túlcsordul szinonimái

ige
 • túlárad, kiömlik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beleütközik

ige
 • nekiütközik, összeütközik, nekimegy, belefut, belerohan
 • belebotlik, találkozik, összetalálkozik, összefut (valakivel), beleszalad (valakibe, valamibe)

rémes

melléknév
 • megdöbbentő, iszonyú, iszonyatos, borzalmas, borzasztó, félelmetes, rémítő, rémisztő, rettenetes, szörnyű, szörnyűséges, ijesztő, hajmeresztő, hátborzongató, kísérteties, rémületes, rémletes (régies)
 • kellemetlen, elviselhetetlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a túlcsordul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tőkefelhalmozás

főnév
 • tőkeakkumuláció

talponálló

főnév
 • italbolt, ivó, italmérés, kocsma, kricsmi (szleng), bodega (bizalmas), poharazó, lebuj (szleng)

szurtos

melléknév
 • piszkos, mocskos, szutykos, koszos, maszatos, fekete, füstös, kormos, mosdatlan, ápolatlan, lompos, gondozatlan

szédeleg

ige
 • szédül, kóvályog, elgyengül, kavarog a feje
 • támolyog, tántorog
 • lézeng, ténfereg, ődöng, kujtorog, kódorog, csavarog, kalandozik (régies)
 • szélhámoskodik, svindlizik (bizalmas), csal

trambulin

főnév
 • (szaknyelvi): ugródeszka

űrméret

főnév
 • kaliber (szaknyelvi), térfogat

sebbel-lobbal

határozószó
 • sebtében, sebtiben, sietve, nagy sietve, sietséggel, hanyatt-homlok, sürgősen, kapkodva, lélekszakadva, lóhalálában, hevenyében, léhhel-péhhel (tájnyelvi), széllel-lobbal (tájnyelvi), izgatottan

rövidül

ige
 • redukálódik, csökken, kisebbedik, megcsappan, összemegy, kurtul (tájnyelvi), kurtodik (tájnyelvi)

nyavalygás

főnév
 • betegeskedés, gyöngélkedés
 • (bizalmas): siránkozás, panaszkodás, nyávogás, nyafogás, szenvelgés

sívó

melléknév
 • üvöltő, vonító
 • sivalkodó, síró-rívó
 • (szél): sivító, üvöltő, süvöltő, tutuló (tájnyelvi)
 • terméketlen, sivár, kopár

vágyakozás

főnév
 • vágy, vágyódás, óhajtás, epekedés, kívánkozás, sóvárgás, sóhajtozás, áhítozás
 • szenvedély, szomjúság

vérpróba

főnév
 • vérvizsgálat
 • vérminta

karöltő

főnév
 • karkivágás, karlyuk (tájnyelvi)

túli

melléknév
 • utáni, mögötti

totális

melléknév
 • teljes, egyetemes, alapos, átfogó, mélyreható, széles körű, radikális
 • abszolút, tökéletes, általános, korlátlan, feltétlen, drasztikus

utánfutó

főnév
 • pótkocsi, tréler

tűrhetetlen

melléknév
 • elviselhetetlen, kibírhatatlan, kiállhatatlan, szenvedhetetlen (régies), intolerábilis (idegen)
 • tarthatatlan, megengedhetetlen, felháborító, minősíthetetlen Sz: ami sok, az sok

tanul

ige
 • diákoskodik, a tanulmányait végzi, tanulmányokat folytat, iskolába jár
 • elsajátít, magáévá tesz, készül
 • gyakorol
 • memorizál, emléz (régies), sulykol, magol, szajkóz (pejoratív), benyal (szleng), bevág (bizalmas), bifláz, beseggel (szleng)
 • okul, okosodik, profitál

üdvlövés

főnév
 • díszlövés, sortűz