküli, soha el nem múló, éjjel-nappal tartó, megszakítás nélküli, permanens (választékos), kiapadhatatlan, örökös, kifogyhatatlan, kimeríthetetlen, szűnni nem akaró, határtalan, tartós, folytatólagos
 • gyakori, meg-megújuló, ismétlődő, rendszeres

sugárzik

ige
 • fénylik, ragyog, vakít, tündöklik, csillámlik, villog, világol (régies), világít
 • megnyilvánul, kifejez
 • árad, áraszt, kibocsát, szór, emittál (szaknyelvi)
 • terjed, özönlik, ömlik

öles

melléknév
 • ölnyi
 • hatalmas, nagy
 • vállas, erős, magas

század1

számnév
 • századrész

vetőmag

főnév
 • vetnivaló, vetőanyag, vetőgabona

zárás

főnév
 • berekesztés, befejezés, peroráció (szaknyelvi)
 • záróra

kiegyezik

ige
 • megegyezik, megállapodásra jut, megállapodik, paktál (régies), tranzigál (idegen)
 • belenyugszik, beletörődik(tájnyelvi)

vagon

főnév
 • kocsi
 • szerelvény (szaknyelvi), vonat
 • (régies): csille, bányakocsi, gurítókocsi, görgőkocsi
 • (jelzőként): vagonnyi
 • rengeteg

úri

melléknév
 • urasági, nemesi
 • úrias, uras, előkelő, arisztokratikus, elegáns, exkluzív, gáláns, választékos, finom, nobilis (idegen)

vegetáció

főnév
 • növényzet, növényvilág, növénytakaró, flóra (szaknyelvi)
 • tenyészet, burjánzás
 • (szaknyelvi): sarjadzás, burjánzás

vállveregető

melléknév
 • (pejoratív): lekezelő, leereszkedő, lekicsinylő, lenéző, fölényes, önhitt, öntelt, nyegle, kevély, pökhendi

tézis

főnév
 • tétel, tantétel, állítás, teoréma (szaknyelvi), doktrína (szaknyelvi)

véletlen II.

főnév
 • véletlenség, véletlen eset, vaksors (régies), kocka (régies), esetlegesség